Danh mục
Bài luận tiếng anh chủ đề “Có nên khuyến khích tiêu dùng”

Bài luận tiếng anh chủ đề “Có nên khuyến khích tiêu dùng”


Ở nhiều quốc gia hiện nay, các chính sách khuyến khích tiêu dùng có nên áp dụng hay không vẫn luôn là một câu hỏi lớn và khá đau đầu cho các chiến lược gia bởi tính hai mặt của nó. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng aroma cùng tìm hiểu vấn đề này nhé !!

bai-luan-tieng-anh-ve-tieu-dung-1

Bài luận tiếng anh về việc nên hay không nên khuyến khích tiêu dùng !!

Consumers in many countries are encouraged to consume more products. From an economic perspective, there is a constructive culprit of development for production, whilst there is a pervasive anxiousness about the adverse impact of shopaholic tendency on the society.

Người tiêu dùng ở nhiều nước được khuyến khích tiêu thụ nhiều sản phẩm hơn. Từ khía cạnh kinh tế, điều này là yếu tố xây dựng cho sự kích thích nguồn cung sản phẩm, tuy nhiên, mọi người vẫn còn rất lo lắng về tác động bất lợi của khuynh hướng nghiện mua sắm trong xã hội.

If a greater demand for products is stimulated, the production will be developed to meet this market needs. The decision of manufacturers is affected by the capacity of consumption for products which is the key contributor to their profits. Consumers are favorable with their products, thereby an increase in their profits induces to the extending production scales. For example, Vietnamese noodle corporations, in recent years, have diversified and developed their products thanks to the high demand for instant noodle.

Một mặt, nếu nhu cầu mua của sản phẩm được kích thích, sản xuất sẽ được phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường này. Quyết định của các nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi năng lực tiêu dung của thị trường đối với các sản phẩm, điều mà là yếu tố chính đóng góp vào lợi nhuận của họ. Người tiêu dùng nếu cực kỳ yêu thích với sản phẩm của họ, sẽ tăng lợi nhuận của chính công ty, điều mà sẽ dẫn đến việc mở rộng quy mô sản xuất. Ví dụ, các tập đoàn thưc phẩm mì ăn liền của Việt Nam, trong những năm gần đây, đã đa dạng hóa và phát triển sản phẩm của mình nhờ nhu cầu mì ăn liền cao.

On the other hand, through an increasingly more materialistic mentality along with mass marketing, citizens are getting addicted to shopping. Instead of exerting their spending efficiently, they are willing to afford to new products which following by trend. The majority of them have struggled with overspending that triggers to their burden of debt. Moreover, shopaholic tendency can predispose to break off their responsibility. For example, their responsibility of mothers for ensuring a balanced and nutritious diet for their kids by home cooked meals will be replaced with habit of buying fast food owing to the available to the convenient food in stores or restaurants.

Nhưng mặt khác, do sự tăng nhanh mang tính vật chất hóa của marketing hay quảng cáo ngày này, người dân đang ngày càng trở nên nghiện mua sắm. Tuy nhiên, thay vì chi tiêu hiệu quả, họ sẵn sàng chi trả quá mức cho các sản phẩm mới để chạy theo xu thế. Phần lớn, trong số họ đang phải vật lộn với việc chi tiêu quá mức, điều mà gây ra gánh nặng nợ nần của họ. Hơn nữa, khuynh hướng nghiện mua sắm có thể gây ra việc né tránh trách nhiệm của họ. Ví dụ, trách nhiệm của các bà mẹ trong việc đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng cho trẻ bằng các bữa ăn nấu sẵn ở nhà sẽ được thay thế bằng thói quen mua thức ăn nhanh do thức ăn thuận tiện trong các cửa hàng hoặc nhà hàng.

In conclusion, benefits of encouraging consumption for efficient production from economic perspectives are undeniable. However, uncontrolled spending and debt as well as bad habits are negative of this trend.

Tóm lại, lợi ích của việc khuyến khích tiêu dùng để sản xuất hiệu quả từ quan điểm kinh tế là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, chi tiêu không kiểm soát và gây ra nợ nần cũng như  hình thành các thói quen xấu là điểm tiêu cực của xu hướng này.

Học tiếng anh qua các bài luận tiếng anh giúp bạn tiếp thu được một số lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nhất định giúp bạn hoàn thiện hơn các kỹ năng tiếng Anh của mình. Hãy cùng aroma tìm hiểu vấn đề xã hội này qua bài viết tiếng anh trên nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: