Danh mục
Bài luận tiếng Anh về nữ tác giả yêu thích

Bài luận tiếng Anh về nữ tác giả yêu thích


Với những bạn có niềm ham mê đọc sách, chắc hẳn đều tâm đắc với văn phong của một vài tác giả nhất định. Trong bài học ngày hôm nay, trung tâm Anh ngữ aroma sẽ giới thiệu đến các bạn một bài luận tiếng Anh về nữ tác giả yêu thích nhé.

Bài luận tiếng Anh về nữ tác giả yêu thích
Bài luận tiếng Anh về nữ tác giả yêu thích

Bài luận tiếng Anh về nữ tác giả yêu thích

A huge portion of my early childhood memories is rather patchy and fuzzy where I barely recall the names and faces of my kindergarten teachers or classmates. But the only thing that still stayed on with me from that period was the stories by Enid Blyton.

I could proudly say that I grew up with Blyton’s characters who accompanied me from my adolescence years well into my mid-elementary school years because her stories had varying levels of difficulty that catered to a wide group of readers.

For myself, this author opened up my young impressionable mind to different worlds, worlds that were magical and also culturally different. For example, boarding schools are not common options in Singapore because for a tiny island like ours, my elementary school was only a 15-minute walk away from home. Yet through the Malory Towers series, I knew more about how other children lived in other areas of the world.

As compared to watching cartoon, her stories left children much more room for imagination and creative thinking. I conjured images about how Moon-face and Saucepan Man from the Faraway Tree series might look like and what color would an elf’s clothes be. In my mind, elves were never as raggedy as Dobby in Harry Potter or as suave as Legolas in Lord of The Rings. Instead, they were diminutive in stature, slender with sharp ears and friendly almond eyes wearing grey clothes.

After more than a decade of outgrowing Blyton’s books, I am deeply and truely impressed that she was able to articulate thoughts suitable for a child. Being an author or writer, it is imperative to write in a way clearly understood by the readers. As such, children authors need to simplify their thoughts and articulate using grammar and vocabulary appropriate for different age groups. As an adult, one could imagine the difficulties to be a children’s author, much less a successful and timeless one for requires us to stop thinking like a grown-up and adopt the children’s psyche.

Bản dịch bài luận tiếng Anh về nữ tác giả yêu thích

Một phần lớn những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi khá mông lung và mờ nhạt, khoảng thời gian mà tôi hầu như không nhớ nôi tên và khuôn mặt của giáo viên hay bạn học mẫu giáo của tôi. Nhưng điều duy nhất vẫn còn ở với tôi từ thời kỳ đó là những câu chuyện của Enid Blyton.

Tôi có thể tự hào nói rằng tôi lớn lên với các nhân vật của Blyton, những người đã đi cùng tôi từ những năm tuổi vị thành niên vào những năm học tiểu học của tôi vì những câu chuyện của bà có những mức độ khó khác nhau cho một nhóm độc giả.

Đối với bản thân tôi, tác giả này đã mở ra tâm trí đấy ấn tượng của tôi những thế giới khác nhau, những thế giới huyền diệu và cũng khác biệt về mặt văn hóa. Ví dụ, trường nội trú không phải là lựa chọn phổ biến ở Singapore bởi vì đối với một hòn đảo nhỏ như cuả chúng tôi, trường tiểu học của tôi chỉ cách nhà 15 phút đi bộ. Tuy nhiên, thông qua loạt truyện Malory Towers, tôi biết nhiều hơn về cách những đứa trẻ khác sống ở các khu vực khác trên thế giới.

So với việc xem phim hoạt hình, những câu chuyện của bà khiến cho trẻ em có nhiều không gian hơn để tưởng tượng và suy nghĩ sáng tạo. Tôi được gợi lên những hình ảnh về cách Mặt Trăng và Saucepan Man từ loạt cây Faraway có thể trông như thế nào và quần áo của yêu tinh sẽ màu gì. Trong tâm trí của tôi, yêu tinh không bao giờ là rách xơ xác như Dobby trong Harry Potter hoặc ngọt ngào như Legolas trong Chúa tể của những chiếc nhẫn. Thay vào đó, chúng có kích thước nhỏ gọn, mảnh mai với đôi tai sắc nhọn và đôi mắt hạnh nhân hạnh phúc mặc quần áo màu xám.

Sau hơn một thập kỷ ngập tràn những cuốn sách của Blyton, tôi vô cùng ấn tượng rằng bà ấy có thể nói lên những suy nghĩ phù hợp cho một đứa trẻ. Là tác giả hoặc nhà văn, điều bắt buộc là phải viết theo cách hiểu rõ ràng của độc giả. Như vậy, các tác giả thiếu nhi cần phải đơn giản hóa suy nghĩ của mình và nói rõ bằng ngữ pháp và từ vựng phù hợp với các nhóm tuổi khác nhau. Là một người lớn, người ta có thể tưởng tượng được những khó khăn để trở thành một tác giả của trẻ em, thật khó thành công và tốn thời gian khi yêu cầu chúng ta ngừng suy nghĩ như một người trưởng thành và chấp nhận tinh thần của một đứa trẻ.

Trên đây là bài luận tiếng Anh về nữ tác giả yêu thích, Enid Blyton. Các bạn hãy thử viết bài luân về nữ tác giả yêu thích của mình nhé. Chúc các bạn thành công!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content