Danh mục
Bài luận tiếng anh về môn học yêu thích hay nhất

Bài luận tiếng anh về môn học yêu thích hay nhất


Bạn có nhớ thời đi học mình thích nhất môn học nào không? Có người sẽ thích môn Toán, nhưng có người lại thích môn Văn, thậm chí là có bạn rất thích môn tiếng Anh vì nó rất thú vị khi biết thêm một ngôn ngữ khác trên thế giới. Còn bạn? Môn học yêu thích của bạn là gì? Hãy chia sẻ điều đó bằng một bài luận tiếng anh về môn học yêu thích nhé!

Mời các bạn cùng tham khảo bài luận tiếng anh về môn học yêu thích dưới đây để biết cách viết một bài luận tiếng anh về một chủ đề bất kỳ trong tiếng anh và nâng cao vốn từ vựng tiếng anh.

bai-luan-tieng-anh

I. Bài viết luận tiếng anh 

since the very beginning of my schooling day as far as I remember, I  have had an attraction for Mathematics. Mathematics always gives me extra energy and satisfaction in my study. I never feel  bored with this subject. As my father is an engineer, he always helps me to learn the subject well. Also, he teaches me with a great technique of visual representation. He creates  a collection of intuitive Youtube videos for my favorite subject. I  like  learning my favourite subject with my  full energy and want to become a mathematician or mathematics professor. 

I like my favorite subject ( Mathematics) because of many reasons. firstly, This subject doesn’t need memorizing  skill like what a parrot often does. Only  logical thinking is sufficient for this subject. secondly, Mathematics always remains evergreen in demand in the field of education. Lastly, Without it many life goals cannot be achieved. It is the only subject in which anyone can score full marks and  in almost case marks can be improved.

  one more important thing is that  maths is knows as a common knowledge which has  great impact on our day to day life.  The following areas of our life  are connected with Mathematics:

 1. Banking: A system which is used to safeguard deposits and  make funds available for borrowers.  there is a relatively close combination between them.

  2.Commercial Mathematics, Discount, Foreign Exchange Stock and Share market is fully the business of mathematics.

 1. Any competitive examination cannot be passed without the knowledge of this subject.
 2. Any business cannot be developed without basic knowledge of this subject. Whatever  type of businesses we deal in our lives , we cannot solve it without Maths. 

     5.Space researches, scientific researches and other scientific application can not be  launched without knowledge of Mathematics.

So these are the reasons why I have selected this subject to be my most favorite  one. I practicemathematics by writing various formulas regularly. This  helps to give out  immediate ideas  to solve any problems quickly. I enjoy  practicing critical sums of maths. I always score above 95% in this subject. . It give me a lot of confidence  and enjoyment.

II. Từ vựng trong bài luận về môn học yêu thích hay nhất

 • Favorite (adj) /ˈfeɪ.vər.ɪt/: được yêu thích
 • Subject (n) /ˈsʌb.dʒekt/ : môn học
 • Sufficient ( adj) /səˈfɪʃ.ənt/ : đủ
 • Mathematics (n) /ˌmæθˈmæt.ɪks/ : môn toán
 • Knowledge (n) /ˈnɒl.ɪdʒ/: kiến thức
 • Enjoyment (n) /ɪnˈdʒɔɪ.mənt/: sự thích thú

III. Dịch bài luận tiếng anh

Từ khi chính thức bắt đầu ngày đi học theo như tôi nhớ, tôi bị thu hút bởi môn Toán.Môn Toán luôn luôn cho tôi năng lượng dồi dào và sự hài lòng trong việc học tập. Tôi chưa từng cảm thấy bất kỳ sự buồn chán nào về môn học này.Giống như cha tôi là một kỹ sư, ông ấy luôn luôn giúp tôi học tốt môn Toán. Ngoài ra, ông ấy dạy tôi những  bằng phương pháp hình ảnh. Ông ấy đã tạo những video trực quan trên Youtube cho môn học yêu thích của tôi. Tôi thích học môn học này với năng lượng tối đa và tôi muốn trở thành một nhà Toán học hoặc một giáo sư Toán học.

Tôi thích môn Toán bởi có nhiều lý do. Môn học này không cần kỹ năng ghi nhớ như con vẹt. Chỉ cần suy luận tư duy là đủ đối với môn học này. Môn Toán luôn luôn là nhu cầu cần thiết trong lĩnh vực giáo dục. Nếu thiếu nó, nhiều mục tiêu cuộc sống sẽ không đạt được. Đó là môn học duy nhất mà bất kỳ ai có thể đạt được điểm tối đa và 100% điểm số có thể được cải thiện.

Một điều rất quan trọng là toán học được biết tới như loại kiến thức phổ biến, có tác động rất to lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Những lĩnh vực dưới đây có mối liên hệ với Toán học:

 1. Ngân hàng: Một hệ thống dùng để bảo vệ tiền gửi và tạo lập các quỹ sẵn có cho những người đi vay. Ở đây, Toán học có sự kết nối lớn có sự kết hợp tương đối gần gũi giữa chúng.
 2. Toán học thương mại, Chiết khấu, Ngoại hối và Thị trường cổ phiếu hoàn toàn là  Toán học kinh doanh .
 3.  không một cuộc thi nào được hoàn thành nếu thiếu kiến thức của môn học này.
 4. Bất kỳ việc kinh doanh nào không thể phát triển được nếu thiếu kiến thức cơ bản của môn học này. Dù  là  loại hình kinh doanh nào mà chúng ta giao dịch trong cuộc sống, chúng ta không thể giải quyết mà không có toán.
 5. Những nghiên cứu về  vũ trụ, những nghiên cứu về khoa học và những  ứng dụng khoa học khác không thể  thành công nếu thiếu kiến thức Toán học.

Vì vậy, đó là những lý do tại sao tôi lựa chọn môn Toán thành môn học yêu thích nhất của mình.Tôi luyện tập môn này bằng cách viết ra những công thức khác nhau một cách định kỳ. Nó cung cấp những ý tưởng  tức thời để giải quyết bất kỳ  bài tập nào một cách nhanh chóng. Tôi thích việc luyện tập các bài toán  cần tư duy cao. Tôi luôn luôn đạt điểm số trên 95% đối với môn học này. . Nó cho tôi rất nhiều sự tự tin và niềm yêu thích.

Tác giả của bai luan tieng anh về môn học yêu thích trên đã lựa chọn môn Toán để trình bày cảm nghĩ của mình. Còn bạn thì sao? Hãy trình bày niềm yêu thích của mình bằng một môn học nào đó bằng bài luận tiếng anh và chia sẻ cho Aroma nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content