Danh mục
Cách nhờ sự giúp đỡ trong tiếng Anh

Cách nhờ sự giúp đỡ trong tiếng Anh


Trong cuộc sống, sẽ có những trường hợp bạn cần nhờ sự giúp đỡ của mọi người để hoàn thành công việc của mình. Hãy cùng Aroma ghi nhớ một số cấu trúc câu tieng anh giao tiep nhờ sự giúp đỡ thông dụng để sử dụng khi cần thiết nhé!

cách nhờ giúp đỡ trong tiếng anh

 1. Cách nói trực tiếp

Cấu trúc thông dụng:

 • Can you help me (do something)?

 • Will you help me (do something)?

 • Can you please (do something)?

 • Would/Do you mind (do something) for me?

Mẫu câu ví dụ:

 • A: Michelle, can you help me clean things up before we go?

(Michelle, bạn có thể giúp tôi dọn một ít đồ trước khi chúng ta đi không?)

B: Sure, what do you want me to do?

(Tất nhiên rồi, bạn muốn tôi làm gì?)

 • A: Kelly, will you help me take these things to the car?

(Kelly, bạn có thể giúp tôi bê những thứ này ra xe không?)

B: OK, which car do you want me to put them in?

(Được thôi, bạn muốn tôi đặt chúng ở chỗ chiếc xe nào?)

 • A: Excuse me, sir, will you take a picture of us?

(Xin lỗi, ông có thể chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh không?)

B: Sure. This is a really nice camera.

(Tất nhiên rồi. Chiếc máy ảnh này trông đẹp quá)

 1. Cách nói gián tiếp

Thay vì sử dụng lời đề nghị sự giúp đỡ trực tiếp, người nói có thể nêu lên hoàn cảnh của hiện tại của mình để người nghe thông cảm và sẵn lòng giúp đỡ hơn. Cùng tham khảo một số tình huống sau:

 • A: I can’t find my glasses & I can’t see anything. Can you help me find a few things?

(Tôi không thể tìm thấy kính và chẳng nhìn thấy gì hết. Bạn có thể tìm giúp tôi một vài thứ không?)

B: No problem. What are you looking for?

(Được thôi. Bạn đang tìm gì vậy?)

 • A: Adam, can you do me a favor?

(Adam, bạn giúp tôi một việc được không)

B: Sure.

(Tất nhiên rồi)

A: I can’t find my purse. Can you help me?

(Tôi không tìm thấy ví. Bạn giúp tôi được không?)

B: No problem, I’ll help you look for it.

(Không sao. Tôi sẽ giúp bạn tìm nó)

 • A: I’m late for work and my car isn’t working, so I need to find someone to take me to work.

(Tôi bị muộn giờ làm và chiếc xe của tôi không nổ máy, nên tôi cần tìm người đưa tôi tới chỗ làm)

B: I can pick you up.

(Tôi có thể đón bạn đi)

A: Oh, really? Thank you. That would help a lot.

(Thật à? Cảm ơn bạn. Như vậy thì tốt quá rồi)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


1 lời nhắn tới nội dung “Cách nhờ sự giúp đỡ trong tiếng Anh”

 • Nguyễn Tuấn

  Nho giup lam dum bai cloze test.

  my first holiday in France suddenly made me realise how a child must feel trying to make himself understood without an………..command of language. When I went shopping I used to rehearse my various set……..for each market stall, and, choosing…………that were not busy, I……….edge near, trying to…………..someone’s eye. The words never came……….as I intended, but nods, smiles, pinting and a……………isolated words (with no refinements……………as verbs correctly conjugated) served the………….well, and I felt wonderfully triumphant.
  The stallholders were friendly and unfailingly helpful…………in seeing that I got…………..I wanted and…………I understood the financial part of the transaction. They also…………about the weather, the sea and the sand. And………one of them began to correct…………..grammar, but I was too young and sensitive and was…………into confusion. I reverted to………..anxious and afraid of trying in………. I was wrong.


  AROMA


  Nguyễn Tuấn thân mên,
  Cảm ơn bạn đã quan tâm đên Chương trình đào tạo của aroma!
  Tư vân viên của aroma sẽ liên hê đê hô trơ bạn nhưng thông tin cân thiêt trong thơi gian sơm nhât.
  Chúc bạn ngày mơí nhiêù niêm vui!

sticky content