Danh mục
70 từ vựng tiếng anh Tài chính – Ngân hàng phổ biến

70 từ vựng tiếng anh Tài chính – Ngân hàng phổ biến


Nền kinh tế ngày càng phát triển, các giao dịch tài chính – ngân hàng quốc tế được tăng cường mạnh mẽ. Những người làm việc trong lĩnh vực này ngoài khả năng chuyên môn, phải biết tiếng anh chuyên ngành. Trung tâm tiếng anh dành cho người đi làm Aroma rất vui khi được chia sẻ tới quý bạn 70 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính phổ biến dành cho những ai đang tìm kiếm chủ đề này.

tieng-anh-chuyen-nganh-tai-chinh

70 Từ vựng tiếng anh tài chính phổ biến nhất

 1. Abandonment (n) bỏ, từ bỏ
 2. Acceptance (n) sự chấp nhận
 3. Account (n) tài khoản
 4. Accountability (n) trách nhiệm
 5. Accumulation (n) sự tích lũy
 6. Acquisition (n) sự thu nhận
 7. Asset (n) tài sản
 8. Amortization (n) khấu hao
 9. Bankruptcy (n) sự phá sản
 10. Bond(n) trái phiếu
 11. Boom(n) giá cả tăng vọt
 12. Brokerage (n) sự môi giới
 13. Bank (n) ngân hàng
 14. Balance (v) quyết toán
 15. Ballot (v) bỏ phiếu
 16. Buy (v) mua hàng hóa
 17. Cash ( n) tiền mặt
 18. Commodity (n) hàng hóa
 19. Capital (n) vốn
 20. Cost (n) chi phí
 21. Collateral (n) tài sản ký quỹ
 22. Damage (n) sự thiệt hại
 23. Debt (n) nợ
 24. Deficit (n) thâm hụt
 25. Data(n) dữ liệu
 26. Deposit (n) tiền gửi
 27. Debenture (n) giấy nợ
 28. Duty (n) thuế ( hải quan)
 29. Equity (n) vốn cổ phần
 30. Exchange rate: tỷ lệ hối đoái
 31. Earn (v) kiếm,giành được
 32. Electronic banking: dịch vụ ngân hàng điện tử
 33. Fund (n) quỹ
 34. Finance (n) tài chính
 35. Facility (n) phương tiện
 36. Fiduciary(n) người được ủy thác
 37. Growth (n) sự tăng trưởng
 38. Gazump (v) đẩy giá lên
 39. Gross Domestic Product ( GDP): tổng sản phẩm nội địa
 40. Guarantee(n) sự bảo đảm
 41. Home banking: dịch vụ ngân hàng tại nhà
 42. Hedge fund: quỹ đầu cơ
 43. Investment (n) sự đầu tư
 44. Invoice (n) hóa đơn
 45. Income (n) thu nhập
 46. Issue (v) phát hành
 47. Inflation (n) sự lạm phát
 48. Interest (n) lãi suất
 49. Liability (n) nghĩa vụ pháp lý
 50. Letter of authority: thư ủy nhiệm
 51. Local currency: nội tệ
 52. Long term: lãi
 53. Mortgage (n) nợ thế chấp
 54. Money (n) tiền tệ
 55. Non – card instrument: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 56. Paycheck (n) xác nhận tiền lương
 57. Profit (n) lợi nhuận
 58. Pay (v) thanh toán
 59. Shareholder (n) cổ đông
 60. Stock (n) cổ phiếu
 61. Short selling : bán khống
 62. Purchase (n) sự đổi chác
 63. Risk (n) rủi ro
 64. Record (n) sổ sách
 65. Trade (n) thương mại
 66. Tax (n) thuế
 67. Value (n) giá trị
 68. Goods(n) hàng hóa
 69. Tycoon (n)nhà tài phiệt
 70. Venture capital: đầu tư mạo hiểm

Trên đây là tổng hợp 70 từ vựng tieng anh tai chinh ngan hang phổ biến, Aroma hy vọng đã chia sẻ những vốn từ hữu ích dành cho các bạn. Và đừng quên 5 từ vựng mỗi ngày cho kết quả cao nhất các bạn nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: