Danh mục
Học tiếng anh với thầy Kenny N -Bài 13: Phát âm các đuôi “ile”, “ild”,”rl”

Học tiếng anh với thầy Kenny N -Bài 13: Phát âm các đuôi “ile”, “ild”,”rl”


Ba đuôi _ile, _ild và _rl trong từ thường xuyên gây nhiều trở ngại cho người học tiếng Anh vì khi nhìn vào, bạn không thể đoán được cách đọc của chúng nếu chưa từng nghe qua. Cùng học tiếng anh với thầy Kenny N để xem cách đọc của những đuôi này là như thế nào nhé:

PHÁT ÂM ĐÚNG CÁC ĐUÔI _ILE, ILD, _RL TRONG TIẾNG ANH

1. Nhóm âm _ile:

– Khi mới bắt đầu tập phát âm, hãy tập đọc rõ ràng 2 âm: “ai” – “ồ

 

VD:

+ file: fai ồ

+ while: wai ồ

+ pile: pai ồ

+ smile: smai ồ

+ tile: tai ồ

 

– Sau khi đọc quen và thành thạo hơn, hãy tăng tốc độ đọc giữa 2 âm này để phát âm nghe tự nhiên hơn

Hãy tập đọc các câu ví dụ sau:

– I watch TV while eating.

– There are many music files on my CD.

– She smiled at me because I’m handsome

 

 

– Đó là đối với những chữ chỉ có 1 âm. Còn đối với những chữ có 2 âm trở lên, chúng ta có 2 cách đọc: “ai – ồ” / “ồ”

Đa số người Mỹ thường chỉ đọc là “ồ”.

VD:

+ mobile: mô bai ồ/ mô bồ

+ juvenile: juve nai ồ/ juve nồ

+ volatile: volatai ồ/ vola đồ

+ agile: a chai ồ/ a chồ

 

2. Nhóm âm _ild:

– Phát âm giống nhóm âm _ile, nhưng có thêm âm /d/ ở cuối. Do đó nó sẽ phát âm như là: “ai – ồ – d”

– Tuy nhiên, trong giao tiếp, các bạn có thể nói nhanh, “ăn gian”, bỏ qua âm /d/ để nghe tự nhiên hơn.

VD:

+ child: chai ồ d

+ mild: mai ồ d

+ wild: wai ồ d

Hãy tập đọc các câu ví dụ sau:

– I have a 2-year-old child.

– The soup tastes mild.

– We like to camp in the wild.

 

3. Nhóm âm _rl:

– Cách đọc: gần giống như “rồ” hoặc “ồ”.

VD:

+ girl: gơ rồ

+ curl: cơ rồ

+ hurl: hơ rồ

+ world: wơ rồ d

 

Hãy tập đọc các câu ví dụ sau:

– There are ten boys and ten girls in our class.

– I like the curls on your hair.

– He hurled the book across the room.

 

Với những bí quyết khi hoc tieng anh voi thay Kenny N ở trên, ba đuôi  _ile, _ild và _rl không còn qúa khó để đọc đúng không nào? Hảy luyện tập mội ngày để có thể đọc thành thạo và trôi chảy những âm này nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content