Danh mục
Đào tạo doanh nghiệp
Đào tạo doanh nghiệp

Tiếng Anh cho Người Đi Làm, Vì sao?

Người đi làm có những đặc điểm và nhu cầu riêng trong việc học tiếng anh, đặc thù về nội dung chương trình tiếng anh cần học, riêng về độ tuổi và tâm lý khi học...

Đọc tiếp
aroma-dao-tao-tieng-anh-cho-doanh-nghiep

Hình thức đào tạo

aroma có những lớp học tiếng anh khác nhau dành cho các đối tượng người đi làm học riêng và cho doanh nghiệp. Với cùng một chuẩn mực đào tạo, aroma đa dạng hóa...

Đọc tiếp

Kiểm tra tiếng anh doanh nghiệp

Để có kế hoạch và bước đi hiệu quả nâng cao trình độ Tiếng Anh của nhân sự trong doanh nghiệp thì bước đầu tiên là phải có sự đánh giá tổng thể, tòan diện và...

Đọc tiếp
giáo viên nước ngoài dạy tiếng anh

Giáo viên & phương pháp dạy

Giáo viên và phương pháp giảng dạy chính là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo chất lượng đào tạo đồng nhất cho tất cả các lớp học của aroma. Lớp học tiếng anh giao...

Đọc tiếp

Nội dung chương trình & trình độ

Chương trình học tiếng anh giao tiếp cho người đi làm sẽ giúp học viên học tiếng anh thông qua các tình huống làm việc điển hình hàng ngày, ví dụ như khi tiếp...

Đọc tiếp

Đào tạo doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu ngày nay, tiếng Anh hóa doanh nghiệp là giải pháp mang tính thực tiễn và bền lâu để cải thiện hiệu quả công việc của...

Đọc tiếp
Download tài liệu học tiếng anh từ AROMA

Download

%CODE% Download các tài liệu từ aroma: TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM – aroma profile: giới thiệu tổng thể về aroma và chương trình đào tạo – Tờ...

Đọc tiếp
Trang 2 / 2 12