Danh mục
Bài viết tiếng Anh về ngày phụ nữ Việt Nam

Bài viết tiếng Anh về ngày phụ nữ Việt Nam


Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 là ngày đầu tiên trong lịch sử nước ta, một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động công khai và hợp pháp, nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của nước nhà.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu cử, tham gia các công tác xã hội và chính quyền, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy Nhà nước và các đoàn thể quần chúng.

Hơn 80 mùa thu qua, tổ chức Phụ nữ Liên hiệp Hội ngày một lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo hơn, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, trung tâm Anh ngữ Aroma xin gửi đến các bạn một bài viết tiếng Anh về ngày phụ nữ Việt Nam nhé.

Bài viết tiếng Anh về ngày phụ nữ Việt Nam
Bài viết tiếng Anh về ngày phụ nữ Việt Nam

 Bài viết tiếng Anh về ngày phụ nữ Việt Nam

Last year I went to a celebration of women’s day here in Vietnam where the women’s male colleagues had written little poems about how sexy and beautiful the women looked and how the men appreciated their femininity and beauty. This was such a new and appealing way of celebrating Women’s day to me.

If we look at Vietnam as a whole, the natio has made impressive progress in relation to promoting gender equality. There have been strong gains in reducing child and maternal mortality (e.g., maternal mortality dropped from 233 per 100,000 births in 1990 to 69 per 100,000 births in 2009). Enrollment rates are currently about the same for girls and boys in primary, secondary and tertiary education. The employment rates for male and female aged 25-64 are fairly close at 93.8 percent and 87.8 percent, respectively. Women leaders are more and more outstanding in public life as well as in private companies.

However, significant challenges still remain in Vietnam. Women’s wages are only 75 percent of men’s wages in general and in the informal sector, women only earn 50 percent of male wages despite similar working hours, education levels and seniority. Women still have less health insurance coverage than their male contemporaries. And while the 2003 Land Law has advanced the inclusion of Women on Land Title Certificates, the majority of Certificates still do not include the woman’s name. Gender based violence also remains a central issue and is rising.

Bản dịch bài viết tiếng Anh về ngày phụ nữ Việt Nam

Năm ngoái, tôi đã đến dự lễ kỷ niệm ngày của phụ nữ ở Việt Nam, nơi các đồng nghiệp nam giới đã viết những bài thơ ngắn về những người phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm như thế nào và đàn ông đánh giá cao vẻ đẹp và nữ tính của họ. Đây là một cách mới mẻ và hấp dẫn để kỷ niệm ngày của phụ nữ đối với tôi.

Mặc dù có rất nhiều lý do để tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, tôi nghĩ rằng chúng tôi có rất nhiều điều thú vị khác để kỷ niệm liên quan đến những thành tựu của Phụ nữ ở Việt Nam mà tôi muốn nêu bật. Tôi nhìn quanh văn phòng của tôi, tại các ngân hàng Chính phủ của Ngân hàng Thế giới và tại xã hội Việt Nam nói chung, và tôi thấy rất nhiều phụ nữ làm việc cực kỳ mạnh mẽ, thông minh, và chăm chỉ.

Và nếu chúng ta nhìn vào Việt Nam nói chung, đất nước đã có những tiến bộ ấn tượng liên quan đến việc thúc đẩy bình đẳng giới. Đã có sự gia tăng mạnh mẽ trong việc giảm tử vong ở trẻ em và bà mẹ (ví dụ, tỷ lệ tử vong mẹ giảm từ 233 trên 100.000 ca sinh năm 1990 xuống còn 69 trên 100.000 ca sinh năm 2009). Tỷ lệ nhập học hiện nay tương tự đối với trẻ em gái và trẻ em trai trong giáo dục tiểu học, trung học và đại học. Tỷ lệ việc làm cho nam và nữ ở độ tuổi 25-64 tương đối gần với tỷ lệ tương ứng là 93,8% và 87,8%. Các nhà lãnh đạo nữ ngày càng nổi bật trong đời sống công cộng cũng như ở các công ty tư nhân.

Tuy nhiên, những thách thức quan trọng vẫn còn tồn tại ở Việt Nam. Tiền lương của phụ nữ chỉ bằng 75% tiền lương của nam giới nói chung và trong khu vực phi chính thức, phụ nữ chỉ kiếm được 50% tiền lương nam mặc dù giờ làm việc, trình độ học vấn và thâm niên tương tự. Phụ nữ vẫn có ít bảo hiểm y tế hơn nam giới. Và trong khi Luật Đất đai năm 2003 đã thúc đẩy việc đưa Phụ nữ vào Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, phần lớn các chứng chỉ vẫn không bao gồm tên của người phụ nữ. Bạo lực trên cơ sở giới cũng là một vấn đề quan trọng và đang gia tăng.

Trên đây là bài viết tiếng Anh về ngày phụ nữ Việt Nam. Hy vọng rằng bạn đã có những kiến thức bổ ích. Hãy luôn trân trọng những người phụ nữ có ý nghĩa với cuộc đời mình bạn nhé.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content