Danh mục
Bài luận tiếng anh về sở thích nuôi mèo

Bài luận tiếng anh về sở thích nuôi mèo


Sở hữu một con vật nuôi trong nhà là một điều hết sức thú vị và mang lại nhiều niềm vui cho nhiều người. Mèo là một trong những thú cưng thường gặp nhất trong các gia đình. Hãy cùng Aroma đến với bài luận tiếng anh về sở thích nuôi mèo nhé.

bai-luan-tieng-anh-nuoi-meo

  1. Bài luận tiếng anh về sở thích nuôi mèo

Cats as pets have become far more familiar with mankind community, and indeed, the importance of relationship between human beings and pets has been proved to be slightly exaggerated in some nations. However, although problems regarding cats’ hair may affect the health conditions of people, the benefits that these lovely animals bring to them, physically and mentally, are clearly undeniable.

In term of physical benefits, the well-being with cats are more favorable compared to those without pets, since not only do they have to take after themselves, the responsibility to ensure their love one being fed and well taken care of makes them to become even more active. Owing to these extra activities, this though might not have an obvious influence on their health, but at least this could help them to avoid bad lifestyles. Coupled with physical side, their mental aspect will also be improved, and the reason is that having someone to take care of would reduce the feeling of loneliness. Therefore, their depressing rate could be minimized.

Despite the above advantages, the threats of too close interaction between cats and vulnerable people still exist. One of the major concerns is the harmfulness of their hairs on their owner, especially those with asthma. Because of the virtually invisible in the air, many asthma symptoms are caused unconsciously by pets. In addition, old people might experience difficulty in looking after their pets, because their health conditions are limited, which could become even more challenging when they try to take care of others.

In conclusion, it is true that obstacles still exist for people in adopting pets, but the benefits of this topic outweigh its shortages. For these reasons, instead of discontinuing them, further support would be far more beneficial.

2. Bài dịch bài luận tiếng anh về sở thích nuôi mèo

Mèo là vật nuôi đã trở nên quen thuộc hơn với con người, và thực tế, tầm quan trọng của mối quan hệ giữa con người và vật nuôi đã được chứng minh là quan trọng ở một số quốc gia. Tuy nhiên, mặc dù những vấn đề liên quan đến lông của mèo có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ của con người, nhưng những lợi ích mà những con vật đáng yêu mang lại cho họ, về thể chất và tinh thần, rõ ràng là không thể phủ nhận.

Về lợi ích vật chất, những người có mèo sống tốt hơn so với những người không có vật nuôi, vì không chỉ phải tự chăm sóc bản thân, trách nhiệm đảm bảo rằng tình yêu của họ được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt làm cho họ trở nên thậm chí còn tích cực hơn. Do những hoạt động này, mặc dù có thể không có một ảnh hưởng rõ rệt đến sức khoẻ của họ, nhưng ít nhất điều này có thể giúp họ tránh lối sống xấu. Cùng với mặt thể lý, khía cạnh tinh thần của họ cũng sẽ được cải thiện, và lý do là việc có ai đó chăm sóc sẽ làm giảm cảm giác cô đơn. Do đó, sự buồn chán của họ có thể được giảm thiểu.

Mặc dù có những lợi thế trên, những mối đe dọa về sự tương tác quá gần nhau giữa mèo và những người dễ bị tổn thương vẫn còn tồn tại. Một trong những mối quan tâm chính là mối nguy hại của lông trên người chủ của chúng, đặc biệt là những người bị hen. Bởi vì hầu như không nhìn thấy được trong không khí, nhiều triệu chứng hen suyễn gây ra bởi thú cưng là không chủ ý. Ngoài ra, người già có thể gặp khó khăn trong việc chăm sóc vật nuôi của họ, bởi vì điều kiện sức khoẻ của họ còn hạn chế, điều này có thể trở nên khó khăn hơn khi họ cố gắng chăm sóc người khác.

Tóm lại, đúng là những trở ngại vẫn còn tồn tại đối với người nuôi thú cưng, nhưng lợi ích của việc này lại lớn hơn bất lợi của nó. Vì những lý do này, thay vì ngăn cản họ, những hỗ trợ thêm sẽ có ích hơn rất nhiều.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài luận tiếng anh theo chủ đề sở thích nuôi mèo của Aroma. Hãy viết bài luận về con vật nuôi của bạn nhé.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content