Danh mục
Bài luận tiếng anh vê hệ quả của ô nhiễm môi trường

Bài luận tiếng anh vê hệ quả của ô nhiễm môi trường


Vấn đề môi trường luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm hàng đầu của toàn thế giới vì những hậu quả mà nó gây ra. Hãy cùng Aroma nghiên cứu về những hậu quả của ô nhiễm môi trường qua Bài luận tiếng anh theo chủ đề môi trường nhé.

bai-luan-hau-qua-cua-viec-o-nhiem-moi-truong

>>> Bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường

 1. Bài luận tiếng anh hệ quả của ô nhiễm môi trường

Environmental pollution has made negative effects on the life of every living things on Earth. Nearly all of our achievements in the fields of industrial progress, science and technology have been realized at the cost of our health so far. Even our flora and fauna have been found to be at risk of extinction.

All this really makes us wondering whether all our gains and industrial civilization really enable us to climb the peaks of prosperity or simply bring us down the blind alleys of adversity. Many programs against environmental pollution are strenuously implemented against the indiscriminate violations committed daily in the name of development.

The environmental pollution is not only caused by the emission from nuclear tests or industries. The smoke from the automobiles and other vehicles, the increasing use of synthetic detergents, nitrogen insecticides and fertilizers contaminate both air and water.

 • The water we use to drink the vegetables are all contaminated. As a result, our world is suffering from a number of incurable diseases.
 • Nothing in this world is immune, no life is safe and the prospect of this world is bleak.
 • The factories are mostly built in residential areas and the smoke-emitting vehicles ply through the congestion areas. Besides causing immense disturbances, it also leads to increasing number of case of pulmonary thrombosis and tuberculosis and various sorts of brain and heart complications.
 • Air-pollution may cause severe lung diseases, brain-disorder diseases, asthma etc.
 • Soil-pollution may negatively affect farm output ratio. It can also contaminate the ground    water.
 • Noise-pollution have negative effects on hearing ability. It can also cause deafness, tiredness, and mental losses.
 • The heat generated by industries and vehicles causes thermal pollution by raising the environmental temperature of the nearby areas.

The birth of mills and factories is the result of the growth of industry in this machine-predominated period. As long as they will be there, they must emit smoke, pollute the air and hasten our end by slow-poisoning.

2. Bài dịch bài luận tiếng anh ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường đã và đang gây ảnh hưởng tiêu cực lên sinh vật sống trên trái đất. Gần như mọi thành tựu về tiến bộ công nghiệp, công nghệ và khoa học đều được cho là ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Ngay cả động và thực vật cũng có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Tất cả điều này thực sự khiến chúng ta phải suy nghĩ liệu những thành tựu và cách mạng công nghiệp có đưa chúng ta lên đỉnh cao của sự phồn thịnh hay lại đưa chúng ta vào nghịch cảnh. Nhiều chương trình chống ô nhiễm môi trường được thực hiện kịch liệt chống lại các hành vi vi phạm cam kết hàng ngày dưới cái tên của sự phát triển.

Ô nhiễm môi trường không chỉ đến từ khí thải từ những vụ thử hạt nhân hay công nghiệp. Khói từ ô tô và những phương tiện khác, sự gia tăng sử dụng các chất tẩy rửa tổng hợp, thuốc trừ sâu và phân bón nitơ gây ô nhiễm không khí và nước.

 • Nước chúng ta sử dụng để tưới rau bị ô nhiễm. Do đó, thế giới đang phải đối mặt với những căn bệnh không thể chữa được.
 • Không có gì là miễn dịch, không có sự sống nào được an toàn và viễn cảnh của thế giới là mù mịt.
 • Các nhà máy được xây dựng chủ yếu là ở các khu vực dân cư và các loại xe thải khói vẫn miệt mài qua những khu vực tắc nghẽn. Bên cạnh gây ra những ảnh hưởng to lớn, nó cũng dẫn đến gia tăng số trường hợp mắc bệnh động mạch phổi và bệnh lao và các loại bệnh khác về biến chứng não bộ và tim.
 • Ô nhiễm không khí có thể gây bệnh phổi nặng, bệnh não rối loạn, hen suyễn, vv
 • Đất ô nhiễm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ sản lượng nông nghiệp. Nó cũng có thể gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.
 • Ô nhiễm tiếng ồn có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng nghe. Nó cũng có thể gây điếc, mệt mỏi, và tổn thất về tinh thần.
 • Nhiệt sinh ra bởi các ngành công nghiệp và các loại xe gây ô nhiễm nhiệt bằng cách tăng nhiệt độ môi trường của các khu vực lân cận

Sự ra đời của các nhà máy, xí nghiệp là kết quả của sự tăng trưởng của ngành công nghiệp trong thời kỳ máy chiếm ưu thế này. Chừng nào chúng còn ở đó, chúng vẫn thải ra khói, gây ô nhiễm không khí và đẩy nhanh sự sống còn của chúng tôi bằng cách gây ngộ độc từ từ.

Aroma hy vọng bài viết trên đây có thể giúp chúng ta phần nào hiểu được những tác hại to lớn của ô nhiễm môi trường. Các bạn hãy thực hành viết những Bài luận tiếng anh theo chủ đề môi trường cùng Aroma nhé.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: