Danh mục
Hội thoại phỏng vấn tiếng anh điện

Hội thoại phỏng vấn tiếng anh điện


Bài viết Aroma sắp giới thiệu dưới đây sẽ rất có ích cho những ai đang chuẩn bị xin việc trong ngành điện. Mời các bạn cùng đến với hội thoại phỏng vấn tiếng anh điện.

tieng-anh-chuyen-nganh-dien

Hội thoại phỏng vấn tiếng anh chuyên ngành điện

Mark: Hello! I am going for the interview. (Xin chào. Tôi đến để phỏng vấn.)

Paul: Hello. Take a seat please. (Xin chào. Mời anh ngồi.)

Mark: What’s your name? (Anh tên gì?)

Paul: My name is Paul. (Tên tôi là Paul.)

Mark: Why do you consider yourself qualified for this job? (Tại sao anh nghĩ mình đủ tiêu chuẩn cho công việc.)
Paul: After completing 144 hours of electrician apprenticeship at Electric university in Los Angeles, I worked as an electrician for two years. I have had experience using an assortment of professional equipments such as meters, conduit benders, oscilloscopes, as well as robotic arms and controllers. In addition, I am aware of the state’s safety codes and protocols. (Sau khi hoàn thành 144 giờ luyện tập thợ điện tại Trường Đại học Điện ở Los Angeles, tôi đã làm việc với tư cách là thợ điện trong hai năm. Tôi đã có kinh nghiệm sử dụng một loạt các thiết bị chuyên nghiệp như đồng hồ đo, ống dẫn uốn cong, đo tần số, cũng như cánh tay robot và bộ điều khiển. Ngoài ra, tôi cũng biết các mã số an toàn và các giao thức.)

Mark: Why did you choose to become an electrician? (Tại sao anh lại trở thành thợ điện
Paul: It was my inborn trait of curiosit and awe for electrical appliances and devices that led me to take on this profession. When I was a child I opened sockets to see the wiring inside. I immensely enjoy seeing electrical devices at work and that is why I chose to be electrician. (Đó là đặc điểm bẩm sinh của tôi về sự tò mò và sự yêu thích đối với các thiết bị điện và thiết bị đã dẫn tôi chọn nghề này. Khi còn nhỏ tôi mở ổ cắm để xem dây bên trong. Tôi vô cùng thích thú khi thấy những công trình điện ở nơi làm việc và đó là lý do tôi chọn làm thợ điện.)

Mark: How does your educational background support your career? (Việc học hành giúp bạn trong công việc như thế nào?)
Paul: I have undergone a period of proper vocational training to become an electrician and my Class A electrician diploma with hands on experience with wiring and electrical equipment repair support me hugely in my career. (Tôi đã trải qua một khoảng thời gian đào tạo nghề để trở thành một thợ điện và bằng A về nghề điện cùng với kinh nghiệm trong nghề với việc sửa chữa dây và công cụ điện giúp tôi rất nhiều.)

Mark: Are you a detail oriented person? Why is attention to detail important to succeed as an electrician? (Anh có phải là người chú ý đến tiểu tiết không? Tại sao quan tâm đến tiểu tiết lại quan trọng với một kỹ sư điện?)
Yes I have good attention to details. Being detail oriented is vital not only to succeed but to survive as an electrician. The nature of this job is very sensitive and if instructions and safety guidelines are not followed, there is high risk of accidents. (Tôi khá tốt trong khoản chú trọng về chi tiết. Chú ý đến chi tiết nhỏ khá quan trọng không chỉ để thành công mà còn để tồn tại với nghề. Bản chất của nghề này rất nhạy cảm và nếu những hướng dẫn về an toàn điện không được tuân theo, sẽ có nguy cơ bị tai nạn.)

Mark: I think that’s good. Thank you for coming. (Tôi nghĩ anh làm khá tốt. Cảm ơn đã đến phỏng vấn.)

Paul: Thank you. (Cảm ơn anh.)

Aroma hi vọng, với bài viết về phỏng vấn tiếng anh chuyên ngành điện, các bạn đã có những gợi ý trong cuộc phỏng vấn của mình. Chúc các bạn thành công.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: