DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Để mang đến trải nghiệm và giá trị tốt nhất cho khách hàng - học viên thì sản phẩm đào tạo ở AROMA không chỉ dừng lại ở chương trình học trên lớp mà còn là dịch vụ khách hàng, đáp ứng các yêu cầu đa dạng, đặc thù của người đi làm và doanh nghiệp trong quá trình đi học ví dụ như xếp lớp học bù cho một số buổi nghỉ, đặt lịch bảo lưu và xếp học lại cho các kì công tác lâu… cũng như ghi nhận toàn bộ ý kiến, phản hồi từ khách hàng.

AROMA hiện đang vận hành tầm 200 lớp học với hàng nghìn học viên cùng lúc, và tương ứng cũng có vài nghìn yêu cầu, đề xuất, ý kiến từ phía khách hàng - học viên gửi tới mà aroma cần đáp ứng. Do đó AROMA triển khai hệ thống Dịch Vụ Khách Hàng chuẩn mực để có thể xử lý và đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Để yêu cầu của bạn được tiếp nhận, quản lý và đáp ứng tốt nhất, thì bạn vui lòng tương tác - gửi yêu cầu tới AROMA theo đúng 2 kênh tiêu chuẩn ở dưới đây bao gồm: gửi trực tiếp trên cổng web dịch vụ khách hàng hoặc gửi email về đúng các địa chỉ tiêu chuẩn đã được quy định.

Việc gửi email cá nhân hoặc gọi điện cho những người bạn biết mà không đúng chuẩn sẽ làm cho yêu cầu của bạn không được ghi nhận trên hệ thống và AROMA không chịu trách nhiệm nếu yêu cầu đó không được xử lý phù hợp. Trừ trường hợp báo nghỉ đột xuất/ khẩn cấp.

TƯƠNG TÁC QUA CỔNG WEB

 

Cổng web dịch vụ khách hàng là cách tiêu chuẩn nhất và khách hàng - học viên được khuyến nghị gửi yêu cầu và tương tác qua đây để đảm bảo yêu cầu được ghi nhận, quản lý và đáp ứng tốt nhất, tránh sai sót.

Khách Hàng - Học viên có thể vào cổng dịch vụ để gửi thông tin, yêu cầu và tương tác với AROMA về các vấn đề:

- Tình Hình Lớp Học
- Quản Lý & Báo Cáo
- Báo Nghỉ & Học Bù
- Bảo Lưu & Học Lại
- Đăng Ký Học Tiếp
- Chuyển Lớp
- Hợp Đồng & Chi Phí
- Phản Hồi & Góp Ý

Cần đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mới trước khi có thể gửi yêu cầu và tương tác trên cổng web.

GỬI EMAIL TƯƠNG TÁC

 

Trong một số tình huống dù được khuyến nghị nhưng khách hàng không thể truy cập vào cổng web dịch vụ khách hàng bên trên thì có thể gửi email tới các địa chỉ dưới đây.

Vui lòng chọn đúng địa chỉ email tương ứng với hình thức học/ địa điểm học của mình.

AROMA HÀ NỘI

LỚP HỌC RIÊNG:
[email protected]
Báo Nghỉ & Học Bù
Bảo Lưu & Học Lại
Đăng Ký Học Tiếp
Quản Lý & Báo Cáo
Chuyển Nhượng Khoá Học
Hợp Đồng & Chi Phí
Phản Hồi & Góp Ý

LỚP DOANH NGHIỆP:
[email protected]
Báo Nghỉ & Học Bù
Bảo Lưu & Học Lại
Đăng Ký Học Tiếp
Quản Lý & Báo Cáo
Hợp Đồng & Chi Phí
Phản Hồi & Góp Ý
Lịch Học & Giờ Dạy

LỚP CHUNG ĐỐNG ĐA: [email protected]
LỚP CHUNG CẦU GIẤY: [email protected]
Báo Nghỉ & Học Bù
Bảo Lưu & Học Lại
Đăng Ký Học Tiếp
Quản Lý & Báo Cáo
Hợp Đồng & Chi Phí
Phản Hồi & Góp Ý
Lịch Học & Giờ Dạy

AROMA SÀI GÒN

LỚP HỌC RIÊNG:
[email protected]
Báo Nghỉ & Học Bù
Bảo Lưu & Học Lại
Đăng Ký Học Tiếp
Quản Lý & Báo Cáo
Chuyển Nhượng Khoá Học
Hợp Đồng & Chi Phí
Phản Hồi & Góp Ý

LỚP DOANH NGHIỆP:
[email protected]
Báo Nghỉ & Học Bù
Bảo Lưu & Học Lại
Đăng Ký Học Tiếp
Quản Lý & Báo Cáo
Hợp Đồng & Chi Phí
Phản Hồi & Góp Ý
Lịch Học & Giờ Dạy

LỚP CHUNG PHÚ NHUẬN: [email protected]
Báo Nghỉ & Học Bù
Bảo Lưu & Học Lại
Đăng Ký Học Tiếp
Quản Lý & Báo Cáo
Hợp Đồng & Chi Phí
Phản Hồi & Góp Ý
Lịch Học & Giờ Dạy

AROMA QUẢNG NINH

LỚP HỌC RIÊNG:
[email protected]
Báo Nghỉ & Học Bù
Bảo Lưu & Học Lại
Đăng Ký Học Tiếp
Quản Lý & Báo Cáo
Chuyển Nhượng Khoá Học
Hợp Đồng & Chi Phí
Phản Hồi & Góp Ý

LỚP DOANH NGHIỆP:
[email protected]
Báo Nghỉ & Học Bù
Bảo Lưu & Học Lại
Đăng Ký Học Tiếp
Quản Lý & Báo Cáo
Hợp Đồng & Chi Phí
Phản Hồi & Góp Ý
Lịch Học & Giờ Dạy

LỚP CHUNG HẠ LONG: [email protected]
Báo Nghỉ & Học Bù
Bảo Lưu & Học Lại
Đăng Ký Học Tiếp
Quản Lý & Báo Cáo
Hợp Đồng & Chi Phí
Phản Hồi & Góp Ý
Lịch Học & Giờ Dạy