Danh mục
Cách diễn đạt quan hệ sở hữu

Cách diễn đạt quan hệ sở hữu


Để diễn đạt quan hệ sở hữu, thông thường chúng ta thường sử dụng tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Tuy nhiên, nhiều khi quan hệ sở hữu không đơn giản chỉ là giữa các đại từ nhân xưng và danh từ mà nó còn có thể là giữa ngữ danh từ và danh từ. aroma sẽ chỉ cho bạn thêm các cách còn lại để diễn đạt quan hệ sở hữu trong bài học hôm nay.

%CODE9%

hoc tieng anh online, học tiếng anh online

%CODE9%

DÙNG OF

Of” có nghĩa là “của”, khi được dùng để diễn đạt quan hệ sở hữu. (trong tiếng Việt, có thể không cần viết “của” cũng có thể hiểu được, nhưng trong tiếng Anh phải có “of”)

– Khi dùng “of” thì danh từ “bị” sở hữu đứng đầu rồi đến “of” rồi mới đến danh từ chủ sở hữu.

– Ta thường dùng “of” để diễn đạt quan hệ sở hữu khi danh từ “bị” sở hữu là danh từ trừu tượng.

– Ví dụ:

+ THE BEGINNING OF THE MOVIE = phần đầu của bộ phim (phần đầu bộ phim)

+ THE SIZE OF THE PORTRAIT = Kích thước của tấm chân dung.

SẮP XẾP HAI DANH TỪ CẠNH NHAU

– Ta dùng cách sắp xếp hai danh từ cạnh nhau để diễn đạt quan hệ sở hữu khi cả hai danh từ này đều là danh từ cụ thể.

– Để diễn đạt quan hệ sở hữu theo cách này thì thứ tự sắp xếp danh từ rất quan trọng: DANH TỪ CHỦ SỞ HỮU ĐỨNG TRƯỚC DANH TỪ “BỊ” SỞ HỮU.

– Ví dụ:

+ THE CAR RADIO = Máy radio của xe hơi

+ THE TREE TRUNK = Thân của cây (thân cây)

DÙNG SỞ HỮU CÁCH VỚI S

– Ta đã biết “‘s” có thể là viết tắt của “is” hoặc “has”. Giờ đây ta cần biết thêm “‘s” ngay sau một danh từ có khi không phải là dạng viết tắt của ai mà nó là một phương cách để diễn đạt quan hệ sở hữu giữa hai (ngữ) danh từ.

– Cách dùng “‘s” để diễn đạt quan hệ sở hữu: Thông thường, ta chọn cách dùng “‘s” để diễn đạt quan hệ sở hữu khi hai (ngữ) danh từ nói về người hoặc con vật. Tuy nhiên, “‘s” có thể dùng cho sự vật khi nó được nhân cách hóa (ta coi nó như con người) hoặc cho các đơn vị thời gian hoặc trong những câu thành ngữ.

– Ví dụ:

+ THE BOY’S HAT = cái nón cùa thằng nhỏ

+ PETER’S CAR = Xe hơi của Peter

+ THE EARTH’S SURFACE = Bề mặt của trái đất

+ A DAY’S WORK = Công việc của một ngày

LƯU Ý

– Khi dùng ‘S, ta phải theo thứ tự sau:

Danh từ làm chủ sở hữu’S + Danh từ bị sở hữu

– Nếu danh từ làm chủ sở hữu là một ngữ danh từ dài cũng không sao, cứ thêm ‘S ngay sau chữ cuối cùng trong ngữ danh từ đó, ví dụ:

MY SISTER-IN-LAW’S CHILDREN = Những người con của chị dâu tôi (hoặc em dâu tôi vì sister có thể là chị gái hoặc em gái, brother có thể là anh trai hoặc em trai)

– Nếu bản thân danh từ làm chủ sở hữu tận cùng bằng S rồi thì ta chỉ cần thêm ‘ đằng sau nó thôi, không cần thêm S.

THE STUDENTS’ BOOKS = những cuốn sách của các sinh viên/học sinh

THE SMITHS’ HOUSE = Căn nhà của gia đình họ SMITH.

DICKENS’ NOVELS = Những cuốn tiểu thuyết của ông DICKENS (tên ông ta có S đằng sau)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


2 lời nhắn tới nội dung “Cách diễn đạt quan hệ sở hữu”

  • ly ngoc suong

    giúp tôi câu này với ạ:Nói về quan hệ trong gia đình
    (chú ý :dùng sở hữu cách)

  • Ngọc Ngọc

    Cảm ơn aroma đã tổng hợp những cách dùng về quan hệ sở hữu. Từ nay mình có thể sử dụng các cách này mà không lo bị lặp trong câu.

sticky content