Danh mục
Cách diễn đạt ý bằng tiếng Anh trong buổi đàm phán

Cách diễn đạt ý bằng tiếng Anh trong buổi đàm phán


Ngôn từ cũng là một trong những yếu tố làm nên thành công của buổi đàm phán. Vậy nên, chúng ta cần hết sức chú trọng đến cách diễn đạt ý của mình. Cùng aroma tham khảo một số mẫu câu gợi ý giúp bạn có thể diễn đạt ý dễ dàng hơn.

hoc tieng anh online, học tiếng anh online

%CODE9%

ĐỒNG TÌNH (AGREEING)

Nếu bạn muốn thể hiện sự đồng tình với một điểm nào đó mà đối tác đề cập bạn có thể dùng những cụm từ sau:

·         I agree with you on that point. (Về điểm đó, tôi đồng ý với ông/ bà).

·         That’s a fair suggestion. (Đó là một đề xuất hợp lý).

·         So what you’re saying is that you… (Như vậy điều ông/bà đang nói có nghĩa là…)

·         In other words, you feel that… (Nói cách khác, ông/ bà cảm thấy…)

·         You have a strong point there. (Đó là một ý kiến thuyết phục).

·         I think we can both agree that… (Tôi nghĩa cả hai chúng ta đều đồng ý rằng…)

·         I don’t see any problem with/ harm in that. (Tôi không thấy có bất cứ vấn đề gì trong việc…)

PHẢN ĐỐI – ĐỀ XUẤT (DISAGREEING - SUGGESTING)

Nếu muốn phản đối một điểm nào đó hoặc đưa ra một đề xuất khác, bạn có thể nói như sau:

·         I understand where you’re coming from; however,… (Tôi hiểu những điều ông/ bà muốn nói, tuy nhiên…)

·         I’m prepared to compromise, but… (Tôi định thoả hiệp nhưng…)

·         The way I look at it… (Cách tôi nhìn nhận vấn đề …)

·         The way I see things… (Cách tôi xem xét mọi việc…)

·         If you look at it from my point of view… (Nếu nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của tôi…)

·         I’m afraid I had something different in mind. (Tôi e rằng những điều tôi nghĩ có đôi chút khác biệt)

·         That’s not exactly how I look at it. (Đó không phải là cách tôi nhìn nhận vấn đề)

·         From my perspective… (Theo cách nghĩ của cá nhân tôi…)

·         I’d have to disagree with you there. (Tôi không thể đồng ý với ông/bà về điều đó)

·         I’m afraid that doesn’t work for me. (Tôi e rằng cách đó không phù hợp với tôi)

·         Is that your best offer? (Đó là đề nghị hấp dẫn nhất mà ông/bà có thể đưa ra?)

KẾT THÚC (ENDING)

Nếu bạn cho rằng cuộc đàm phán đã đi đến hồi kết, những cách diễn đạt sau sẽ là phương án thích hợp để kết thúc cuộc đàm phán:

·         It sounds like we’ve found some common ground. (Có vẻ chúng ta đã tìm được điểm chung)

·         I’m willing to leave things there if you are. (Tôi mong rằng chúng ta có thể thoả thuận như vậy nếu ông/bà đồng ý)

·         Let’s leave it this way for now. (Cứ  như vậy nhé)

·         I’m willing to work with that. (Tôi rất mong muốn được triển khai công việc này)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


2 lời nhắn tới nội dung “Cách diễn đạt ý bằng tiếng Anh trong buổi đàm phán”

  • Trần Văn Tuấn

    Hi Admin. Nice to meet

    • AROMA Hà Nội

      Happy new year and nice to meet you, too.

sticky content