Danh mục
TỔNG HỢP NHỮNG MẪU CÂU GIÚP BẠN GÂY ẤN TƯỢNG KHI THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH

TỔNG HỢP NHỮNG MẪU CÂU GIÚP BẠN GÂY ẤN TƯỢNG KHI THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH


Trong các cuộc họp, hội thảo, gặp mặt khách hàng, giới thiệu sản phẩm,… kỹ năng thuyết trình là vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Đặc biệt, khi thuyết trình tiếng Anh, chúng ta cần làm cho bài thuyết trình có bố cục rõ ràng, mẫu câu hợp lý thì mới thu hút người nghe hiệu quả. Aroma.vn sẽ hướng dẫn các bạn thuyết trình tiếng Anh sao cho chuyên nghiệp và gây ấn tượng nhất. Chúc các bạn thành công. 

I. INTRODUCING YOURSELF – TỰ GIỚI THIỆU

Bài thuyết trình tiếng Anh có phần mở đầu tốt sẽ luôn tạo ấn tượng với người nghe. Một số cách dưới đây sẽ bài thuyết trình của bạn trông chuyên nghiệp và ấn tượng hơn:

 • Good morning, ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng các quý ông/bà)
 • Good afternoon, everybody (Chúc mọi người một buổi chiều tốt lành.)
 • I’m … , from [Team]/[Group]/[Company]. (Tôi là…, đến từ…)
 • Let me introduce myself; my name is …, member of Marketing team. (Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là …, là thành viên của nhóm Marketing)
 • Hello everyone. I’m Linh. Good to see you all (Chào mọi người, tôi là Linh. Rất vui vì được gặp tất cả các bạn)
 • It’s a pleasure to welcome all of you here. (Thật vinh hạnh được chào đón tất cả mọi người ở đây)
 • On behalf of AROMA Company. I’d like to welcome you. My name’s Linh. (Thay mặt công ty AROMA, Chào mừng mọi người. Tên tôi là Linh)

II. INTRODUCING THE TOPIC – GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH

 • Today I am here to present to you about [topic]…(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…)
 • I would like to present to you [topic]…(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)
 • As you all know, today I am going to talk to you about [topic]…(Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)
 • I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)
 • i plan to say a few words about… (Tôi định nói vài lời về…)
 • I’m going to talk about…(Tôi sẽ nói về…)
 • The subject of my talk is… (Chủ đề cuộc nói chuyện của tôi là …)

III. INTRODUCING THE STRUCTURE– GIỚI THIỆU CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH

 • My presentation is divided into x parts/ My talk will be in x parts/ I’ve divided my talk into x parts. (Bài thuyết trình của tôi được chia ra thành x phần.)
 • I’ll start with / Firstly, I will talk about… / I’ll begin with (Tôi sẽ bắt đầu với/ Đầu tiên tôi sẽ nói về/ Tôi sẽ mở đầu với) hoặc In the first part (Phần đầu là)
 • Then I will look at …(Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần)/ Then in the second part (Sau đó tại phần thứ hai)
 • Next,… (tiếp theo )
 • And finally,…(cuối cùng)/ Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối tôi sẽ nói về…)

IV. BEGINNING THE PRESENTATION – BẮT ĐẦU BÀI THUYẾT TRÌNH

 • I’ll start with some general information about … (Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin chung về…)
 • I’d just like to give you some background information about… (Tôi muốn cung cấp cho mọi người vài thông tin sơ lược về…)
 • As you are all aware / As you all know…(Như các bạn đều biết…)
 • Now let’s move to / turn to the first part of my talk, which is about… (Bây giờ, hãy chuyển sang phần đầu của bài trình bày, về vấn đề…)
 • So, first… (Vì vậy, đầu tiên là…)
 • To begin with… (Hãy bắt đầu với…)
 • Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi sẽ trình bày về…)
 • Now I want to describe… (Bây giờ tôi muốn miêu tả về…)

V. DRAWING ATTENTION - CÁCH LÀM NGƯỜI NGHE TẬP TRUNG VÀO BÀI THUYẾT TRÌNH

 • I’m going to let you in on a secret… (Tôi sẽ nói cho mọi người về một bí mật…)
 • You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, nhưng trong trường hợp chưa biết thì…)
 • Because time is tight, you may want to consider…(Vì thời gian eo hẹp, các bạn/ mọi người có thể muốn xem xét…)
 • Here’s what’s most important about this for you. (Đây là phần quan trọng nhất dành cho các bạn/ mọi người.)
 • Why you need to know bout… (Tại sao bạn nên biết về…)
 • Let me emphasize this for you. (Hãy để tôi nhấn mạnh điều này cho các bạn/ mọi người.)
 • You may want to write this next part down. (Mọi người/ các bạn có thể muốn ghi chép phần tiếp theo.)
 • If you’re only going to remember one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ cần ghi nhớ một điều, thì nó sẽ là…)
 • If you’re only going to do one thing, it should be… (Nếu các bạn chỉ dự định làm một thứ, điều đó nên là…)

VI. USING DIAGRAMS - SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ MINH HỌA

 • This graph shows you about… (Đồ thị này cho bạn thấy về…)
 • Have a look at this…(Hãy xem cái này…)
 • If you look at this, you will see…(Nếu bạn nhìn vào đó, bạn sẽ thấy…)
 • This chart illustrates the figures… (Biểu đồ này minh họa các số liệu về…)
 • This graph gives you a breakdown of… (Biểu đồ này cung cấp chi tiết cho bạn về…)

VII. ORDERING – SẮP XẾP CÁC PHẦN

 • Firstly… Secondly… Thirdly… Lastly… (Đầu tiên… Thứ hai là… Thứ ba là… Cuối cùng…)
 • First of all…Then…Next…After that…Finally… (Trước hết … sau đó…tiếp theo…sau đó…cuối cùng )
 • To start with…Besides/ Moreover…to finish up… (Bắt đầu với … Ngoài ra/ hơn nữa…và để kết thúc…)

VIII. FINISHING ONE PART - KẾT THÚC MỘT PHẦN

 • Well, I’ve told you about… (Vâng, tôi vừa trình bày với các bạn về phần…)
 • That’s all I have to say about… (Đó là tất cả những gì tôi phải nói về phần…)
 • We’ve looked at… (Chúng ta vừa xem qua phần…)
 • That completes/concludes…  (Đó là kết thúc/ kết luận về…)
 • That’s all I want to say. (Đó là những gì tôi muốn nói.)
 • Okay, that ends the third part of my talk. (Đã kết thúc phần trình bày thứ 3 của tôi.)
 • That’s all I want to say about…(Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về…)
 • To sum up/conclude. (Để tóm tắt, kết luận.)
 • I’d like to end by emphasizing the main points. (Tôi muốn kết thúc phấn đầu tiên bằng cách nhấn mạnh những điểm chính.)
 • I’d like to end my first part with a summary of the main points. (Tôi muốn kết thúc với một bản tóm tắt các điểm chính.)

IX. STARTING ANOTHER PART – BẮT ĐẦU MỘT PHẦN KHÁC

 • Now we’ll move on to… (Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần…)
 • Now let me turn to… (Bây giờ cho phép tôi chuyển tới phần…)
 • Next… (Tiếp theo…)
 • Now let’s look at…/ Let’s now look at… (Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào phần…)
 • This leads me to my next point… (Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp…)
 • So now we come to the next point, which is… (Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, về…)
 • Let’s turn to the next issue. (Hãy đến với vấn đề tiếp theo.)
 • I’d now like to change direction and talk about… (Bây giờ tôi muốn thay đổi định hướng và nói về…)

Bạn có biết? Tại AROMA, rất nhiều người đã làm bài test miễn phí để biết thực trạng của họ đang ở mức độ thế nào. Bạn có muốn test thử không? Click vào link sau để làm bài test tiếng Anh miễn phí nhé

X. ENDING – KẾT THÚC

Cuối cùng, hãy kết lại bài thuyết trình một cách thật ấn tượng và rõ ràng. Phần kết thúc thường bao gồm: kết luận, tóm tắt, cảm ơn, mời đặt câu hỏi, thảo luận. Dưới đây là một số cách kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh.

 • I’d like to conclude by… (Tôi muốn kết luận lại bằng cách …)
 • Now, just to summarize, let’s quickly look at the main points again. (Bây giờ, để tóm tắt lại, chúng ta cùng nhìn nhanh lại các ý chính một lần nữa.)
 • That brings us to the end of my presentation. (Đó là phần kết thúc của bài thuyết trình của tôi.)
 • Well, I’ve covered the points that I needed to present today. (Tôi đã bao quát các điểm mà tôi cần trình bày hôm nay)

XI. THANKING YOUR AUDIENCE – CẢM ƠN KHÁN GIẢ

 • Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)
 • Thank you all for listening, it has been a pleasure being here today. (Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.)
 • Well that’s it from me. Thank you so much. (Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.)
 • Many thanks for your attention. (Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn.)
 • May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.)
 • I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation. (Tôi cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe bài thuyết trình của tôi.)
 • Many thanks for coming. (Cảm ơn rất nhiều vì đã đến)

XII. Q&A - MỜI ĐẶT CÂU HỎI
 • Now we have half an hour for questions and discussion. (Bây giờ chúng ta có nửa giờ để đặt câu hỏi và thảo luận)
 • So, now I’d be very interested to hear your comments. (Bây giờ tôi rất háo hức để nghe bình luận của các bạn)
 • And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Và nếu bây giờ có câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng để giải đáp chúng.

Những mẹo giúp bạn có bài thuyết trình tiếng Anh thành công

Dưới đây là những mẹo giúp bạn có bài thuyết trình tiếng Anh thành công nhất. Aroma ở đây và đồng hành cùng các bạn phát triển tiếng Anh mỗi ngày!

Luôn chuẩn bị trước khi thuyết trình

Mọi sự chuẩn bị không bao giờ là thừa vậy nên hãy luôn luôn chuẩn bị, đừng bao giờ tay không bắt giặc. Bạn hãy lên 1 danh sách những vấn đề cần phải chuẩn bị và rồi dựa vào đấy để hoàn thành. Danh sách có thể gồm những yếu tố như sau: nội dung, hình ảnh, slide thuyết trình nếu cần, đạo cụ hỗ trợ nếu cần, tâm lý, trang phục thuyết trình. Tất cả mọi thứ đầy đủ sẽ giúp bạn tự tin, hơn nữa còn giúp bạn làm chủ tình hình, kiểm soát được những thông tin muốn truyền đạt, để người nghe thấy được sự đầu tư và tâm huyết của bạn.

Tương tác với khán giả

Khi thuyết trình tiếng Anh, đừng chỉ nói một cách “thao thao bất tuyệt”, không quan tâm ai nghe, không để ý đến bất cứ ai. Bạn cần phải tương tác với khán giả. Một số những hoạt động giúp bạn tương tác với khán giả khi thuyết trình bằng tiếng Anh là hỏi những câu hỏi giải trí, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, cử chỉ thân thiện, hay thiết kế game cho khán giả như game Kahoot. Tất cả những điều này sẽ giúp buổi thuyết trình của bạn trở nên sôi động, bớt căng thẳng và tạo được ấn tượng với khán giả hơn.

Hạn chế tối đa ậm ừ khi thuyết trình 

Hãy đảm bảo rằng bạn kiểm soát việc ậm ừ khi thuyết trình. Tình trạng lo lắng quá mức, quên lời, bí từ vựng sẽ dẫn đến tình trạng “ậm ừ” khi thuyết trình tiếng Anh làm bài thuyết trình kém mạch lạc và ức chế với người nghe.

Một số mẹo giúp bạn khắc phục điều này là:

 • Giảm tốc độ nói, tương tác với người nghe nhiều hơn để giúp não bạn kịp nhảy số trong đầu nội dung tiếp theo  bạn định trình bày
 • Luyện nói trước gương để bài thuyết trình diễn ra mạch lạc, trơn tru hơn
 • Thu âm bài thuyết trình lại để xem mình ậm ừ ở phần nào, học thuộc phần đấy hơn
 • Mỗi khi bí cần suy nghĩ ý tưởng tiếp theo thì dừng lại, không nói, không mở miệng

Xây dựng cấu trúc bài thuyết trình mạch lạc, rõ ràng

Cấu trúc bài thuyết trình tiếng Anh vô cùng quan trọng. Một bài thuyết trình được đánh giá thành công cần phải mạch lạc, dễ hiểu với người nghe, đầy đủ các phần để đảm bảo truyền tải đủ thông tin cho người nghe. Cấu trúc chuẩn của bài thuyết trình là:

 • Phần mở đầu: Giới thiệu về bản thân, chủ đề thuyết trình hay những khía cạnh bạn thuyết trình
 • Phần thân bài: Trình bày nội dung chi tiết, có thể kèm thêm hình ảnh, số liệu, biểu đồ minh hoạ để thuyết phục cũng như thu hút người nghe
 • Phần kết bài: Đưa ra kết luận, tóm tắt nội dung bài thuyết trình, gửi lời cảm ơn và trả lời những câu hỏi từ người nghe.

Sử dụng ngôn ngữ hình thể linh hoạt, thông minh

Bài thuyết trình tiếng Anh muốn thu hút người nghe thì ngôn ngữ hình thể là một phần rất quan trọng. Tuỳ vào chủ đề và mục đích thuyết trình mà bạn chọn ngôn từ, giọng điệu và ngôn ngữ cho phù hợp.

Mỗi cử chỉ, ánh mắt hay biểu cảm đều truyền tải đến cho người nghe một nguồn năng lượng khác nhau. Nếu bạn đứng im hoặc lảng tránh ánh mắt người nghe thì thông điệp bạn truyền tải là bạn không tự tin.

Một bí kíp giúp bạn không bị chê là chưa biết tương tác ánh nhìn với khán giả là bạn hãy nhìn vào giữa sống mũi hoặc nhìn vào đỉnh đầu để thể hiện sự tôn trọng. Một nụ cười tươi hay một ánh mắt vui vẻ sẽ dễ tạo thiện cảm với người nghe hơn.

Một số gợi ý giúp bạn cải thiện và nâng cao được ngôn ngữ hình thể khi thuyết trình tiếng Anh như sau:

Cử chỉ
 • Hai tay thoải mái, có thể cầm nhẹ trước bụng không thì buông xuống tự nhiên, thoải mái
 • Chú ý nhẹ nhàng, từ tốn, không cần quá vội vàng. Nếu đang trong trạng thái vội vàng trước khi bước vào buổi thuyết trình hãy dừng lại, nhắm mắt, thở thật sâu để có thể bình tĩnh thuyết trình
 • Khi thuyết trình thì bạn có thể chỉ tay vào những phần quan trọng nhằm giúp người nghe tập trung hơn
 • Hạn chế việc khua tay quá nhiều, nên biết đúng lúc đúng chỗ bởi vì khua tay nhiều sẽ làm người nghe tập trung vào tay nhiều hơn là vào người thuyết trình
Dáng đứng
 • Hai chân đứng thoải mái, hẹp hơn vai một chút, không nên khép chặt lại vì sẽ mất tự nhiên và làm bản thân người thuyết trình căng thẳng hơn
 • Các khớp tay, chân, vai buông lỏng thoải mái
 • Di chuyển một cách tự nhiên tuỳ thuộc vào nội dung hoặc vị trí của người nghe, tránh che phần máy chiếu chiếu slide
Giao tiếp bằng mắt
 • Di chuyển mắt chậm rãi, không vội vã làm mắt đảo liên tục khiến người nghe không thể tập trung được
 • Nhìn vào đối tượng mình muốn nói hoặc tương tác để tạo sự gần gũi và cá nhân hoá nội dung trình bày
 • Không chỉ nhìn vào một vài người, hãy cố gắng phân chia khoảng thời gian để nhìn càng nhiều người càng tốt, bao quát hết được toàn bộ nhóm thuyết trình
Biểu cảm khuôn mặt
 • Biểu cảm tự nhiên, thoải mái không cố gượng phải tươi hơn
 • Cơ mặt thư giãn, tuyệt đối không nhăn nhó

Phát âm chuẩn và giọng văn cuốn hút

Việc nhấn nhá ngữ điệu là yếu tố vô cùng quan trọng khi thuyết trình tiếng Anh vì chúng ảnh hưởng đến khả năng truyền đạt nội dung của người thuyết tình. Không ai muốn nghe một giọng nói ru ngủ hoặc phát âm sai khó hiểu cả.

Vậy nên cách tốt nhất là bạn hãy tra phiên âm thật kỹ, trước khi thuyết trình sau đó ghi chép lại cẩn thận, ghi âm lại cách mình nói, so sánh lại với các công cụ chuyên dụng như Google, Vbee xem đã ổn chưa để luyện tập thêm.

Cách lập dàn ý và hoàn thiện nội dung cho bài thuyết trình tiếng Anh

Bạn cần chuẩn bị phần dàn ý và nội dung cho phần thuyết trình tiếng Anh để có thể hệ thống thông tin và diễn đạt mạch lạc một cách dễ dàng nhất. Đây là dàn ý cơ bản của một bài thuyết trình tiếng Anh:

Mở bài Có 2 cách giúp bạn mở bài thuyết trình tiếng Anh

 • Cách 1: Đi thẳng vào vấn đề và mục đích của bài thuyết trình
 • Cách 2: Dẫn dắt vào chủ đề chính từ một câu chuyện, một vấn đề, một số liệu thống kê hay một câu hỏi hài hước nhằm thu hút sự chú ý
Thân bài
 • Thân bài cần mạch lạc, ý tưởng cần rõ ràng, đầy đủ, có luận điểm
 • Mỗi luận điểm có thể nói bằng một số lượng thời gian nhất định
 • Để bắt đầu mỗi luận điểm thì cần có câu chủ đề gọn gàng, rõ ràng
 • Giải thích chi tiết từng luận điểm và đưa ra những minh chứng đúng
Kết luận Kết luận nên thể hiện được tổng quan của bài thuyết trình

Chọn chủ đề thuyết trình tiếng Anh như thế nào để thu hút người nghe

Để tạo được sự chú ý cho người nghe thì bạn cần biết cách chọn chủ đề thuyết trình tiếng Anh sao cho phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh mà bạn thuyết trình:

 • Chọn chủ đề thuyết trình bạn am hiểu, có kiến thức liên quan đến chuyên môn mà bạn đã được học
 • Chọn chủ đề phù hợp với nhân khẩu học của khán giả, ví dụ liên quan đến cuộc sống cá nhân, tài chính cá nhân, công nghệ, mạng xã hội,… tóm lại những thứ càng gần gũi sẽ dễ thu hút người nghe hơn
 • Chọn chủ đề thuyết trình sao cho đáp ứng được mục đích và thông điệp mà bạn muốn truyền tải.

Top những chủ đề thuyết trình bằng Tiếng Anh hay 

Dưới đây sẽ là một số gợi ý về chủ đề thuyết trình cho mọi người. Đây đều là những chủ đề mà ai cũng quan tâm:

 • Family: Chủ đề này sẽ rất dễ nói với bạn bởi đều là những người bạn biết rõ nên nói về gia đình của bạn trong hơn 5 phút sẽ không có vấn đề gì với bạn, hơn nữa đa phần ai cũng sẽ có gia đình nên dễ tạo được sự đồng cảm.  Một số khía cạnh mà bạn có thể khai thác là: tình cảm gia đình, tình cảm mẹ con, kể về sinh hoạt gia đình, kỷ niệm gia đình,…
 • Friends: Tình bạn cũng là một trong những chủ đề dễ tạo được đồng cảm và ấn tượng.
 • Books: Sách cũng là một chủ đề thảo luận hay vì có thể ai cũng thích đọc sách
 • Beauty: Làm đẹp là chủ đề hướng đến phụ nữ hơn nhưng bất cứ ai cũng đánh giá cao vẻ đẹp ở dưới mọi hình thức và ai cũng có thể nhận ra tầm quan trọng của khái niệm cái đẹp trong các nền văn hoá, xã hội và hành vi của chúng ta

Bài mẫu thuyết trình bằng tiếng Anh hay, đúng chuẩn

Bài 1: Thuyết trình về chủ đề New Product Promotion (Giới thiệu sản phẩm mới)

Good morning everyone, I’m Linh, I’m from New Product Development Department. Today, I’m happy to present to you our company’s multi-function notebook product coming out in the next 3 months. My presentation will consist of three main parts: handbook market overview, new product highlights, and promotion strategy.

As you all know, nowadays when it comes to the concept of a notebook, most people only know that notebooks are ordinary notebooks, simply used for writing.

We’re excited that we’re launching a new multi-function notebook. This notebook not only helps you to record data, but also helps you to keep pens, cash, bank cards, phone chargers and other important documents.

In particular, the book is covered with high-quality, luxurious leather. You can completely use it as a gift for your superiors, colleagues, and partners. However, their cost will also be quite high compared to a traditional notebook.

To promote new products, we sent them out to office workers, who tried them out and posted feedback on their social media pages. At the same time, next month will approach major bookstores to apply for permission to distribute products.

In short, we will officially launch new products in the next 3 months. Thank you for listening to the development plan of the multi-purpose handbook. Now, let’s discuss how to start the communication plan for this new product.

Dịch nghĩa:

Chào buổi sáng mọi người, tôi là Linh, tôi đến từ Bộ phận Phát triển Sản phẩm mới. Hôm nay, tôi rất vui để trình bày với quý vị sản phẩm sổ tay đa năng của công ty chúng tôi sắp ra mắt trong 3 tháng tới. Bài thuyết trình của tôi sẽ bao gồm ba phần chính: tổng quan về thị trường sổ tay, điểm nổi bật của sản phẩm mới và chiến lược khuyến mãi.

Như mọi người đã biết, hiện nay khi nhắc đến khái niệm sổ tay thì hầu như mọi người chỉ biết đến sổ tay là những cuốn sổ thông thường, đơn thuần dùng để viết.

Chúng tôi rất vui vì chúng tôi sẽ cho ra mắt sản phẩm sổ tay đa năng mới. Cuốn sổ này không chỉ giúp bạn ghi chép dữ liệu mà còn giúp bạn đựng bút, tiền mặt, thẻ ngân hàng, sạc điện thoại và các giấy tờ quan trọng khác.

Đặc biệt, bìa sổ được bọc da cao cấp, sang trọng. Bạn hoàn toàn có thể dùng làm quà tặng cấp trên, đồng nghiệp, đối tác. Tuy nhiên, giá thành của chúng cũng sẽ khá cao so với một cuốn sổ truyền thống.

Để quảng cáo sản phẩm mới, chúng tôi đã gửi chúng cho nhân viên văn phòng, những người này đã dùng thử và đăng phản hồi trên các trang mạng xã hội của họ. Đồng thời trong tháng tới sẽ tiếp cận các nhà sách lớn để xin phép phân phối sản phẩm.

Nói tóm lại, chúng tôi sẽ chính thức ra mắt sản phẩm mới trong 3 tháng tới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe kế hoạch phát triển sổ tay đa năng. Bây giờ, hãy cùng nhau thảo luận về cách bắt đầu kế hoạch truyền thông cho sản phẩm mới này.

Bài 2: Thuyết trình về chủ đề Motivation (Động lực)

Hello everyone, it’s an honor to be here today to bring my positive energies to all of you. Have you ever wondered “why am I where I am today”? I have many times. I was born and raised in an ordinary family, his parents are farmers, and they worked very hard to collect money for me to go to school. But it is fortunate that my family has always supported me in college, and supported me on the path of seeking knowledge.

Although the road to conquering knowledge is long and difficult, I never allow myself to stop trying and always constantly learning new things every day. To be who I am today, an inspirational man to inspire you today, I have gone through many difficult periods in my life. Those are the days of staying up late writing essays, the days of doing an internship while going to school, and the days of sitting at the company from 7 a.m to 10 p.m.. And it all paid off. I got what I wanted, got a good job with a decent salary and most importantly I had enough money to support my family.
Therefore, young people should try their best at school. These are the “launchers” for your future. Wishing you much success on your chosen path.

Dịch nghĩa: 

Xin chào tất cả mọi người, thật vinh dự khi được có mặt ở đây ngày hôm nay để mang những năng lượng tích cực của tôi đến với tất cả các bạn. Bạn đã bao giờ tự hỏi “tại sao tôi lại ở đây ngày hôm nay”? Tôi có nhiều lần. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, bố mẹ là nông dân, làm lụng vất vả để có tiền cho tôi đi học. Nhưng thật may mắn là gia đình đã luôn ủng hộ tôi học đại học, ủng hộ tôi trên con đường tìm kiếm tri thức.

Dù con đường chinh phục tri thức còn dài và nhiều khó khăn nhưng em không bao giờ cho phép mình ngừng cố gắng và luôn không ngừng học hỏi những điều mới mỗi ngày. Để được như ngày hôm nay, một người truyền cảm hứng để truyền cảm hứng cho các bạn ngày hôm nay, tôi đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc đời mình. Đó là những ngày thức khuya viết luận, những ngày vừa đi học vừa làm thực tập, những ngày ngồi ở công ty từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối.. Và tất cả đã được đền đáp. Tôi đã có được những gì mình muốn, có một công việc tốt với mức lương khá và quan trọng nhất là tôi có đủ tiền để chu cấp cho gia đình.

Vì vậy, các bạn trẻ hãy cố gắng hết mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây chính là những “bệ phóng” cho tương lai của bạn. Chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công trên con đường mình đã chọn.

AROMA hi vọng rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có những bài thuyết trình tiếng Anh thật tự tin, chất lượng và gây ấn tượng mạnh với người nghe. Nếu bạn đang tìm khoá học nâng trình tiếng Anh nhanh chóng cho người đi làm, hãy tham khảo ngay các khoá tại AROMA nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


39 lời nhắn tới nội dung “TỔNG HỢP NHỮNG MẪU CÂU GIÚP BẠN GÂY ẤN TƯỢNG KHI THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH”

 • nguyễn hải đăng

  tôi muốn tham gia cùng các bạn để học tập để làm việc


  AROMA


  Hải Đăng thân mến,
  Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Chương trình đào tạo của aroma!
  Tư vấn viên của aroma sẽ liên hệ để hỗ trợ những thông tin cần thiết về khóa học trong thời gian sớm nhất.
  Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui!

 • võ thị diệp sương

  gửi giúp mình bài test đánh giá năng lực với


  AROMA


  Diệp Sương thân mến,
  Cảm ơn bạn đã quan tâm tới Chương trình đào tạo của aroma!
  Để tiện cho Tư vấn viên của aroma liên lạc, xin vui lòng để lại thông tin chính xác về địa chỉ.
  aroma có cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn nếu thông tin địa chỉ của bạn ở một trong hai khu vực trên, Tư vấn viên của aroma sẽ liên hệ hỗ trợ những thông tin cần thiết về khóa học.
  Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui!

 • Nguyễn Tiến Anh

  great advices

 • kim anh

  ok

 • Nguyen Thanh Nam

  Great….

 • nguyễn tố bảo châu

  bài viết rất hay

 • phạm như quỳnh

  gửi giúp mình bài test để ktra trình độ vs rồi còn đăng kí học


  AROMA


  Chị Như Quỳnh thân mến,
  Cảm ơn chị đã quan tâm đến Chương trình đào tạo của aroma!
  Bài Test kiểm tra trình độ sẽ được gửi qua email cho chị, chị check email trong cả inbox và spam để chắc chắn nhận được thông tin nhé!
  Tư vấn viên của aroma sẽ liên hệ để hỗ trợ chị những thông tin cần thiết trong thời gian sớm nhất.
  Chúc chị ngày mới nhiều niềm vui!

 • Nguyễn Thị Diễm Hương

  NHỮNG CẤU TRÚC CẦN THIẾT KHI THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH

 • nguyen thi thu huong

  hoc tieng anh giao tiep hang ngay cau truc tieng anh khi thuyet trinh

 • nguyen thi thu huong

  hoc tieng anh giao tiep hang ngay cau truc tieng anh khi thuyet trinh

sticky content