Danh mục
Bài luận hay tiếng anh về môi trường

Bài luận hay tiếng anh về môi trường


Môi trường là một chủ đề luôn nhận được nhiều quan tâm, bàn luận của xã hội. Đây cũng là đề tài gần gũi và thiết thực với mỗi người. Vì vậy, để viết bài luận tiếng anh về môi trường không quá khó, hãy cùng tham khảo các gợi ý dưới đây nhé:

 bài luận tiếng anh môi trường

VIẾT BÀI LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG

* Đoạn văn ngắn về môi trường:

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects on all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly to its place only…and many other simple ways. It is very important to save environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves and our future as well.

Môi trường là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết cho một cuộc sống yên bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực tự nhiên xung quanh giúp con người, động vật và những sinh vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Nhưng hiện nay, môi trường của chúng ta đang bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này không chỉ phá hủy cuộc sống của con người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người trên Trái Đất. Chúng ta nên giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng nơi quy định… và nhiều cách đơn giản khác. Bảo vệ môi trường cho sự sinh tồn của nhân loại là điều rất quan trọng. Khi chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình và cả tương lai của chúng ta nữa.

Học Tiếng Anh Chuyên Sâu Cho Người Đi LàmTieng anh cho nguoi di lam

* Giải nghĩa một số từ vựng trong bài luận tiếng anh hay môi trường:

Từ (loại từ) Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Essential (adj) absolutely necessary; extremely important Rất cần t
iết, đặc biệt quan trọng
Nourish (v) provide with the food or other substances necessary for growth, health, and good condition Nuôi dưỡng
Ruin (n,v) the physical destruction or disintegration of something or the state of disintegrating or being destroyed Phá hủy, hủy hoại
Existence (n) the fact or state of living or having objective reality Sự tồn tại

* Những cách để bảo vệ môi trường mà bạn có thể đưa vào bài viết:

  1. Do not pour chemicals and waste oil on to the ground or into drains leading to bodies of water.

Không đổ hóa chất và dầu thải ra đất hoặc vào các mạch nước đổ ra sông, biển…

  1. Reduce emissions from cars by walking or cycling. These are not just great alternatives to driving, they are also great exercise.

Giảm lượng khí thải từ xe hơn bằng cách đi bộ hoặc đạp xe đạp. Đó không chỉ là những sự thay thế tuyệt vời cho việc lái xe hơi, nó còn là những cách tập thể dục tốt.

  1. Wherever possible, separate biodegradable and recyclable waste from non-biodegradable and work to reduce the amount of non-biodegradable or recyclable waste.

Ở bất cứ nơi nào có thể, hãy phân loại rác hữu cơ, rác có thể tái chế và rác vô cơ, hành động để giảm lượng rác vô cơ và rác có thể tái chế.

  1. Join as many tree planting trips as you can. And plant trees as more as you can.

Tham gia nhiều hoạt động trồng cây nhất có thể. Và trồng nhiều cây nhất có thể.

Viết bài luận tiếng anh về môi trường có thể có cấu trúc sau: Giới thiệu vấn đề – Giới thiệu môi trường là gì – Tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống – Vấn đề bảo vệ môi trường – Những hành động để bảo vệ môi trường – Tại sao phải bảo vệ môi trường. Dù bạn viết bài dài hay ngắn cũng nên đảm bào các ý trên nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content