Danh mục
Bài luận tiếng anh về người mẹ yêu quý

Bài luận tiếng anh về người mẹ yêu quý


Viết về người mẹ luôn là đề tài không giấy mực nào có thể lột tả hết được hình ảnh người mẹ vĩ đại trong trái tim mỗi người, dù có miêu tả dưới góc độ nào thì sau cùng trong mỗi bài văn luôn là hình ảnh một người mẹ tuyệt vời, luôn vì con cái mà hy sinh cả bản thân mình. Hãy cùng tham khảo bài viết tiếng anh về người mẹ dưới đây nhé! 

bai-luan-tieng-anh-ve-me-1

Bài luận tiếng anh về mẹ

My mother is the most important person in my life. She is an inspiration to everything I do. I would not call her a friend, but she is an extraordinary person. She has been in my life since I was born and she will always be in my life no matter what happens. She is the one who has suffered to bring me into this world. I have learnt to love her since the day I was born.

Mẹ tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Bà là một nguồn cảm hứng cho tất cả những gì tôi làm. Tôi sẽ không gọi bà là một người bạn, nhưng bà là một người phi thường. Mẹ đã có mặt trong cuộc đời tôi kể từ khi tôi được sinh ra và sẽ luôn luôn được trong cuộc sống của tôi dù có vấn đề gì xảy ra. Mẹ là người đã phải chịu đựng nhiều thứ để đưa tôi đến thế giới này. Tôi đã học cách yêu mẹ từ ngày tôi chào đời.

My mother was the first person to teach me to draw and walk, and she was with me when I took my first step ever! She has taught me to believe in people and not to have grudges against one another. She always encouraged me to go along when I was ready to give up. She made sure that I was safe and happy throughout my childhood. It is the unconditional love that my mother gives to me. It is hard to describe the feeling that a mother has towards her children.

Mẹ tôi là người đầu tiên dạy tôi vẽ và đi bộ, và bà đã ở bên tôi khi tôi bước đi đầu tiên! Bà đã dạy tôi tin vào người và không có ác cảm với nhau. Mẹ luôn khuyến khích tôi đi cùng khi tôi đã muốn từ bỏ. Bà đảm bảo rằng tôi đã được an toàn và hạnh phúc trong suốt thời thơ ấu của tôi. Đó là tình yêu vô điều kiện mà mẹ tôi dành cho tôi. Thật khó để miêu tả cảm giác mà một bà mẹ dành cho con mình.

Mothers give an awful lot of support to their children, whether it involves very visible support or simple back encouragement. Not only do mothers support their children, but they also often hold the whole family structure together. When all is well, a mother puts her children before anything else, including their own comfort and happiness. Describing a mother's love is virtually impossible. It is a feeling that can only truly be understood by those that experienced it. Famous saying states that "God could not be everywhere and so he invented mothers"!

Các bà mẹ chăm sóc con rất nhiều, cho dù nó có hỗ trợ có thể thấy được hay đơn giản là sự khích lệ sau lưng. Không chỉ hỗ trợ con cái, mà còn thường xuyên đảm bảo toàn bộ cấu trúc gia đình. Khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp, một người mẹ đặt con mình trước mọi thứ khác, kể cả sự thoải mái và hạnh phúc của chính họ. Mô tả tình yêu của một người mẹ hầu như không thể. Đó là cảm giác chỉ có thể hiểu được bởi những người đã trải nghiệm nó. Một câu nói nổi tiếng rằng "Chúa không thể ở mọi nơi và do đó ông đã phát minh ra các bà mẹ"!

Hy vọng những bài viết tiếng Anh về mẹ ở trên sẽ giúp bạn có ý tưởng để viết một bài thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ. Bạn có thể đọc nhiều bài viết trên trang ở mục bài viết tiếng Anh hay. Chúc bạn thành công!

 
Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm những ý tưởng tuyệt vời để miêu tả về người mẹ đáng kính của mình. Các bạn có thể tham khảo các bài viết tiếng anh trên chuyên mục các bài luận tiếng anh hay. Chúc các bạn thành công!


Muốn học tiếng anh giao tiếp tại trung tâm xem TẠI ĐÂY

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content