Danh mục
Gửi CV Ứng Tuyển

Gửi CV Ứng Tuyển


AROMA sẽ liên hệ với những ứng viên phù hợp để mời phỏng vấn.

Nếu cần hỗ trực tiếp và kịp thời, xin mời liên hệ: BP Tuyển dụng – 0982.078.800, hntuyendung@aroma.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content