Danh mục
Idiom Power: The Lion’s Share

Idiom Power: The Lion’s Share


Idiom Power – Học thành ngữ tiếng Anh qua tranh

Cùng aroma học nghĩa và tìm bản dịch chính xác nhất cho thành ngữ “The Lion’s Share”.

Theo bạn, thành ngữ “The Lion’s Share” tương đương với thành ngữ nào trong tiếng Việt?


hoc thanh ngu tieng anh qua tranh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: