Danh mục
Bài luận tiếng Anh về thảm họa thiên nhiên

Bài luận tiếng Anh về thảm họa thiên nhiên


Chúng ta thường thấy trong tự nhiên xảy ra rất nhiều thảm họa như động đất, sóng thần, lũ lụt, núi lửa phun trào, … đặc biệt ở một nước nhiệt đới gió mùa như Việt Nam thì lũ lụt xảy ra hằng năm. Đó là lý do tại sao chủ đề này rất phổ biến trong các cuộc nói chuyện, cũng như trong bài thi tiếng Anh. Để cung cấp thêm thông tin cũng như vốn từ cho các bạn, AROMA xin gửi đến bài luận tiếng anh về thảm họa thiên nhiên nói về nguyên nhân chính gây ra các thảm họa này.

Bài luận tiếng anh về thảm họa thiên nhiên:

We all know that natural disasters happen all over the world, and they can be utterly devastating for people’s lives and the environments we live in. There are many different natural causes leading to natural disasters, and being aware of these causes enables us to be better prepared when they do arrive.

Bài luận tiếng anh về thảm họa thiên nhiên
Bài luận tiếng anh về thảm họa thiên nhiên

Chúng ta đều biết rằng thảm họa thiên nhiên xảy ra khắp nơi trên thế giới, và chúng có thể tàn phá hoàn toàn cuộc sống của con người cũng như môi trường sống của chúng ta. Có rất nhiều nguyên nhân tự nhiên khác nhau dẫn đến thảm họa thiên nhiên, và nhận thức được những nguyên nhân này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn khi chúng xảy đến.

One of the most common natural disasters is flooding, which occurs when a river bursts its banks and the water spills out onto the floodplain. During wet periods, flood warnings are often put in place because of a great deal of heavy rain. There are other risk factors for flooding that we have to mention such as steep-sided channels cause fast surface run-off, the lack of vegetation and woodland break the flow of water. In other words, there is little to slow the floodwater down.

Một trong những thảm họa thiên nhiên phổ biến nhất đó là lũ lụt, chúng xảy ra khi một dòng sông bị vỡ bờ và nước tràn vào vùng đồng bằng ngập lụt. Trong mùa mưa ẩm ướt, cảnh báo lũ lụt thường được đưa ra vì có lượng mưa lớn. Có những yếu tố nguy cơ cho lũ lụt khác nhau mà chúng ta cần phải đề cập đến như các kênh dốc đứng gây ra sạt lở bề mặt, việc thiếu thực vật và rừng phá vỡ dòng chảy của nước. Hay nói cách khác, chúng ta không thể làm chậm dòng nước lũ nếu như các rừng cây bị biến mất.

Earthquakes are another common natural disaster on the list that can cause many fatalities. Earthquakes are caused by the movements of the plates in the earth’s crust. These plates do not always move smoothly and can get stuck, and then cause a build-up of pressure – the reason why earthquake occur. In addition to this, an earthquake under the water can also cause a tsunami by pushing large volumes of water to the surface causing great waves.

Động đất là một thảm họa thiên nhiên khác cũng nằm trong danh sách các thảm họa gây ra nhiều trường hợp tử vong. Động đất xảy ra do sự di chuyển của các tấm trong vỏ trái đất. Chúng không phải lúc nào cũng di chuyển trơn tru, đôi khi gặp khó khăn và gây ra áp lực – nguyên nhân tại sao động đất xuất hiện. Thêm vào đó, một trận động đất xảy ra dưới nước có thể gây nên sóng thần bằng cách đẩy lượng nước lớn lên bề mặt gây ra các con sóng lớn.

Tsunamis can also be caused by underwater volcanic eruptions which are another natural disaster caused by magma escaping from inside the earth. An explosion takes place, releasing the magma from a confined space, and that is why huge quantities of gas and dust are always released during a volcanic eruption. Inside of the volcano, the magma travels up and then pours out over the surrounding area as lava.

Sóng thần cũng có thể được gây ra bởi các vụ núi lửa phun trào dưới nước, chúng là một trong những thảm họa thiên nhiên khác do magna thoát ra từ lõi trái đất tạo nên. Khi một vụ nổ xảy ra, magna được giải phóng gây ra các bụi khí ga lớn trong quá trình nổ. Bên trong núi lửa, magna di chuyển dần lên trên và tràn ra ngoài như dung nham.

 

Last but not least, one of the most common natural disasters that we commonly forgot is wildfires. They take place in many different countries all over the world, particularly during the summertime, and can be caused by a range of different reasons. Some of the things starting the wildfires can be totally natural, while others can be manmade, but the speed they spread is entirely down to nature. There are two main natural causes of wildfires which are the sun’s heat and lightning strikes. Other reasons are campfires, smoking, fireworks and many other things caused by humans. The reasons why they spread so quickly are prolonged hot, dry weather, where the vegetation dries out, which is why they often take place in woodland.

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, một thảm họa thiên nhiên mà chúng ta thường bỏ xót đó là cháy rừng. Chúng xảy ra ở khắp nơi, ở những nước khác nhua trên thế giới và phổ biến nhất là vào thời điểm mùa hè. Cháy rừng xảy ra do rất nhiều nguyên do bao gồm cả nguyên nhân tự nhiên và nguyên nhân do con người tạo nên, nhưng tốc độ lan truyền của chúng là hoàn toàn tự nhiên. Có hai nguyên nhân tự nhiên chính gây ra cháy rừng đó là sét đánh và sức nóng của mặt trời. Một số nguyên nhân khác do con người gây nên như lửa trại, hút thuốc, pháo hoa và còn nhiều thứ khác. Lý do chúng lan ra nhanh là do thời tiết khô nóng, thảm thực vật khô, nơi thường xuyên xảy ra cháy rừng.

Hy vọng thông qua bài luận tiếng anh về thảm họa thiên nhiên mà AROMA đã cung cấp bạn sẽ học được những từ vựng, cấu trúc mới giúp làm phong phú hơn bài nói của riêng mình về chủ đề này. Chúc các bạn học tốt!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content