Danh mục
Idiom Power: A Feather In One’s Cap

Idiom Power: A Feather In One’s Cap


Idiom Power – Học thành ngữ tiếng Anh qua tranh

Cùng aroma học nghĩa và tìm bản dịch chính xác nhất cho thành ngữ “A feather in one’s cap”.

Theo bạn, thành ngữ “A feather in one’s cap” tương đương với thành ngữ nào trong tiếng Việt?

 

 

hoc thanh ngu tieng anh
hoc thanh ngu tieng anh

Theo bạn, thành ngữ “A father in one’s cap” tương đương với thành ngữ nào trong tiếng Việt?

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


1 lời nhắn tới nội dung “Idiom Power: A Feather In One’s Cap”

  • triệu Thị Đinh Tỵ

    thành ngữ “A father in one’s cap” tương đương với thành ngữ nào trong tiếng Việt:
    ” Công cha như núi Thái Sơn”