Danh mục
Bài luận tiếng anh về facebook bạn phải xem

Bài luận tiếng anh về facebook bạn phải xem


Bài luận tiếng anh về facebook dưới đây sẽ giúp bạn nhìn nhận rõ về những mặt tích cực và tiêu cực, của facebook mang lại cho chúng ta.

Bài luận tiếng anh về facebook

Facebook is one of the most popular and biggest social media globally that most of the people worldwide use and access everyday. It provide us with smart and convenient features that help us connect to the outside world without going anywhere but stay at home or office only; morever, people nowadays can work and study or go shopping online at home via Facebook. However, despite these brilliant features, it is argued that Facebook also has its own psychological costs that are bad for the human being’s mental health.

Facebook là một trong những mạng xã hội lớn nhất và nổi tiếng nhất trên toàn cầu và có rất nhiều người sử dụng cũng như truy cập mỗi ngày. Facebook cung cấp cho chúng ta những tính năng thông minh và tiện dụng giúp cho ta liên kết với thế giới bên ngoài mà không cần phải đi đâu xa. Hơn nữa, con người ngày nay có thể làm việc, học tập và mua sắm trực tuyến tại nhà thông qua Facebook. Tuy nhiên, dù có rất nhiều tính năng ưu việt, nhưng người ta vẫn tranh cãi rằng Facebook có thể gây tổn hại tâm lí. Đây là điều không tốt cho sức khỏe thần kinh con người.

Bài luận tiếng anh về facebook
Bài luận tiếng anh về facebook

To be more specific concerning the side effects of the social medium – Facebook, firstly, it can become addictive and causes intense passivity and weak communication. Besides society’s most common addictive substances like coffee, cigarettes, and alcohol, it is obviously that Facebook – a cyber phenomenon in the world – has been becoming a serious addiction got by people in all ages. In fact, friends, families, colleagues and partners nowadays are no longer happy and excited in engaging a face-to-face conversation. They even feel disconcerted because of having nothing to say with each other. Intepreting for this strange and popular situation, Facebook is one of the reason that people have been blaming on. Myriad people daily spend hours to browse Facebook, in other words, they are becoming phone heads or phone addicts.

Nói rõ hơn về tác dụng phụ của mạng xã hội – Facebook, đầu tiên, nó có thể gây nghiện, chứng thụ động nghiêm trọng và khả năng giao tiếp yếu kém. Bên cạnh các chất như cà phê, thuốc lá và cồn, Facebook – một hiện tượng mạng trên toàn thế giới – cũng đang trở thành một chất nghiện trầm trọng mà nhiều người đang mắc phải. Trong thực tế, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và bạn đời hiện nay không còn cảm thấy vui vẻ và thích thú trong việc nói chuyện đối mặt với nhau nữa. Thậm chí, họ còn cảm thấy bối rối vì không biết nói gì với nhau. Giải thích cho hiện tượng lạ lùng nhưng phổ biến này, người ta cho rằng Facebook là một trong những tác nhân chính. Rất nhiều người dành hàng giờ để lướt Facebook, nói cách khác, họ đang trở thành kẻ nghiện.

Furthermore, the more people use Facebook, the more jealousy they get. It is obvious that people are naturally inclined to engage in social comparison. For more details, with just a glance at the New Feeds, people can updates from their social cycles; when people see someone who has a happier or more successful life then theirs, such as a new fancy car or an expensive beautiful dress, not only can Facebook make them feel like they are not sharing in their friends’s happiness and success, but it can also make them feel envious of their friends’s wonderful life. As these negative social comparisons happen and accumulate day in day out, human being will definitely get extremely depressed and anxious leading to the antisocial and autism syndromes that can cause a lot of serious consequences, especially the suicide.

Hơn nữa, con người càng chơi Facebook nhiều, thì họ càng ghen ăn tức ở. Rõ ràng rằng con người bẩm sinh thích dính vào các vụ so sánh xã hội. Cụ thể là khi họ thấy ai đó có một cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn của họ, ví dụ như có xe xịn và váy đẹp, điều này không chỉ làm họ thấy mình đang không cùng đẳng cấp với người khác mà còn ghen tức với cuộc sống tuyệt vời của họ. Nếu điều này xảy ra và tích tụ theo năm tháng, con người nhất định sẽ bị trầm cảm và lo âu, dẫn đến hội chứng antisocial và tự kỷ mà có thể gây ra rất nhiều hậu quả trầm trọng, đặc biệt là tự sát.

Facebook can be awesomely good for humankind if they exploit it properly, and it can also precipitate extremely serious and unpredictable consequences if people excessively abuse and improperly employ it.

Lộ trình học tiếng anh giao tiếp

Những bài luận tiếng anh hay nhất

Facebook có thể rất hữu ích cho con người nếu như họ sử dụng nó đúng cách, và nó cũng có thể gây ra hậu quả khó lường và nghiêm trọng nếu bị lạm dụng và sử dụng sai cách. chứng bệnh về thần kinh. Điều này không chỉ giúp cho bản thân bạn, mà còn cho gia đình bạn và cả thế giới.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content