Danh mục
Từ vựng tiếng Anh doanh nghiệp: giới thiệu các phòng ban trong công ty

Từ vựng tiếng Anh doanh nghiệp: giới thiệu các phòng ban trong công ty


Bạn đã tự tin với vốn từ vựng tiếng Anh doanh nghiệp để giới thiệu về các phòng ban công ty chưa? Bài học hôm nay của trung tâm Anh ngữ Aroma sẽ trang bị cho bạn các từ vựng cơ bản nhé.

Tu vung tieng anh doanh nghiep

Từ vựng tiếng Anh doanh nghiệp về các phòng ban trong công ty

Department (Department) : Phòng/ ban

Accounting department : Phòng Kế toán

Administration Department: Phòng Hành chính

Audit Department : Phòng Kiểm toán

Customer Service Department: Phòng Chăm sóc Khách hàng

Human Resource Department (HR Department): Phòng Nhân sự

Information Technology Department (IT Department): Phòng Công nghệ thông tin

International Payment Department: Phòng Thanh toán Quốc tế

Financial Department: Phòng Tài chính

International Relations Department: Phòng Quan hệ Quốc tế

Local Payment Department: Phòng Thanh toán trong nước

Marketing Department: Phòng Marketing, phòng tiếp thị

Product Development Department: Phòng Nghiên cứu và phát triển Sản phẩm.

Pulic Relations Department (PR Department): Phòng Quan hệ công chúng

Purchasing Department: Phòng mua bán

Sales Department: Phòng Kinh doanh, Phòng bán hàng

Training Department: Phòng Đào tạo

Mẫu câu hỏi về phòng ban: Which department are you in?

Câu trả lời: I am in ______.

E.g. I am in product development department. Tôi ở phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Từ vựng tiếng Anh doanh nghiệp về lĩnh vực hoạt động của công ty

Which of these business sectors do you work in (or would you like to work in)? Can you name company in each sector?

– Telecommunications (Chương trình truyền hình)/ Media (Truyền thông)

– Engineering (Kỹ thuật)

– Retailing (Bán lẻ)

– Construction (Xây dựng)

– Tourism (Du lịch)

– Banking and finance (Ngân hàng và tài chính)

– Transport (Vận tải)

– Vehicle manufacturing (Sản xuất xe cộ)

– IT (Information Technology – Công nghệ thông tin)/ Electronics (Điện tử)

– Food and drink (Ẩm thực)

– Pharmaceutical (Dược)

– Other

Complete the extract from a company report with appropriate words or phrases from the box in the previous exercise.

FINANCIAL PERFORMANCE

I am pleased to say the parent company has maintained its excellent performance. We are changing, growing and doing well at a difficult time for the industry. Turnover was €57. 2 million, an increase of 15% on last year, and (1)_____ rose by 5% to €6.4 million.

We are a highly competitive business. We have increased our (2)____ to 20%. Consequently, our (3)_____ has risen and is now at an all-time high of €9.6.

Increased production and strong demand have had a positive effect on our cash flow, so we are able to finance a number of new projects. We have successfully moved to our new (4)____ in central London. We are now planning to start full production at the recently opened Spanish (5)____ in October.

Finally, thanks once again to our loyal and dedicated (6)_____. Our employees will always be our most valuable asset.

Đáp án: 1-profit, 2-market share, 3-share price, 4-head office, 5-subsidiary, 6-workforce

Bản dịch:

Tôi rất vui mừng để nói rằng công ty mẹ đã tiếp tục sự thực hiện tuyệt vời của nó. Chúng tôi đang thay đổi, phát triển và thực hiện tốt trong một thời gian khó khăn đối với ngành công nghiệp. Doanh thu là 57,2 triệu bảng, một trong nhăn của 15% vào năm ngoái, và lợi nhuận ròng tăng từ 5% đến 6,5m pounds.

Chúng tôi là một doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh cao. Chúng tôi đã tăng thị phần của chúng tôi đến 20%. Do đó, giá cổ phiếu của chúng tôi đã sống lại và hiện tại là một tất cả các thời gian cao 9,6 pounds.

Tăng sản lượng và nhu cầu mạnh đã tác động tích cực đối với dòng tiền của chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể tài trợ cho một số dự án mới.

Chúng tôi đã thành công chuyển đến trụ sở mới của chúng tôi ở trung tâm London. Chúng tôi đang lên kế hoạch để bắt đầu sản xuất đầy đủ tại sibsidiary Tây Ban Nha gần đây đã mở trong tháng Mười.

Cuối cùng, cảm một lần nữa đến lực lượng lao động trung thành và tận tâm của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi luôn là là tài sản quý giá nhất của chúng tôi.

Bài học ngày hôm nay của trung tâm anh ngữ aroma về tu vung tieng anh doanh nghiep đã giới thiệu cho các bạn các từ cơ bản để giới thiệu về công ty của chính bạn. Mong rằng bạn hãy luyện tập và vận dụng nó tốt để có thể giới thiệu về công ty của mình với bạn bè nước ngoài thật ấn tượng và sâu sắc nhé.

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content