Danh mục
Colors jason derulo lyrics

Colors jason derulo lyrics


Đam mê cùng trái bóng FIFA Worldcup 2018 nhưng không quên học tiếng Anh nhé. Cùng aroma học tiếng Anh qua bài hát Colors jason derulo lyrics – một trong những ca khúc của Worldcup 2018 ngay thôi!

Lời bài hát:

[Verse 1]

[Lời 1]

Oh, what a feeling

Oh, cảm giác đó

Look what we’ve overcome

Nhìn những gì mà chúng ta đã vượt qua

Oh, I’m gonna wave-a-wave my flag

Oh, tôi sẽ uốn lượn thành làn sóng – làn sóng trên lá quốc kì của tôi.

And count all the reasons

Và đếm tất cả những lí do

We are the champions

Chúng ta là nhà vô địch

There ain’t no turning, turning back

Không hề quay ngược lại

[Pre-Chorus]

[chuẩn bị-điệp khúc]

Saying “Oh, can’t you taste the feeling, feeling”

Nói rằng “Oh, bạn không thể nếm trải cảm giác này, cảm giác này”

Saying “Oh, we all together singing”

Nói rằng “Oh, chúng ta cùng nhau hát lên”

[Chorus]

[Điệp khúc]

Look how far we’ve come

Hãy nhìn xem chúng ta đã đi xa thế nào

Now, now, now, now

Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ.

There’s beauty in the unity we’ve found

Có một vẻ đẹp ở sự đoàn kết mà chúng ta đã tìm ra

I’m ready, I’m ready

Tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng rồi.

We still got a long way

Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài

But look how far we’ve come

Nhưng hãy nhìn xem chúng ta đã đi xa thế nào

Now, now, now, now

Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ.

Hands up for your colors

Giơ cao tay lên cho áo màu của bạn

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

[Verse 2]

Ready the people

Mọi người đã sẵn sàng

A new day has just begun

Một ngày mới đã bắt đầu

And I wear my colors on my back (celebrate, celebrate)

Và tôi khoác lên vai màu áo của mình ( chúc mừng, chúc mừng)

We’re created equal

Chúng tôi tạo ra sự công bằng

One race, and that’s human

Một cuộc đua, và đó là những con người

Can’t wait til they all see, all see

Không thể đợi chờ đến khi họ thấy tất cả, thấy tất cả

 

[Pre-Chorus]

[Chuẩn bị – điệp khúc]

Saying “Oh, can’t you taste the feeling, feeling”

Nói rằng “Oh, bạn không thể nếm trải cảm giác này, cảm giác này”

Saying “Oh, we all together singing”

Nói rằng “Oh, chúng ta cùng nhau hát lên”.

 

[Chorus]

[ Điệp khúc]

Look how far we’ve come

Nhìn xem chúng ta đã đi xa thế nào

Now, now, now, now (there’s beauty)

Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ (điều đó thật đẹp)

There’s beauty in the unity we’ve found

Có một vẻ đẹp ở sự đoàn kết chúng ta đã tìm ra

 

I’m ready, I’m ready

Tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng rồi

We still got a long way

Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài

But look how far we’ve come

Nhưng hãy nhìn xem chúng ta đã đi xa thế nào

Now, now, now, now

Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ

Hands up for your colors

Giơ cao cánh tay lên cho màu áo của bạn

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

One hand, two hands for your colors

Một cánh tay, hai cánh tay cho màu áo của bạn

Oh, oh, oh, oh, oh

Woah oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Show your true colors

Trưng  ra màu áo chính thức nào.

Here we go, eh oh eh oh (here we go)

Chúng ta đến đây, eh oh eh oh (chúng ta đến đây)

Let’s put on a show, eh oh eh oh (let’s put on a show right now now)

Hãy xem một trận, eh oh eh oh (hãy xem một trận ngay bây giờ, ngay bây giờ)

Let me see your hands up

Cho tôi thấy cánh tay của bạn giơ lên

Let me see your hands up

Cho tôi thấy cánh tay của bạn giơ lên

Here we go, eh oh eh oh

Chúng ta đến đây, eh oh eh oh

[Chorus]

[điệp khúc]

Look how far we’ve come

Nhìn xem chúng ta đã đi xa thế nào

Now, now, now, now

Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ

There’s beauty in the unity we’ve found

Có một vẻ đẹp ở sự đoàn kết mà chúng ta đã tìm ra

I’m ready, I’m ready

Tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng rồi

We still got a long way

Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài

But look how far we’ve come

Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ

Now, now, now, now, now

Nhưng hãy nhìn xem chúng ta đã đi xa thế nào

Hands up for your colors

Giơ cao tay lên cho màu áo của bạn

Oh, oh, oh, oh, oh

There’s beauty in the unity we’ve found

Có một vẻ đẹp ở sự đoàn kết mà chúng ta đã tìm ra

(Oh, oh, oh, oh, oh)

One hand, two hands for your colors

Một cánh tay, hay cánh tay cho màu áo của bạn

Oh, oh, oh, oh, oh

There’s beauty in the unity we’ve found

Có một vẻ đẹp ở sự đoàn kết mà chúng ta đã tìm ra

(Oh, oh, oh, oh, oh)

Show your true colors

Trưng ra màu áo chính thống của bạn nào.

Here we go, eh oh eh oh (here we go)

Chúng ta đến đây, eh oh eh oh (chúng ta đến đây)

Let’s put on a show, eh oh eh oh

Hãy xem một trận, eh oh eh oh

Hands up for your colors

Giơ tay lên cho màu áo của bạn

Represent your country

Thể hiện tổ quốc của bạn

Raise your flag

Nâng cao lá quốc kì của bạn

Show your true colors

Trưng ra màu áo của bạn.

Vocabulary:

Overcome /ˌoʊvərˈkʌm/ (v): vượt qua

Unity /’ju:niti/ (n): sự đoàn kết.

Equal /´i:kwəl/ (adj): tính công bằng, bình đẳng.

Được viết trên nền nhạc bóng đá sôi động, Colors ca ngợi tinh thần bình đẳng và tự hào về màu cờ sắc áo của mỗi quốc gia, tinh thần đoàn kết của đội tuyển bóng đá. Chúc bạn học tiếng Anh qua  bài hát có lời dịch này thật hiệu quả nhé.

Có thể bạn quan tâm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: