Danh mục
Bài luận tiếng anh công việc đầu tiên trong đời

Bài luận tiếng anh công việc đầu tiên trong đời


Viết bài luận tiếng anh theo chủ đề nghề nghiệp không còn là chủ đề xa lạ với người học tiếng anh. Nhưng với mỗi ngành nghề khác nhau chúng ta có một cách viết khác nhau. Hôm nay, Aroma xin giới thiệu về bài viết “Công việc đầu tiên trong đời” trong loạt bài viết về chủ đề này.

bai-luan-tieng-anh-cong-viec-dau-tien

Bài luận tiếng anh công việc đầu tiên trong đời

For teenagers, having a job is a way of earning money, just a way of having extra cash for movies or clothes.  It makes us feel independent. Personally, it made me feel like an adult. It taught me how to take responsibility and handle my finances. I had to learn how to take public transportation, interact with my coworkers, work with different types of people, and also learn about punctuality. In a way, it was almost like I had learned real life skills within 3 months. I will never forget my first job experience. It will always be a big part of my maturing and becoming a young adult.

Đối với thanh thiếu niên, có một công việc là một cách để kiếm tiền, chỉ là một cách để có thêm tiền cho các bộ phim hoặc quần áo. Nó làm cho chúng ta cảm thấy độc lập. Cá nhân tôi, nó làm tôi cảm thấy mình như một người lớn. Nó dạy tôi cách chịu trách nhiệm và xử lý tài chính của tôi. Tôi đã tìm hiểu làm thế nào để sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tương tác với các đồng nghiệp của tôi, làm việc với các kiểu người khác nhau, cũng như học về sự đúng giờ. Theo cách đó, tôi đã học được hầu hết kỹ năng sống thực sự trong vòng 3 tháng. Tôi sẽ không bao giờ quên trải nghiệm về công việc đầu tiên của tôi. Nó sẽ luôn luôn là một phần lớn của sự trưởng thành và đánh dấu bước trở thành một người trưởng thành trẻ tuổi của tôi.

Our supervisors helped us get familiar with Google Apps. We played with it, did tutorials, did assignments until we knew what we were doing like the backs of our hands.  Finally, after a fortnight we were ready to start on a first project. We were all assigned some clients and began building websites for them. It was an interesting experience and I loved every step of it.

Giám sát giúp chúng tôi làm quen với các ứng dụng của Google. Chúng tôi làm việc, hướng dẫn và thực hành cho đến khi chúng tôi biết thuộc những thứ chúng tôi làm trong lòng bàn tay. Cuối cùng, sau hai tuần, chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu dự án đầu tiên. Chúng tôi được phân cho những khách hàng khác nhau và bắt đầu xây dựng trang chủ. Đó là trải nghiệm thích thú và tôi thích từng chi tiết.

Not only did we build websites for clients, we did onsite training for different companies and helped them get acquaintance with Google Apps. It required us to speak in front of public and be willing to answer questions. It was nerve-wracking but my supervisor was there every step of the way, guiding and correcting my mistakes. Week by week, time passed. Before I knew it, it was the last day of my internship. Both of my supervisors gave us some useful advice on furthering our future careers.

Chúng tôi không chỉ xây dựng trang web mà còn hướng dẫn các công ty và giúp họ cách làm quan với ứng dụng Google. Công việc đòi hỏi tôi phải nói trước đám đông và sẵn sàng trả lời câu hỏi. Thật là áp lực nhưng giám sát luôn theo sát, chỉ dẫn và sửa chữa lỗi cho tôi. Thời gian trôi qua. Khi tôi nhận thức được thì đã là ngày cuối cùng của kỳ thực tập. cả hai giám sát đều cho tôi những lời khuyên bổ ích cho công việc tương lai của tôi.

My internship has taught me many beneficial things. They are to always have an open mind and be willing to work in any type of environment, to be willing to adapt to a new work place and be respectful and kind to not only my future supervisors but my coworkers as well. What I have learned in the span of three months will always be a big part of me growing up. I’m looking forward to taking what I’ve learned and applying it.

Công việc thực tập đã dạy tôi nhiều điều bổ ích. Đó là phải luôn luôn nghĩ thoáng và sẵn sàng làm viêc trong nhiều môi trường, sẵn sàng thích nghi với nơi làm việc mới và tôn trọng không chỉ quản lý trong tương lai mà còn đồng nghiệp. Những gì tôi học được trong 3 tháng sẽ là một phần quan trọng trong sự trưởng thành. Tôi mong có cơ hội sử dụng những thứ tôi học được trong tương lai.

Một bài luận khá chi tiết về những trải nghiệm về công việc đầu tiên đúng không? Vậy còn bạn thì sao? Bạn ấn tượng với công việc nào nhất? Hãy cùng Aroma viết bài luận tiếng anh về nghề nghiệp đầu tiên và chia sẻ với mọi người nhé.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content