Danh mục
Học tiếng anh qua video có phụ đề tiếng anh “Rosa Goes to the city”

Học tiếng anh qua video có phụ đề tiếng anh “Rosa Goes to the city”


Để nối tiếp sê- ri về học tiếng anh qua video có phụ đề tiếng anh, Aroma xin mang đến cho các bạn một câu chuyện khác về “cô bé” voi Rosa mang tên “Rosa Goes to the city – Rosa đến thành phố”. Các bạn cũng theo dõi câu chuyện nhé.

Nội dung câu chuyện thú vị về cô voi Rosa 

Rosa goes to the city – by Amit Garg – Rosa đến thành phố – bởi Amit Garg

 • In the middle of a big city, there was a small zoo, and inside lived a baby elephant. Her name was Rosa. Ở giữa một thành phố lớn, có một sở thú nhỏ, và bên trong đó có một con voi con. Tên cô ấy là Rosa.
 • The zookeeper loved little Rosa very much and cared for her in every possible way. Many visitor came to see Rosa and watched with fascination as she ate a dozen of bananas in one go. Người chăm sóc vườn thú rất yêu Rosa và chăm sóc cô ấy theo mọi cách có thể. Nhiều người đến thăm Rosa và quan sát với niềm đam mê khi cô ăn một nải chuối một lần.
 • Rosa was well looked after but she missed the company of other elephant. Rosa đã được chăm sóc tốt nhưng cô lại nhớ các con voi khác.
 • One day, after feeding Rosa, the zookeeper forgot to close the door of her cage. Soon she was out of the zoo. Một ngày, sau khi cho Rosa ăn, người giữ vườn quên đóng cửa lồng. Và cô voi nhỏ đã ra khỏi sở thú.
 • First, she came across an ice cream vendor standing by the roadside. He saw Rosa and ran away. Đầu tiên, cô đi qua một người bán kem đứng bên đường. Bác nhìn thấy Rosa và bỏ chạy.
 • The curious little elephant stuck her trunk into the icebox. Something tasted so cold, sweet and delicious that she simply gulped it all down. Con voi nhỏ bé tò mò đã nhét vòi của mình vào hộp kem. Một cái gì đó có vị rất lạnh, ngọt và ngon đến nỗi mà cô ấy nuốt hết tất cả. Rosa kept moving about her eyes searching for someone.
 • Finally, inside a shop, she saw a herd of elephants on a television screen. “Friends”, she thought, and marched into the TV shop. Rosa tiếp tục đi, mắt tìm ai đó. Cuối cùng, bên trong một cửa hàng, cô nhìn thấy một đàn voi trên màn hình TV. “Bạn mình”, cô nghĩ, và bước vào cửa hàng TV.
 • Everybody inside the shop ran out leaving her alone. Rosa tried talking to the elephants inside the TV screen but they didn’t reply. Mọi người trong nhà hàng vội chạy ra để cô bé voi lại một mình. Rosa đã cố gắng nói chuyện với những con voi bên trong màn hình nhưng chúng không trả lời.
 • Confused and disappointed, she walked out. Back on a street, she saw a coconut seller selling coconuts. “Wow, I’ve found a ball! It’s play time now.” Bối rối và thất vọng, cô bước ra ngoài. Trở lại phố, cô ấy nhìn thấy một người bán dừa bán dừa. “Wow, mình đã tìm thấy một quả bóng! Bây giờ là giờ chơi thôi nào. “
 • She cried and kicked a coconut high into the air. It flew across the road and landed right beside a boy playing in the park. Rosa ran across the road and determined to get her coconut-ball. Cô ấy đã khóc và đá dừa cao vào không trung. Nó bay qua đường và hạ cánh ngay bên cạnh một cậu bé đang chơi trong công viên. Rosa chạy ngang qua con đường và quyết định lấy quả dừa.
 • Cars screeched, buses honked, and driver began to yell at each other. Rosa had created a traffic jam. Những chiếc xe ô tô phanh gấp, xe buýt lao nhao, và người lái xe bắt đầu quát tháo nhau. Rosa đã tạo ra một vụ tắc đường.
 • The traffic police moved in to take control. The zoo was informed. Cảnh sát giao thông chuyển đến để kiểm soát. Sở thú đã được thông báo.
 • Ignoring the emotion around her, Rosa simply ran into the park. She stopped in front of the little boy who was smiling at her. Bỏ qua cảm xúc xung quanh cô, Rosa chỉ đơn giản chạy vào công viên. Cô dừng lại trước cậu bé đang mỉm cười với cô.
 • He giggled and patted the elephant. Rosa trumpeted back with excitement at her newfound friend. Cậu ta cười khúc khích và vỗ vỗ con voi. Rosa vui trở lại với sự phấn khích ở người bạn mới của cô.
 • By now, the zookeeper had reached the park. Seeing Rosa in the open space of the park, he understood that she would never be happy in a cage. Đến bây giờ, người chăm sóc vườn đã tới công viên. Nhìn thấy Rosa trong không gian mở của công viên, anh hiểu rằng cô sẽ không bao giờ được hạnh phúc trong một cái lồng.
 • The zoo transferred Rosa to a protected forest, away from the city, where many other elephants roamed freely. Rosa grew up very happily. Sở thú chuyển Rosa tới một khu rừng được bảo vệ, cách xa thành phố, nơi nhiều con voi khác đi lang thang tự do. Rosa lớn lên rất hạnh phúc.
 • Now, instead of watching behind bars in a cramped cage, visitors can see her among lots of trees, still gulping down dozen of bananas! Bây giờ, thay vì thấy co bé voi phía sau song sắt trong một cái lồng chật chội, du khách có thể nhìn thấy nó giữa rất nhiều cây cối, vẫn ăn rất nhiều chuối!

Một câu chuyện thú vị về cô voi Rosa đáng yêu đúng không nào? Câu chuyện cũng nêu lên một thông điệp ý nghĩa là dù là con người hay động vật thì sống bên cạnh những người thân, đồng loại của mình vẫn là hạnh phúc nhất. Và con người hãy trả những loài động vật hoang dã về với tự nhiên vốn có của nó, để chúng phát triển tự nhiên.

Aroma hi vọng các bạn đã có những giờ phút thư giãn với câu chuyện này. Hãy đón chờ những câu video tiếp theo để cùng học tiếng anh qua video có phụ đề tiếng anh nhé.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: