Danh mục
Trắc Nghiệm Với Mùa Đông

Trắc Nghiệm Với Mùa Đông


Thử xem bạn hiểu mùa đông đến độ nào với từ vựng tiếng anh nhé. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về mùa đông dưới đây, sau đó gửi đi (Submit) và bạn sẽ nhận được điểm chấm. Bạn cũng có thể tìm hiểu đáp án chi tiết cũng như hướng dẫn các cách dùng từ ở phần dưới bài trắc nghiệm (nhưng nhớ là làm xong rồi hãy xem đáp án nhé)

[wpsqt name=”Trắc Nghiệm Với Mùa Đông” type=”quiz”]

%CODE%

ĐÁP ÁN (Làm xong và gửi SUBMIT rồi mới xem đáp án)

It’s ______ today. I’m freezing!

– Cold snap: Cụm từ ‘cold snap’ để miêu tả một đợt lạnh đột ngột. Ví dụ, bạn có thể nói ‘there was a sudden cold snap last week’, nhưng không thể nói ‘it’s cold snap.’ Hãy làm lại.

– Bitterly winter: Bạn cần một danh từ khác từ ‘winter’ để dùng với ‘bitterly’ để miêu tả thời tiết rất lạnh.

– Bitterly cold:  Đây là câu trả lời đúng.

– Perish: Bạn có thể miêu tả thời tiết lạnh như thế nào bằng cách nói ‘it’s perishing’ nhưng không thể nói ‘it’s perish’.

The children really want to see snow this year. They’re hoping for a _______.

– Jack Frost Christmas: Jack Frost là một nhân vật không có thật được cho là gây ra thời tiết băng giá. Bạn cần một từ khác với ‘Christmas’ để nói ý ‘snow at Chirstmas time.’ Hãy làm lại.

– Christmas white: Trật tự các từ chưa đúng.

– Snow Christmas: Bạn cần một từ khác từ ‘snow’ trong cụm từ này để diễn tả ý ‘snow at Chirstmas time.’

 – White Christmas: Đây là câu trả lời đúng.

The weather forecast says there’s _______ coming in later today. Be sure to put on plenty of warm clothes. It’s going to be pretty chilly out there.

– Parky: Đây là một từ được dùng trong các ngữ cảnh không trịnh trọng với nghĩa ‘cold’. Ở đây, bạn cần một cụm từ miêu tả thời tiết lạnh theo sau một đợt ấm.

– The Arctic: Bắc Cực là nơi rất lạnh.

 – A cold front:  Đây là câu trả lời đúng.

– A light breeze: gió nhẹ. Ở đây bạn cần một cụm từ diễn đạt thời tiết lanh theo sau một đợt ấm

Every year birds migrate so that they can _______ in a warmer place.

– Live forever: Câu trả lời đúng có nghĩa là ‘live somewhere during the winter months’, không phải là ‘live there for the rest of your life.’

– Winter: ‘Winter’ thường được dùng như một danh từ nhưng nó có thể (giống trong câu này) được dùng như một động từ với nghĩa ‘live somewhere warm during the winter months’. Chim, cũng như người, có thể ‘winter.’

– Relocate: Nó có nghĩa là ‘go somewhere new and live there for a very long time.’ Câu trả lời đúng có nghĩa là ‘live somewhere only during the winter months.’

– Settle: Nó có nghĩa là ‘go somewhere new and live there for a very long time.’ Câu trả lời đúng có nghĩa là ‘live somewhere only during the winter months.’

The weather hasn’t been very cold this year. I think we’re in for quite a _______

– Câu trả lời đúng: mild winter – Nó có nghĩa là ‘một mùa đông không lạnh lắm.’

– Calm winter: Bạn cần một tính từ khác từ ‘calm’ trong cụm từ này để miêu tả một mùa đông không lạnh lắm.

– Mild cold: Bạn cần một tính từ khác từ ‘cold’ trong cụm từ này để miêu tả một mùa đông không lạnh lắm.

– Weak season: Cách diễn đạt này không có trong tiếng Anh. Hãy tìm một cách diễn đạt khác có nghĩa là ‘một mùa đông không lạnh lắm.’

Jim’s friends and family are very religious. They think divorce is wrong. When he split up with his wife they stopped talking to him. They left him _______.

– In the cold shoulder: Bạn có thể ‘give someone the cold shoulder’ (nếu bạn lạnh lùng, không thân thiện với một ai đó) nhưng bạn không thể ‘leave someone in the cold shoulder.’ Try again.

– In the cold: Cách diễn đạt này không đúng trong tiếng Anh. Bạn cần một từ khác nữa để tạo ra thành ngữ đúng.

– Out in the cold:  Thành ngữ này có nghĩa là không ai thân thiện với anh ta.

– In the hot water: Anh ấy có thể ‘in hot water’ (có nghĩa gặp rắc rối) nhưng không thể nói ‘left in the hot water’.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


4 lời nhắn tới nội dung “Trắc Nghiệm Với Mùa Đông”

 • Phạm Thị Xuân Quỳnh

  Quảng Bình

 • Trịnh Dung

  mình đã làm đúng 6/6

 • Lê Hoài Thu

  mình chỉ đứng dc 2/6 hì

 • tùng aroma

  Có bạn nào làm được đúng hết 6/6 câu chưa nhỉ…

sticky content