Danh mục
Giáo Viên Ứng Tuyển

Giáo Viên Ứng Tuyển


aroma sẽ liên hệ với những ứng viên phù hợp để mời phỏng vấn.

Nếu cần hỗ trực tiếp và kịp thời, xin mời liên hệ:

  • Hà Nội: HR – 0982.078.800 hntuyendung@aroma.vn 
  • Sài Gòn: HR – 0982.078.800 sgtuyendung@aroma.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content