Danh mục
Học ngữ pháp: Phân biệt Disused, Unused, Misused

Học ngữ pháp: Phân biệt Disused, Unused, Misused


Từ “use” thường được dùng với ý nghĩa là “sử dụng”. Khi thêm các tiền tố dis-, un- hay mis-, khi đó nghĩa của nó sẽ thay đổi và có ứng dụng rộng rãi.

Dưới đây là những chú ý khi sử dụng 3 tính từ: disused, unused, misused:

%CODE9%

1. Disused: không được sử dụng nữa, vô dụng, bỏ đi.

Ví dụ như một tòa nhà, một nơi chốn, một vật dụng trở nên vô dụng có thể do không còn dùng cho mục đích ban đầu nữa và nay bị bỏ không.

E.g. There is a unique cycle path along the disused railway line.

Có một đường duy nhất xe đạp có thể đi dọc theo tuyến đường sắt bị bỏ hoang.

2. Unused: không dùng đến, chưa dùng

E.g.Her family is so large that not one room in her house is unused.

Gia đình cô ấy đông người đến nỗi trong nhà không còn một phòng nào trống.

Unused còn có nghĩa là không quen hay không biết (ai, cái gì)

E.g.Their children are unused to country life.

Các con của họ không quen với cuộc sống ở nông thôn.


3. Misused: bị lạm dụng, bị dùng sai mục đích

E.g. If your credit card is misused before you have reported the loss, the maximum loss you have to bear is $50, and the bank bear the rest.

Nếu thẻ tín dụng của bạn bị người khác sử dụng trước khi bạn báo mất thẻ với ngân hàng thì số tiền bạn mất tối đa là 50 đôla, phần còn lại ngân hàng sẽ chịu.

aroma sưu tầm


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


1 lời nhắn tới nội dung “Học ngữ pháp: Phân biệt Disused, Unused, Misused”

  • phùng việt hưng

    Aroma thân mến
    mình đang không hiểu trong tiếng anh, những từ nào thì dùng được các từ phản nghĩa như ( Dis, Un, Mis ) nối vào sau nó, cái này có quy tắc gì không

sticky content