Danh mục
Cách dùng ‘Happen’ trong tiếng Anh

Cách dùng ‘Happen’ trong tiếng Anh


Bạn Ruben ở Italy hỏi về Cách dùng động từ happen. Những câu nào sau đây là đúng:

1. What happens when the contract will be expired?

2. What will happen when the contract expires?

3. What happens when the contract expires?

4. What does it happen when the contract expires?

Và tôi có thể dùng happen như trong câu sau không?

5. I don’t happen to be a teacher.

Trả lời:

Trong bốn ví dụ đầu tiên của Ruben, bạn nói tới thì tương lai. Chỉ có câu 2 và 3 là đúng.

When được dùng ở đây giống như IF trong phụ đề loại này và ở thì hiện tại khi chúng ta nói tới một điều kiện trong tương lai. Các bạn hãy thử xem các câu sau:

 • ‘What will happen when the contract expires?’
 • ‘What will happen if I get home late?’
 • ‘What will you do if I don’t return till Thursday?’

Hãy xem xét cấu trúc câu ở ví dụ thứ 3. Nếu chúng ta nói tới một sự thật chung chung, chứ không phải nói tới một sự việc cụ thể, mệnh đề chính thường ở thì hiện tại cũng giống như mệnh đề với IF hoặc WHEN.

Ví dụ:

 • If the roads are icy, I stay at home.’
 • ‘What sort of clothes do you wear when the temperature falls below -15 C?’
 • ‘What happens in this company when male staff request paternity leave?’

Tuy nhiên trong ví dụ của bạn Ruben, chúng ta có thể dùng thì hiện tại trong cả hai mệnh đề để nói tới một sự việc trong tương lai. Rõ ràng là chúng ta đang nói về một hợp đồng cụ thể vì bạn nhắc tới “the contract” (Nếu bạn nói ‘What happens when contracts expire?’ thì có nghĩa là bạn nói tới hợp đồng chung chung).

Với ví dụ thứ 4, nên chú ý là: Không dùng does/do/did khi câu hỏi vớiwhat/who là đề cập tới chủ ngữ.

Khi câu hỏi với “wh-” như what, who, hoặc which, llà nói tới chủ ngữ trong câu, chúng ta không dùng các trợ động từ do/does/did. Những trợ động từ này chỉ được dùng khi các các câu hỏi bắt đầu bằng “wh-” là để chỉ tân ngữ. Hãy so sánh các ví dụ sau:

 • ‘Which animals rear their young in nests?’ ‘Squirrels rear their young in nests called ‘dreys’.’
 • ‘Which animals did you see on safari?’ ‘We saw lions, leopards and tigers.’
 • ‘Who saw the accident?’ ‘I saw it.’
 • ‘What did you see?’ ‘I saw the car collide with a bus.’

Trường hợp ngoại lệ với nguyên tắc này là nếu bạn muốn dùngdo/does/did để nhấn mạnh khi câu hỏi với what/who/etc để chỉ chủ ngữ. Vì thế thông thường chúng ta sẽ nghe nói:

 • ‘Who earns more than a hundred grand a year in this company?’ ‘The Chairman earns £150,000.’
 • ‘What happens when the contract expires?’ ‘Under normal circumstances, it’s renewed.’

Nhưng nếu câu trả lời là không được biết và chúng ta muốn nhấn mạnh câu hỏi theo một cách cụ thể việc dùng trợ động từ là có thể được. Ví dụ:

 • ‘Well, what does happen when your contract expires? Does anyone know?’
 • ‘Well, who does earn more than a hundred grand in this company?Does anyone?’

Với câu thứ 5, happen có thể được dùng với một động từ nguyên thể theo sau để gợi ý rằng một điều gì đó có thể tình cờ xảy ra. Sau đây là một vài ví dụ:

 • ‘If you happen to see my father, ask him to ring me at home later this evening.’
 • ‘If you happen to need any help with the decorating, don’t hesitate to ask me.’

Trong ví dụ mà bạn nêu ra, ngữ cảnh trong câu của bạn có thể như sau:

 • ‘I don’t happen to be a teacher, though I sometimes give lessons to help out
Theo BBC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


2 lời nhắn tới nội dung “Cách dùng ‘Happen’ trong tiếng Anh”

 • Bùi Thanh Diệu

  cách dùng và cấu trúc của mệnh đề quan hệ ( who, whom, where, when, what, that..)

 • Trần Ngọc Tuấn

  it is a great programme

sticky content