Danh mục
Câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0


Bên cạnh các mẫu câu trần thuật cơ bản, câu điều kiện là một trong những mẫu câu được sử dụng nhiều nhất trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Sau đây, aroma sẽ giới thiệu với các bạn lý thuyết căn bản cần nắm chắc xoay quanh loại câu phổ biến này.

Câu điều kiện có 4 (bốn) loại cơ bản, và 10 (mười) dạng đặc biệt.  Thông thường, mọi người thường cho rằng các câu có từ “If” (Nếu) là câu điều kiện, tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt tuy không có “if” nhưng cũng mang ý nghĩa giả định như câu có từ “if” cũng được gọi là câu điều kiện.

Trong bài học lần này, aroma sẽ dẫn giải về loại câu điều kiện cơ bản đầu tiên (câu điều kiện 0), và trong các bài sau, aroma sẽ trình bày tiếp về các loại còn lại. 

httpv://youtu.be/EqcnDz2TIcM

Video học về câu điều kiện dạng 0 dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài 

CẤU TRÚC CÂU

  • Ví dụ:

If I suddenly have friends over for dinner, I order food from a restaurant for them.
Khi có bạn bè bất ngờ ở lại dùng bữa tôi, tôi thường gọi đồ ăn từ một nhà hàng nào đó để chiêu đãi họ.

  • Cấu trúc mẫu câu:

Một câu điều kiện luôn bao gồm hai mệnh đề: mệnh đề điều kiện (mệnh đề có if) và mệnh đề kết quả. Như trong cấu trúc trên, câu điều kiện loại 0 (zero) có động từ ở cả hai mệnh đề đều ở thì hiện tại thường.

CÁCH SỬ DỤNG

Câu điều kiện loại 0 dùng để diễn tả thực tế (facts), sự thực (general truths), thói quen (habits) hoặc sự kiện thường xuyên (common events)

  • [Thực tế – facts] If you mix blue and red, you get purple.
  • [Sự thực – general truths] If I ask her to come with us, she always says no.
  • [Thói quen – habit] If I go to bed early, I always get up very early.
  • [Sự kiện thường xuyên]

Lưu ý:

  • Với loại câu điều kiện này, có thể thay “if” bằng “when” hoặc “whenever”

When you put a paper on fire, it burns quickly.
He reads book whenever he has free time.

  • Mệnh đề điều kiên (mệnh đề có If) và mệnh đề kết quả, có thể đảo vị trí cho nhau mà không thay đổi ý nghĩa của câu.

If I make a silly mistake, I laugh. (Nếu tôi mắc phải lỗi sai ngớ ngẩn nào đó, tôi thường tự cười mình.)
I laugh, if I make a silly mistake. (Tôi thường tự cười mình, nếu tôi mắc phải lỗi sai ngớ ngẩn nào đó.)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content