Danh mục
Bài luận tiếng anh Kiến thức hoàn thiện con người

Bài luận tiếng anh Kiến thức hoàn thiện con người


Kiến thức là tài sản vô giá của tất cả chúng ta. Hoàn thiện kiến thức là một bước không thể thiếu với đời sống con người. Hãy cùng Aroma, tìm hiểu bài luận tiếng anh theo chủ đề xã hội này nhé!!bai-luan-tieng-anh-theo-chu-de-xa-hoi

It is invariably true that every person who is knowledgeable leads a successful life. Knowledge is very important tool to get positive changes in the society and country. Knowledge helps us to absorb things from the genius people which have potential to improve the quality of life. Knowledge is the only precious thing which nobody can take away from us. It gives new and revolutionary ideas which help to alter the way of viewing the world. So, we can say that knowledge is pillar to the success and happiness.

Knowledge helps us to convert our planning into the right action and enables to get the difference between right or wrong and good or bad. It helps us to overcome our weaknesses and faults as well as makes us able to face the dangers and difficulties by giving lots of courage and confidence. It makes a person more powerful by giving him mental, moral and spiritual advancement in the life.

Human beings are physically weaker than animals yet they have managed things for years to become the most powerful creature on earth. Because they get power from knowledge and are independent on the physical strength. Human beings are clever creature of nature, they have ability to acquire knowledge and preserve their knowledge, research and experiences in the books in order to pass to the new generations. Knowledge gives them power to know how to control the forces of nature and then use them for getting benefited.

Knowledge is a most strong tool which cannot be defeated by other power on the earth. Knowledge provides social power to person holding certain power over those people who do not. Obtaining knowledge helps to address various difficulties in life.

Bài dịch:

Thật sự rằng tất cả những người thật sự hiểu biết đều có một cuộc sống thành công. Kiến thức là công cụ rất quan trọng để có những thay đổi tích cực trong xã hội và đất nước. Kiến thức chúng ta hấp thụ mọi thứ cái mà từ những người thiên tài, điều mà sẽ có tiềm năng để cải thiện chất lượng cuộc sống. Kiến thức là điều quý giá duy nhất mà không ai có thể lấy đi từ chúng ta. Nó đưa ra những ý tưởng mới và mang tính cách mạng giúp thay đổi cách nhìn thế giới. Vì vậy, chúng ta có thể nói kiến ​​thức đó là trụ cột cho sự thành công và hạnh phúc.

Kiến thức giúp chúng ta chuyển đổi kế hoạch của chúng ta thành hành động đúng và cho phép có được sự khác biệt giữa đúng hay sai, tốt hay xấu. Nó giúp chúng ta vượt qua những điểm yếu và sai sót của chúng ta cũng như làm cho chúng ta có thể đối mặt với những nguy hiểm và khó khăn bằng cách đưa thêm sự dũng cảm và tự tin. Nó làm cho một người mạnh mẽ hơn bằng cách khiến anh ta tinh thần, đạo đức và tinh thần tiến bộ trong cuộc sống.

Con người yếu hơn động vật nhưng họ đã xoay xở mọi thứ trong nhiều năm để trở thành sinh vật có sức mạnh nhất trên trái đất. Bởi vì họ có được sức mạnh từ kiến ​​thức và mà không hề phụ thuộc sức mạnh thể xác. Con người là sinh vật thông minh của tự nhiên, họ có khả năng thu thập kiến ​​thức và bảo tồn kiến ​​thức, nghiên cứu và truyền kinh nghiệm của họ trong cuốn sách để truyền cho thế hệ sau. Kiến thức cho họ sức mạnh để biết làm thế nào để kiểm soát các sức mạnh của thiên nhiên và sau đó sử dụng chúng để nhận được lợi ích.

Kiến thức là một công cụ mạnh mẽ nhất mà không thể bị đánh bại bởi các quyền lực khác trên trái đất. Kiến thức cung cấp sức mạnh xã hội cho người nắm giữ quyền lực nhất định đối với những người không có nó. Đạt được kiến ​​thức giúp giải quyết những khó khăn khác nhau trong cuộc sống.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content