Danh mục
Bài luận về nghề giáo viên

Bài luận về nghề giáo viên


Nếu được lựa chọn lại nghề nghiệp của bạn, bạn có thay đổi nó không? Đa phần chúng ta đều có những sai lầm trong việc chọn nghề nghiệp, khi chúng ta trẻ tuổi và trong suy nghĩ chưa định hình 1 cách chắc chắn. Nhưng với tôi, tôi đã khao khát trở thành một nhà giáo ngay từ khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ.

Từ bé, tôi đã được nghe mẹ kể những câu chuyện về các bác của tôi. Họ đều là những giáo viên, chỉ trừ có mẹ là không theo nghề. Năm ấy, mẹ tôi cũng thi vào một trường sư phạm, mẹ chỉ thiếu nửa điểm để được vào học. Mẹ tôi đã không đủ kiên nhẫn để chờ thi lại, và mẹ vào Nam lập nghiệp. Đó có thể là mục đích lớn nhất để tôi quyết tâm thi đậu một phần để thực hiện ước mơ dang dở của Mẹ. Khi nhận giấy báo đậu đại học: Tự hào, hạnh phúc, xúc động là những dư âm còn mãi trong tôi về khoảnh khắc ấy.

Với tôi hai từ “nhà giáo” mỗi lần nhắc tới lại mang tới cho tôi bao nhiêu cảm xúc. Mỗi năm học khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đều là những kỷ niệm, góp phần thắp lửa cho tình yêu nghề sư phạm của tôi. Tôi không thể nào quên được cảm xúc của mình khi lần đầu tiên trong đời mình được đứng trên bục giảng để giảng bài, và cảm giác khi được học sinh gọi mình bằng 2 chữ thân thương: cô giáo.

Nghề dạy học người ta vẫn thường ví là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Các thầy cô giáo được ví như là những người chèo đò miệt mài chở biết bao nhiêu thế hệ sang sông. Không hề sai nếu gọi nghề dạy học là một nghề cao quý, bởi lẽ không chỉ truyền thụ kiến thức cho học sinh mà còn dạy học sinh thành người, làm thế nào để trở thành người công dân có phẩm chất đạo đức tốt, hướng các em tới giá trị của Chân – Thiện – Mỹ.

Bài luận về nghề giáo viên
Bài luận về nghề giáo viên

Bác Hồ đã từng nói: vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Ghi lòng tạc dạ với lời căn dặn ấy, tôi luôn đặt quyết tâm học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, rèn luyện phẩm chất đạo đức đặc biệt là các chuẩn mực đạo đức nhà giáo, và quan trọng là tôi có thể đem ngọn lửa nhiệt huyết này giúp các bạn trẻ nảy nở tình yêu đối với ngành sư phạm.

Bài luận về nghề giáo viên bằng tiếng anh

If you changed your career again, would you change it? Most of people have the mistakes in choosing suitable careers. When we are young, we don’t have a correct intention in career. But for me, I had longed to become a teacher since I was just a child.

My mother often told me the stories about my uncles. They are all teachers, but my mother doesn’t. She couldn’t follow family traditional career. When she was 18, my mother also took an entrance exam to a pedagogical school, she only lacked half a point to get into school. My mother was not patient enough to wait for the next test, and she went to the South in my country to settle down. That may be the greatest purpose for me to decide to pass a part in order to fulfill my mother’s unfinished dream. When I received a university entrance notice, I could not describe my emotions: Proud, happy, emotional are the remaining voices in me about that moment.

 For me, the two words “teacher” each time brought me many emotions. Every year when I was sitting in a school chair, all memories, contributing to the fire of my love of pedagogy. I could not forget my feelings when I was standing on the podium for the first time to teach in my life, and the feeling when the student called me in two loving words: teacher.

Teaching profession is often considered the noblest occupation in other noble occupations. Teachers are likened to the boatmen who carried so many generations across the river. It is not doubt to call this career as noble profession, because it not only teaches students but also teaches them to become people, how to become a good moral character, guide them to the value of Truth – Compassion – beauty.

Uncle Ho said: for the sake of 10 years of planting trees, for the sake of a hundred years of growing people. I will be determined to study to improve my professional skills, pedagogical skills, to train moral qualities especially the moral standards of teachers, and it is important that I can bring this passionate fire to help Young people flourish love for pedagogy.

Xem thêm: Bài luận tiếng anh về nghề marketing


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: