GIÁO VIÊN & TƯƠNG TÁC

Giáo Viên là một phần quan trọng của AROMA trong quá trình cung cấp sản phẩm - dịch vụ giá trị tới khách hàng - học viên. Và trong suốt quá trình giáo viên giảng dạy lớp học có rất nhiều nội dung - đầu việc cần phối hợp xử lý giữa AROMA - Giáo Viên - Lớp Học để đảm bảo giáo viên làm việc được tốt nhất, lớp học được trơn chu.

AROMA hiện đang vận hành tầm 200 lớp học với hàng nghìn học viên cùng lúc, và tương ứng cũng có rất nhiều các nội dung - đầu việc cần tương tác, phối hợp xử lý giữa Giáo Viên và AROMA. Do đó AROMA triển khai hệ thống Tương Tác Giáo Viên chuyên nghiệp dựa trên nền công nghệ để có thể xử lý và đáp ứng mọi yêu cầu một cách tốt nhất.

Để yêu cầu của bạn được tiếp nhận, quản lý và đáp ứng tốt nhất, thì bạn vui lòng tương tác - gửi yêu cầu tới AROMA theo đúng 2 kênh tiêu chuẩn ở dưới đây bao gồm: gửi trực tiếp trên cổng web Tương Tác Giáo Viên hoặc gửi email về đúng các địa chỉ tiêu chuẩn đã được quy định.

Việc gửi email cá nhân hoặc gọi điện cho những người bạn biết mà không đúng chuẩn sẽ làm cho yêu cầu của bạn không được ghi nhận trên hệ thống và AROMA không chịu trách nhiệm nếu yêu cầu đó không được xử lý phù hợp. Trừ trường hợp báo nghỉ đột xuất/ khẩn cấp.

TƯƠNG TÁC QUA CỔNG WEB

 
Cổng web dịch vụ Tương Tác Giáo Viên là cách tiêu chuẩn nhất và Giáo Viên được khuyến nghị gửi yêu cầu và tương tác qua đây để đảm bảo yêu cầu được ghi nhận, quản lý và đáp ứng tốt nhất, tránh sai sót. Giáo Viên có thể vào cổng dịch vụ để gửi thông tin, yêu cầu và tương tác với AROMA về các vấn đề:
LỚP HỌC & TÌNH HÌNH CHẤM CÔNG & TÍNH LƯƠNG LỊCH DẠY & LỚP HỌC CHUYÊN MÔN
Lớp Doanh Nghiệp
Lớp Học Riêng
Lớp Chung Tại Cơ Sở
Tổng Hợp Lớp Học
Chấm Công & Kí Giảng
Tính & Trả Lương
Đánh Giá & Mức Lương
Xếp Lớp & Giáo Viên
Nghỉ Buổi & Dạy Thay
Lịch Học & Giờ Dạy
Quản Lý Chất Lượng
Vấn Đề Chuyên Môn
Đào Tạo & Phát Triển
Chuyên Môn Chung
Ý Kiến & Phản Hồi

Cần đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mới trước khi có thể gửi yêu cầu và tương tác trên cổng web.

GỬI EMAIL TƯƠNG TÁC

 

Trong một số tình huống dù được khuyến nghị nhưng Giáo Viên không thể truy cập vào cổng web Tương Tác Giáo Viên bên trên thì có thể gửi email tới các địa chỉ dưới đây.

Vui lòng chọn đúng địa chỉ email tương ứng với lớp học/ vấn đề của mình.

AROMA HÀ NỘI

CÁC LỚP HỌC:
Lớp Học Riêng: [email protected]
Lớp Doanh Nghiệp: [email protected]
Lớp Đống Đa: [email protected]
Lớp Cầu Giấy: [email protected]

CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG:
[email protected]
Chấm công & Kí Giảng
Tính & Trả lương
Đánh giá & Mức lương

LỊCH DẠY VÀ LỚP HỌC:
[email protected]
Xếp Lớp & Giáo Viên
Nghỉ Buổi & Dạy Thay
Lịch Học & Giờ Dạy

CHUYÊN MÔN:
[email protected]
Quản Lý Chất Lượng
Vấn Đề Chuyên Môn
Đào Tạo & Phát Triển
Ý Kiến & Phản Hồi

AROMA SÀI GÒN

CÁC LỚP HỌC:
Lớp Học Riêng: [email protected]
Lớp Doanh Nghiệp: [email protected]
Lớp Phú Nhuận: [email protected]

CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG:
[email protected]
Chấm công & Kí Giảng
Tính & Trả lương
Đánh giá & Mức lương

LỊCH DẠY VÀ LỚP HỌC:
[email protected]
Xếp Lớp & Giáo Viên
Nghỉ Buổi & Dạy Thay
Lịch Học & Giờ Dạy

CHUYÊN MÔN:
[email protected]
Quản Lý Chất Lượng
Vấn Đề Chuyên Môn
Đào Tạo & Phát Triển
Ý Kiến & Phản Hồi