Danh mục
Bài luận tiếng anh về sở thích chơi violin

Bài luận tiếng anh về sở thích chơi violin


Âm nhạc đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Rất nhiều người đã thực sự đam mê với sở thích chơi một dụng cụ gì đó. Hãy cùng Aroma đọc bài về sở thích chơi đàn violin sau đây nhé !!

bai-luan-tieng-anh-choi-violin

Bài luận tiếng anh về sở thích chơi violin!

Violin is one of the rare instruments that you can learn at a very young age, as they make very small student versions, and so at the age of 10 I began to learn to play violin.

Learning violin was a lot of fun to me due to the great teachers in the class, and now that my parents knew that I needed to stay interested so as to keep progressing. Following the traditional path, I started with group violin lessons rather than individual violin lessons.

I didn’t even start with a real violin; we all had boxes that were wrapped in brown paper! A ruler was taped to the end of the box to simulate a fingerboard, and our “bow” was the cardboard tube from a clothes hanger. Therefore, my very first lessons on how to play violin were actually about how to stand, how to hold the violin, and how to make the proper movements in unison with the teacher and the other kids.

It didn’t take long for me to earn the privilege of unwrapping my box and receiving a real violin. And soon my violin lessons, along with daily practice with my parents, became part of the family routine.

I know now that to learn to play violin, you need to be drawn to the sound of the violin. You’re going to be hearing that sound a lot, so it’s very crucial to have some connection there from the start! You will need someone who can show you proper setup at the beginning, since there are so many dead ends and blind alleys related to postures and positioning that are very hard to overcome without help. And you also need someone around you who can motivate you and keep you accountable on a regular basis. It’s best if this person is a violin teacher, someone who can assess your progress regularly.

Why learn to play violin instead of other instruments? Because the violin is so versatile! You can play alone, choosing among hundreds of years’ worth of solo repertoire from composers as diverse as Bach, Paganini, Bartok or John Adams. You can play with a friend who has a piano, or with three in a string quartet. You can also play in a string orchestra or a full orchestra. And there are many more community orchestras than professional ones so that anybody that wants to play in a group has a chance.

The discipline and love of the violin sound will take you anywhere you want to go. If you’ve been thinking about learning to play violin, don’t wait any longer! Find a violin, get it a check-up, and get someone to show you the basis. Then don’t let anything stand in your way.

Bài dịch tiếng việt 

Violin là một trong những nhạc cụ hiếm hoi mà bạn có thể học ở độ tuổi còn rất nhỏ, vì chúng có các phiên bản dành cho học sinh, và do đó khi 10 tuổi tôi mới bắt đầu học violin.

Học violin rất vui vẻ với tôi vì có những giáo viên tuyệt vời trong lớp, và bây giờ bố mẹ tôi biết rằng tôi cần phải quan tâm để tiếp tục tiến bộ. Theo con đường truyền thống, tôi bắt đầu với các bài học violin nhóm chứ không phải là những bài học violin.

Tôi thậm chí không bắt đầu bằng một cây đàn violin thực sự; Tất cả chúng tôi đều có hộp đựng giấy màu nâu! Một cái thước được gắn vào cuối hộp để mô phỏng một băng ghi âm, và “cái gậy” của chúng tôi là ống các tông từ một cái móc áo quần. Vì vậy, những bài học đầu tiên của tôi về cách chơi violin là về cách đứng, cách cầm violin, và làm thế nào để thực hiện những động tác phù hợp với giáo viên và những bạn khác.

Không mất nhiều thời gian cho tôi để có được đặc quyền bỏ đi cái hộp đó và nhận được một violin thực sự. Và chẳng bao lâu, những bài tập violin, cùng với việc tập luyện hàng ngày với bố mẹ tôi, đã trở thành một phần trong thói quen của gia đình.

Tôi biết, bây giờ, để học chơi violin, bạn cần phải cảm thụ tốt âm thanh của violin. Bạn sẽ nghe thấy rằng âm thanh rất nhiều lần, vì vậy rất quan trọng để có một số kết nối từ đó! Bạn sẽ cần một người có thể cho bạn thấy những gì phù hợp ngay từ đầu, vì có rất nhiều khó khăn liên quan đến tư thế và vị trí rất khó vượt qua mà không cần sự giúp đỡ. Và bạn cũng cần một ai đó xung quanh bạn, người có thể động viên bạn và luôn phải chịu trách nhiệm về việc chơi nhạc cụ của bạn. Tốt nhất là nếu người này là giáo viên dạy violin, một người có thể đánh giá tiến trình của bạn thường xuyên.

Tại sao học chơi violon thay vì nhạc cụ khác? Bởi vì violin rất linh hoạt! Bạn có thể chơi một mình, lựa chọn giữa các tiết mục độc tấu nổi tiếng hàng trăm năm của các nhà soạn nhạc như Bach, Paganini, Bartok hay John Adams. Bạn có thể chơi với một người bạn có một cây đàn piano, hoặc với ba người trong một bộ tứ dây. Bạn cũng có thể chơi trong dàn nhạc dây hoặc dàn nhạc đầy đủ. Và có nhiều dàn nhạc cộng đồng hơn các dàn nhạc chuyên nghiệp để bất cứ ai muốn chơi trong một nhóm đều có cơ hội.

Các quy tắc và tình yêu của âm thanh violin sẽ đưa bạn bất cứ nơi nào bạn muốn đi. Nếu bạn đã suy nghĩ về việc học chơi violon, đừng đợi lâu nữa! Tìm một cây violin, tập chơi, và nhờ ai đó cho bạn biết cơ sở. Sau đó, không để cho bất cứ điều gì ngăn cản con đường của bạn.

Trên đây là Bài luận tiếng anh hay về sở thích chơi violin cho những ai mê loại hình âm nhạc này. Còn sở thích của các bạn là gì? Hãy cho Aroma biết nhé!

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content