Danh mục
Tình huống 5: Gọi thức ăn sáng – Tiếng Anh du lịch

Tình huống 5: Gọi thức ăn sáng – Tiếng Anh du lịch


Gọi thức ăn sáng là một trong những tình huống phổ biến trong khách sạn, nếu bạn chưa biết cách gọi thức ăn sáng trong khách sạn bằng tiếng anh như thế nào thì mời các bạn cùng tham khảo đoạn hội thoại trong tình huống 5: gọi thức ăn sáng – tiếng anh du lịch dưới đây.

goi-thuc-an-sang-trong-tieng-anh-du-lich-2

{ S ( service), C ( customer) }

S: Good morning! Room Service. May I help you?

( Chào buổi sáng! Bộ phận dịch vụ phòng xin nghe, Tôi có thể giúp gì cô?)

C: Good morning! I’d like to order a breakfast serving. I’m Tuan, and I’m in room 104

( Chào buổi sáng, tôi muốn đặt bữa sáng. Tôi là Tuan, ở phòng 104).

S: Of course, what would you like to order?

( Được ạ, anh muốn gọi những gì ạ?).

C:I’d like to oder a large pot of tea, a small “ Pho” bowl

( Tôi muốn đặt 1 bình trà lớn, 1 bát Phở nhỏ).

S: Would you like anything else?

( Anh có muốn thêm gì nữa không?)

C: That’s enough! ( Thế là đủ rồi!)

S: OK. One large pot of tea, one small “ Pho” bowl, right?

( OK. Một bình trà lớn, một bát Phở nhỏ, đúng không ạ?)

C: Yes. Please more one cigarette ( Vâng. Vui lòng thêm một điếu xì – gà nữa)

S: OK. One large pot of tea, one small “ Pho” bowl, and one cigarette. What time would you like breakfast?

( OK.1 bình trà lớn, 1 bát Phở nhỏ và một điếu xì- gà. Khi nào anh muốn dùng bữa sáng?)

C: About 8: 00 would be fine ( Khoảng 8 giờ thì tốt).

S: Fine…..at 8:00 morning. May I come in? I’m Room Service

( Vâng….vào 8 giờ sáng. Tôi có thể vào được không ạ? Tôi bên Dịch vụ phòng).

C: Please come in and please put them over there ( Mời vào, phiền cô đặt chúng đằng kia)

S: OK. Here’s your bill. The total amount of money is $8, including $5 for a large pot of tea, $2 for a small “ Pho” bowl, and $1 for last one.

( OK. Đây là hóa đơn của anh. Tổng số tiền thanh toán của anh là 8 đô, bao gồm một bình trà lớn 5 đô, một bát Phở nhỏ 2 đô và 1 đô cho điếu xì – gà).

C: Can I pay by traveller’s cheque? ( Tôi có thể thanh toán bằng chi phiếu du lịch được không?).

S: Of course. ( Được ạ).

C: Thank you! ( Cảm ơn cô!).

Trên đây là mẫu tiếng anh giao tiếp du lịch mà bạn có thể sử dụng để gọi thức ăn sáng trong khách sạn, nếu như không muốn bước chân ra khỏi phòng. Hy vọng rằng Aroma đã mang lại cho bạn nhiều kiến thức bổ ích và thú vị trong bài viết này!

Tham khảo thêm:

Địa chỉ trung tâm dạy tiếng anh giao tiếp tphcm


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: