Danh mục

Lịch Khai Giảng


Các lớp học tiếng anh được khai giảng hàng tuần tại aroma. Bạn có thể chọn cho mình một lớp học phù hợp về trình độ và thời gian học.

aroma cung cấp 2 ca học phù hợp:

aroma Hà Nội:

 • Ca 01: từ 6h00pm – 8h00pm
 • Ca 02: từ 7h00pm – 9h00pm
 • Cuối tuần: từ 5h00pm – 7h00pm (thứ 7 & chủ nhật)

aroma Sài Gòn:

 • Trong tuần: từ 6h30pm – 8h30pm
 • Cuối tuần: từ 5h30pm – 7h30pm (thứ 7) và 3h00pm – 5h00pm (chủ nhật)

Lịch học các ngày trong tuần:

 • Học lịch Thứ 2 – 4 – 6,
 • Thứ 3 – 5 (CN), hoặc lịch cuối tuần Thứ 7 – CN

Để lại thông tin của bạn sẽ được tư vấn viên gọi điện tư vấn rất cụ thể, click để comment.

LỊCH KHAI GIẢNG HÀ NỘI THÁNG 01 – 02 – 03/2017

Địa điểm: Số 15 ngõ 232 Tôn Đức Thắng:

Tháng Mã khóa Đầu vào Đầu ra Thứ Giờ học Ngày khai giảng
2 DD-DL- A3412 A3 A4 Thứ 7 – CN 5h – 7h 11/02/2017
DD-PA-113 2 – 4- 6 6h30 – 8h30 13/02/2017
DD-DL-B1405 B1 B2 3 – 5 6h30 – 8h30 16/02/2017
DD-PA- 116 Thứ 7 – CN 5h – 7h 18/02/2017
DD-DL- A1409 A1 A2 Thứ 7 – CN 5h – 7h 18/02/2017
DD-DL- A1407 A1 A2 3 – 5 6h30 – 8h30 23/02/2017
DD-PA- 115 2 – 4 – 6 7h – 9h 22/02/2017
DD-DL- A1419 A1 A2 2 – 4 – 6 6h30 – 8h30 20/02/2017
DD-DL-A2418 A2 A3 Thứ 7 – CN 6h30 – 8h30 25/02/2017
DD-DL-A4416 A4 B1 3 – 5 6h30 – 8h30 21/02/2017
DD-DL-A3417 A3 A4 3 – 5 6h30 – 8h30 21/02/2017
DD-PA-117 3 – 5 6h30 – 8h30 21/02/2017
1 DD-PA- 113 2 – 4 – 6 6h30 – 8h30 16/01/2017
DD-PA- 114 3 – 5 6h30 – 8h30 17/01/2017
DD-DL- A3411 A3 A4 2 – 4 – 6 6h30 – 8h30 09/01/2017
DD-DL- A2408 A2 A3 3 – 5 6h30 – 8h30 10/01/2017

Địa điểm:Trường mầm non Thăng Long Kidsmart, Lô NT1, khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Tháng Mã khóa Đầu vào Đầu ra Thứ Giờ học Ngày khai giảng
2 CG-DL-A2-80 A2 A3 3-5 19h00 – 21h00 07/02/2017
CGA370 A3 A4 3-5 18h30 – 20h30 03/01/2017
CG-PA-50 2-4-6 18h30 – 20h30 10/02/2017
CG-PA-51 3-5 19h00 – 21h00 14/02/2017
CG-DL-B1-81 B1 B2 2-4-6 18h30-20h30 17/02/2017
CG-DL-A1-86 A1 A2 3-5 18h45 – 20h45 21/02/2017
CG-DL-A2-83 A2 A3 7 – Chủ nhật 17h00 – 19h00 25/02/2017
CG-DL-A4-85 A4 B1 7 – Chủ nhật 17h00 – 19h00 18/02/2017
CG-DL-A3-82 A3 A4 3-5-7 18h30 – 20h30 21/02/2017
CG-PA-53 2-4-6 18h15 – 20h15 22/02/2017
CG-DL-A3-84 A3 A4 7 – Chủ nhật 17h00 – 19h00 25/02/2017
CG-PA-52 7-Chủ nhật 17h00-19h00 26/02/2017
3 CG-DL-A1-91 A1 A2 3-5-7 18h30 – 20h30 21/03/2017
CG-DL-A2-92 A2 A3 2-4-6 18h30 – 20h30 10/03/2017
CG-DL-A3-93 A3 A4 3-5-7 18h30 – 20h30 18/03/2017
CG-DL-A4-94 A4 B1 2-4-6 18h30 – 20h30 25/03/2017
CG-DL-B1-95 B1 B2 2-4-6 18h30 – 20h30 13/03/2017
CG-PA-96 2-4 18h30 – 20h30 22/03/2017
CG-PA-97 7 – Chủ nhật 18h30 – 20h30 11/03/2017
CG-TG-A2-59 A2 A3 2-4-6 15h00 – 17h00 13/03/2017
CG-TG-A3-60 A3 A4 2-4-6 9h00 – 11h00 15/03/2017
CG-TG-A4-61 A4 B1 3-5-7 9h00 – 11h00 17/03/2017
CG-TG-A3-63 A3 A4 2-4-6 18h00 – 20h00 20/03/2017
CG-TG-A4-64 A4 B1 3-5-Chủ nhật 18h00 – 20h00 21/03/2017

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI SÀI GÒN THÁNG 01+02

Lớp Đầu vào Đầu ra Thời lượng Thứ Giờ học Khai giảng
PNPA133 / / 20h 3-5 18h30 – 20h30 05/01/2017
PNDLA1267 Starter Elementary 104h 7 – CN T7(17h30 – 19h30)
& CN (15h00 – 17h00)
07/01/2017
PNDLA2269 Beginner Pre-Inter 104h 3-5 18h30 – 20h30 12/01/2017
PNDLA3264 Elementary Upper – Inter 104h 3-5 18h30 – 20h30 07/02/2017
PNDLA2270 Beginner Pre-Inter 104h 3-5 18h30 – 20h30 09/02/2017
PNDLA4269 Pre-Inter Upper – Inter 104h 7 – CN T7(17h30 – 19h30)
& CN (15h00 – 17h00)
11/02/2017
PNDLA4270 / / 20h 4-6 18h30 – 20h30 13/02/2017
PNDLA4270 Pre-Inter Upper – Inter 104h 3-5 18h30 – 20h30 14/02/2017
PNPA133 / / 20h 3-5 18h30 – 20h30 14/02/2017
PNDLA1267 Starter Elementary 104h 7 – CN T7(17h30 – 19h30)
& CN (15h00 – 17h00)
18/02/2017
PNDLB1257 Intermediate Advanced 104h 3-5 18h30 – 20h30 21/02/2017
PNDLA1268 Starter Elementary 104h 2-4-6 18h30 – 20h30 27/02/2017
ĐĂNG KÝ HỌC
 • Nội dung và nhu cầu gửi tới aroma ...*
  0
 • * Họ và tên*
  1
 • * Số điện thoại*sdt
  2
 • * Email*
  3
 • Năm sinh*
  4
 • Địa điểm học*
  5
 • 6