Danh mục
Triết lý & Giá trị cốt lõi

Triết lý & Giá trị cốt lõi


aroma, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng một cá nhân, một doanh nghiệp, một tổ chức muốn có được sự phát triển bền vững thì cần có những định hướng giá trị nội tại rõ ràng, tạo nên hệ thống nền tảng giá trị cho sự thăng hoa và sáng tạo của từng cá nhân.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

aroma tự hào về Hệ thống Giá trị Cốt lõi của mình. Đó chính là cơ sở định hướng cho mọi dịch vụ cung cấp tới khách hàng, cũng như cơ sở cho mỗi hành động của từng con người làm việc ở aroma .

Định hướng Khách hàng (Customer Orientation)
Khách hàng là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của aroma. Các dịch vụ được đưa ra trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu của khách hàng để thực sự mang lại giá trị cho mỗi đồng tiền khách hàng bỏ ra.

Liên tục Hoàn thiện (Continuous Evolution)
Thị trường, khách hàng và mỗi cá nhân đều liên tục phát triển. Bản thân aroma không cho phép mình tự thỏa mãn với thành quả hiện có. Ý thức liên tục hoàn thiện sẽ mang lại những giá trị gia tăng đích thực cho khách hàng, cho mỗi cá nhân và cho aroma.

Kỷ luật & Chuẩn hóa (Discipline & Standardization)
Tất cả quy trình làm việc, chất lượng dịch vụ đều được chuẩn hóa từ khâu chuẩn bị, thực hiện cho đến đánh giá. Tiêu chuẩn chuẩn hóa này cần được tuân thủ nghiêm ngặt, mọi lúc, mọi nơi.

Hợp tác & Phát triển (Cooperation & Development)
Hợp tác chính là kết nối các nguồn lực, tạo nên cơ hội mới cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Đạo đức & Trách nhiệm (Integrity & Responsibility)
Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều tồn tại và phát triển trong một môi trường có quan hệ với nhiều chủ thể khác. Tinh thần đạo đức và trách nhiệm là điều giản dị nhất để đưa tất cả lại với nhau, cùng phát triển.

THÔNG TIN LIÊN QUAN

[related_posts]

hoc tienganh 123, tieng anh giao tiep, tieng anh cap toc co ban


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content