Danh mục
Hội thoại phỏng vấn bằng tiếng anh ấn tượng dành cho nhân viên cơ khí

Hội thoại phỏng vấn bằng tiếng anh ấn tượng dành cho nhân viên cơ khí


Bạn có đang chuẩn bị tham gia một cuộc phỏng vấn tiếng anh dành cho nhân viên cơ khí? Nếu có, hãy tham khảo ngay đoạn hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh của Mike dưới đây để “bỏ túi” cho mình những kinh nghiệm quý báu trước khi tham gia cuộc phỏng vấn chính thức nhé!

hoi thoai phong van nhan vien co khi

HỘI THOẠI PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG ANH

 • Good Morning, Mike. My name is David – Xin chào Mike. Tôi là David
 • Good Morning. I’m glad to meet you – Xin chào. Rất vui được gặp anh
 • How are you doing? – Hôm nay anh thế nào?
 • I am doing fine. Thank you – Tôn ổn. Cảm ơn anh
 • How was the traffic coming over here? – Anh có gặp vấn đề gì về việc di chuyển đến đây không?
 • I am so glad that the traffic was light this morning. No traffic jam and no accidents. – Tôi cảm thấy rất vui khi giao thông sáng nay thoáng. Không kẹt xe và không có tai nạn nào
 • That is good, Mike, let’s start the interview. Are you ready? – Tốt, Mike. Hãy bắt đầu cuộc phỏng vấn nhé. Anh đã sẵn sàng chưa?
 • Yes, I am – Vâng, tôi đã sẵn sàng
 • Please tell me about yourself – Vui lòng giới thiệu về bản thân mình
 • My name is Mike. I’m 24 years old. Now, I’m living in Ha Noi city. I graduated from Ha Noi University of Industry in 2011. My major is mechanic. After graduated, I have worked at ABC Company as a mechanic supervisor. In my free time, I always spend time for reading book and going to the gym – Tôi tên là Mike. Tôi 24 tuổi. Hiện tại, tôi đang sống ở thành phố Hà Nội. Tôi đã tốt nghiệp trường đại học công nghiệp Hà Nội năm 2011. Chuyên ngành cơ khí. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại Công ty ABC với vị trí nhân viên giám sát cơ khí. Trong thời gian rảnh, tôi luôn dành thời gian để đọc sách và đi tới phòng tập thể hình.
 • Why do you leave your job?- Tại sao anh lại nghỉ việc?
 • I want to develop myself at a professional working environment, and I found your company as a famous company in the field of mechanic – Tôi muốn phát triển bản thân tại môi trường làm việc chuyên nghiệp, và tôi đã tìm thấy công ty của anh là một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực cơ khí
 • Why do you want this mechanic supervisor job? – Oh. Tại sao anh lại muốn công việc giám sát cơ khí này?
 • Because I can supervise and support everyone in the difficult situations and help them resolve it – Bởi vì tôi có thể giám sát và hỗ trợ mọi người trong những tình huống khó khăn, và giúp họ giải quyết nó
 • Describe a typical work week for mechanic supervisor position? – Hãy mô tả một tuần công việc thông thường đối với vị trí giám sát cơ khí?
 • The first thing I do on Monday morning is check my email, then I receive my activities for the week. And the remain days, I directly work with employees at the factory. Finally, I will make a report to high level on factory activities in 1 week, and further discuss new plans next week – Việc đầu tiên tôi làm vào sáng Thứ hai đó là kiểm tra email, sau đó nhận công việc trong một tuần. Còn những ngày còn lại, tôi trực tiếp làm việc cùng với anh em công nhân tại nhà máy. Cuối cùng, tôi lập một bản báo cáo lên cấp trên về những hoạt động nhà máy trong một tuần,và hơn nữa thảo luận về kế hoạch của tuần mới
 • What are your strengths and weaknesses? – Những điểm mạnh và điểm yếu của anh là gì?
 • I am serious at work. I always finish plan before deadline and try my best to implement my duties. For my weaknesses, I think that sometimes I work too much. This isn’t good for my health – Tôi là một người nghiêm túc trong công việc. Tôi luôn hoàn thành kế hoạch trước thời hạn và cố gắng hết mình để thực hiện nhiệm vụ của mình. Về điểm yếu, tôi nghĩ rằng thỉnh thoản tôi làm việc quá nhiều, điều này ảnh hưởng tới sức khỏe
 • I’m quite interested in your responds, but I will reply you as soon as possible via email. Thank you for being here – Tôi khá quan tâm tới câu trả lời của anh, nhưng tôi sẽ trả lời anh ngay khi có thể qua email. Cảm ơn anh đã có mặt ở đây
 • Thank you so much. I am looking forward to hearing from you soon – Xin cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đang mong chờ câu trả lời của anh sớm.

Trên đây là đoạn hội thoại phong van bang tieng Anh dành cho nhân viên cơ khí. Hy vọng sẽ hữu ích với bạn!

Có thể bạn quan tâm:

>> aroma tiếng anh cho người đi làm


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: