Danh mục
Cách hẹn gặp ai đó bằng tiếng Anh

Cách hẹn gặp ai đó bằng tiếng Anh


Làm thế nào để sắp xếp một cuộc hẹn và gặp gỡ ai đó bằng tiếng Anh? Và làm thế nào để chúng ta thay đổi lịch hẹn mà không làm mất lòng người khác? AROMA xin chia sẻ với bạn 4 tình huống thường gặp nhất để các bạn tham khảo nhé.

1. Cách hẹn gặp ai đó
Are you free today? (Hôm nay bạn có rảnh không?)
Can we meet on the 8th? (Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày 8 chứ?)
Are you available next Sunday? (Chủ nhật tới bạn rảnh chứ?)
Are you free this afternoon? (Trưa nay bạn rảnh chứ?)
What about the 25th of next month? Would it suit you? (Thế còn ngày 25 tháng tới thì sao? Bạn rảnh chứ?)
Is next Tuesday convenient for you? (Thứ 3 tới có tiện cho bạn không?)
Can we meet sometime next month? (Chúng ta có thể gặp nhau hôm nào đó vào tháng tới chứ?)

2. Đồng ý hẹn (Agreeing on a date)
Yes, I’m free today. (Vâng, hôm nay tôi rảnh.)
Yes, we can meet on the 28th. (Vâng, 28 chúng ta có thể gặp nhau)
Yes, next Tuesday is fine. (Vâng, thứ 3 tới được đó)
No problem, we can meet today. (Được thôi, hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau.)

3. Gợi ý một ngày hẹn khác (Suggesting a different date)
I’m afraid I can’t make it on the 18th. Can we meet on the 19th or 20th? (Tôi e rằng ngày 18 tôi không thể tới được. Chúng ta có thể gặp nhau ngày 19 hoặc 20 được không?)
Tuesday isn’t quite convenient for me. Could we meet on Wednesday instead? (Thứ 3 hơi bất tiện cho tôi. Ta gặp nhau vào thứ 4 được chứ?
18th is going to be a little difficult. Can’t we meet on the 19th? (Ngày 18 thì hơi khó. Chúng ta hẹn vào ngày 20 nhé?)

4. Thay đổi lịch hẹn đã sắp xếp trước đó (Changing the arrangement)
You know we had agreed to meet on the 18th? Well, I’m really sorry. Can we fix another date? (Chúng ta có cuộc hẹn vào ngày 18 đúng không? Tôi rất xin lỗi. Chúng ta có thể hẹn gặp vào ngày khác được không?)
I haven’t finished my work yet, so I couldn’t go out for dinner with you tonight. I am so sorry about that and could I suggest some other time?(Tôi chưa xử lý xong công việc nên không thể đi ăn tối cùng bạn được. Tôi xin lỗi.. Chúng ta có thể hẹn vào ngày khác được không?)

Chúc các bạn thành công!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content