Danh mục
Tiếng anh chuyên ngành cơ khí – tình huống gọi điện đặt hàng

Tiếng anh chuyên ngành cơ khí – tình huống gọi điện đặt hàng


Mời các bạn cùng Aroma đến với Tiếng anh chuyên ngành cơ khí – tình huống gọi điện đặt hàng. Đây là một hội thoại mẫu gọi điện đặt hàng.

tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi

Mẫu hội thoại tiếng anh chuyên ngành cơ khí tình huống đặt hàng

Jame: Hello, this is Jame from Excellerator Co. calling. May I speak to Mr. Paul? (Xin chào, tôi là Jame từ công ty Excellerator. Tôi có thể nói chuyện với ông Mitchell được không?)

Paul: Hello Ms Jame, this is Paul. (Chào chị Jame, tôi là Paul)

Jame: Hello, I’d like to place an order for a number of your Millennium desk units. (Xin chào, tôi muốn đặt một số hàng loại bàn Millennium bên anh.

Paul: Certainly. How many do you want to order for purchase? (Chắc chắn rồi. Chị muốn đặt bao nhiêu?)

Jame: Quite a few. Do you have many available in the warehouse. (Khá ít. Bên anh có sẵn trong kho chứ?)

Paul: We keep a large supply in stock. There’s also a showroom with quite a few on hand. It shouldn’t be a problem. (Chúng tôi có số lượng lớn trong kho. Cũng có một ít ở cửa hàng trưng bày. Không có vấn đề.)

Jame: Well then. I’d like 80 units by the end of the month. Could I get an estimate before place an order? (Tốt quá. Tôi muốn đặt 80 cái vào cuối tháng. Tôi có thể có bảng định giá trước khi đặt hàng không?)

Paul: Certainly, I’ll have it for you by the end of the day. (Có chứ, tôi sẽ gửi chị cuối ngày.)

Jame: What does the estimate include? (Bảng định giá bao gồm những gì vậy?)

Paul: Estimates include merchandise, packaging and shipping, duty if required, any taxes and insurance. (Bảng định giá bao gồm hàng hóa, đóng gói và vận chuyển, trách nhiệm nếu có, thuế và bảo hiểm.)

Jame: Do you ship door-to-door? (Bên anh giao hàng tận nhà chứ?)

Paul: Certainly, all shipments are door-to-door. Delivery dates depend on your location, but we can usually deliver within 14 business days. (Vâng, chúng tôi giao tận nhà với mọi đơn hàng. Việc giao hàng phụ thuộc vào địa chỉ giao, nhưng chúng tôi giao trong vòng 14 ngày làm việc.)

Jame: Thank you for your help. (Cảm ơn anh đã giúp đỡ.)

Paul: My pleasure. You can expect an e-mail by 5 this afternoon. (Không có gì. Tôi sẽ gửi mail cho chị 5 giờ chiều nay.)

Hãy vận dụng những mẫu câu trong đoạn hội thoại trên vào công việc của mình ngay nhé. Aroma chúc bạn thành công với Tiếng anh cơ khí – tình huống gọi điện đặt hàng này


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: