Danh mục
Cách viết thư giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh trang trọng nhất

Cách viết thư giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh trang trọng nhất


Giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh ấn tượng có vai trò rất quan trọng trong giao tiếp kinh doanh. Điều này thể hiện sự nhạy bén của bạn trong kinh doanh thông qua kỹ năng viết thư tín. Một bức thư trang trọng, chuyên nghiệp sẽ là “cầu nối” giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Trong bài viết này, Aroma sẽ giới thiệu một vài bí quyết quan trọng giúp bạn có thể viết một bức thư giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh trang trọng và chuẩn nhất.

Cach-viet-thu-gioi-thieu-ve-ban-than-bang-tieng-anh-trang-trong-nhat

Bí quyết viết thư giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh trang trọng!

Viết một bức thư thông thường để giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh không khó. Tuy nhiên, nếu nó được sử dụng với mục đích kinh doanh thì sẽ có những quy tắc viết nhất định:

– Nếu người nhận đã được xác định, hãy chào hỏi bằng tên của họ (Dear Mr.Trung, Dear Ms. Giang); Nếu người nhận chưa được xác định, bạn nên sử dụng: Dear Mr/Ms, hoặc Dear sir/madam.

– Giới thiệu ngắn gọn về bản thân (tên tuổi, công ty, mục đích viết thư) nếu người nhận chưa được xác định.

– Bức thư liên quan tới vấn đề giao tiếp trong kinh doanh nên ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề muốn hướng tới, nhằm tránh mất nhiều thời gian, thậm chí có rất nhiều người nhận không đọc vì quá dài.

– Không được viết tắt hoặc viết tắt nhưng có chú thích rõ ràng.

– Cuối thư, bày tỏ mong muốn được phản hồi và chào hỏi lịch sự.

– Một số mẫu câu áp dụng cho loại thư tín này:

 Dear sir/madam, (Kính gửi ông/bà)

I am writing this letter to… (Tôi viết thư này để…)

My name is… .(Tên tôi là…)

I am looking forward to hearing from you (Tôi đang mong chờ phản hồi của ông/bà)

Sincerely (Kính mến)

Best regards! (Trân trọng)

Thank you for… (Cảm ơn vì…)

Mẫu thư giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh

Date: 

Recipient’s address :

Dear XXXX, 

It was a pleasure meeting you briefly last week (mention the occasion where you met the recipient). It was amazing as how small the world is, considering that we both graduated from the same institute. I suppose we were eventually destined to meet at that occasion.

I was fascinated by your contribution you made to your company, (mention the recipient the company name) over the past. Clearly your company has a rich and corporate heritage and tradition. At the same time, the company is blessed with continuum leaders of such foresight and imagination who has the courage to change the key points so that the company could remain competitive and continue to lead in the industry.

As I was mentioning, (insert your purpose of writing the letter and give some detail about your company). We have been in this business since (insert the number of years since your company has started).

After our chat in our last week’s meeting, it occurred to me that we could (mention the reason and what can be done).

Please free to call me as (insert your contact detail number), so that we can discuss this further. If I don’t hear from you by the end of next week, I will follow up with you and see if we can set up a meeting at your convenience.

Yours truly,

– (Insert your name) 

– (Your designation in your organization)

Dịch nghĩa:

Ngày:

Địa chỉ người nhận:

XXXX thân mến,

Thật thú vị khi gặp bạn trong tuần trước (đề cập đến dịp bạn đã gặp người nhận). Thật là kinh ngạc vì thế giới nhỏ bé thế nào, khi nhận ra rằng cả hai chúng ta đều tốt nghiệp cùng một trường. Cuối cùng chúng ta đã được gặp nhau vào dịp đó.

Tôi đã bị cuốn hút bởi đóng góp của bạn với công ty (đề cập đến tên người nhận công ty) trong quá khứ. Rõ ràng công ty của bạn có văn hóa  đoàn kết và phong phú. Đồng thời, công ty được may mắn với những nhà lãnh đạo liên tục có tầm nhìn, những người có can đảm thay đổi để công ty có thể cạnh tranh và tiếp tục dẫn đầu trong ngành công nghiệp.

Như tôi đã đề cập, (chèn mục đích viết thư và cung cấp một số chi tiết về công ty của bạn). Chúng tôi đã góp mặt trong lĩnh vực kinh doanh này kể từ khi (bắt đầu từ năm của công ty bạn).

Sau cuộc trò chuyện của chúng tôi trong cuộc họp tuần trước, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể (đề cập đến lý do và những gì có thể làm được).

Xin vui lòng gọi tôi theo (điền số điện thoại liên lạc của bạn), để chúng ta có thể thảo luận thêm về điều này. Nếu tôi không nhận được hồi âm của bạn trước cuối tuần tới, tôi sẽ theo dõi bạn và xem xét liệu chúng ta có thể thiết lập một cuộc họp thuận tiện.

Trân trọng,

– (Chèn tên của bạn)

– (Chức danh của bạn trong công ty)

Một bức thư trang trọng, ngắn gọn nhưng đủ ý sẽ giúp bạn tạo ấn tượng ngay từ ban đầu. Do đó, hãy biết cách viết một bức thư giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh trang trọng, chuyên nghiệp để xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong công việc.

Đăng ký kiểm tra kỹ năng tiếng anh miễn phí tại: http://aroma.vn/kiem-tra/


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content