Danh mục
Từ Nối Trong Tiếng Anh

Từ Nối Trong Tiếng Anh


Linking words là những từ dùng để liên kết các ý, các câu lại với nhau. Để có được 1 bài viết hay, chúng ta cần phải nhớ và vận dụng được những từ nối sau:


%CODE9%

TRÌNH TỰ

 • First/ firstly, second/ secondly, third/ thirdly etc – Đầu tiên/ thứ nhất, thứ hai/ thứ hai, thứ ba/ thứ ba vv…
 • Next, lastly, finally – Tiếp theo, cuối cùng, cuối cùng
 • In addition, moreover – Ngoài ra, hơn thế nữa
 • Further/ furthermore – Thêm vào đó/ Hơn nữa
 • In conclusion – Trong kết luận, tóm lại, kết luận
 • To summarise – Để tóm tắt

KẾT QUẢ

 • So – Vì vậy
 • As a result – Kết quả là/ hậu quả là (thường mang nghĩa tiêu cực)
 • As a consequence (of) – Như một hệ quả (của)
 • Therefore – Do đó/ vì thế
 • Thus – Do dó
 • Consequently – Do đó
 • Hence – Do đó
 • Due to – Do

NHẤN MẠNH

 • Undoubtedly – Chắc chắn
 • Indeed – Thực sự
 • Obviously – Rõràng
 • Generally – Nói chung
 • Admittedly – Sự thật là, thực ra là
 • In fact – Trong thực tế
 • Particularly/ In particular – Đặc biệt/ Đặc biệt là/ nói riêng
 • Especially – Đặc biệt là
 • Clearly – Rõ ràng
 • Importantly – Quan trọng

NGOÀI RA/ THÊM

 • And – Và
 • In addition/ additionally – Ngoài ra/ thêm vào đó, hơn nữa/ thêm
 • Furthermore – Hơn nữa
 • Also – Cũng
 • As well as – Cũng như

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích và thú vị thì hãy like/share/+1 trang này (click bên trái) để bạn bè, người khác cũng biết đến nhé. Chúc các bạn sớm nâng cao năng lực tiếng Anh giao tiếp của mình.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content