Danh mục
Màu sắc tiếng anh
Màu sắc tiếng anh
Trau dồi từ vựng: những sắc độ màu khác nhau trong tiếng Anh

Trau dồi từ vựng: những sắc độ màu khác nhau trong tiếng Anh

Khi miêu tả, bạn thường dùng những tính từ chỉ màu sắc rất đơn giản như red, blue, green, black,… Để diễn tả chân thực hơn, bạn sẽ dùng những từ gì?  Từ...

Đọc tiếp
Trang 2 / 2 12