Danh mục
Bài viết về sở thích đi du lịch

Bài viết về sở thích đi du lịch


Du lịch là một sở thích “dễ mà khó’ để viết. Vì có rất nhiều điều thú vị để nói về du lịch, nhưng chính vì quá nhiều nên có thể bạn sẽ không biết chọn ý như thế nào. Hãy tham khảo bài viết tiếng Anh về sở thích du lịch dưới đây để xem cách chọn và sắp xếp ý nhé:

so-thich-di-du-lich

BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH DU LỊCH

There are many activities that people do in their free time to relax their stressed mind. Among long list of varios activities, there is one I’m interested in, that is travelling – an informative and adventurous hobby which is also one of the most popular pastimes.

Có rất nhiều hoạt động mọi người làm trong thời gian rảnh rỗi để thư giãn đầu óc căng thẳng của họ. Trong danh sách dài các hoạt động khác nhau, có một sở thích làm tôi hứng thú, đó là đi du lịch – một sở thích bổ ích và mạo hiểm, và cũng là một trong những thú tiêu khiển phổ biến nhất.

Traveling has been a core component of my life since I was a very young.

For some it is a waste of time and money. They argue to use an alternative and read a book or watch a film related to places to be travelled. They forget that touch of actuality gives a different type of sensation and satisfaction.

There is no doubt that a person gets more life experience by walking a mile than reading an entire book. It’s a feeling of freedom. You can make new friends, get rid of day to day frustrations, and give yourself some time to experience something new.

Du lịch là một thành phần cốt lõi của cuộc sống từ khi tôi còn rất trẻ. Đối với một số người, nó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Họ tranh luận việc sử dụng các cách thay thế như đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim về các địa danh thay vì đi du lịch. Họ quên rằng việc chạm tay vào thực tế đem lại một loại cảm xúc và sự hài lòng khác biệt.

Không nghi ngờ gì khi một người được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn bằng cách đi bộ một dặm so với đọc toàn bộ một cuốn sách. Đó là một cảm giác tự do. Bạn có thể quen những người bạn mới, thoát khỏi nỗi thất vọng hằng ngày, và cho mình một chút thời gian để trải nghiệm một cái gì đó mới.

People who enjoy travelling have different options to try every time. The world is so big and there are so many places to visit. Each has a different beauty, various creatures, culture, speciality, language, history, and weather.

Những người thích đi du lịch có nhiều sự lựa chọn cho mỗi lần đi. Thế giới rất rộng lớn và có rất nhiều nơi để đến thăm. Mỗi nơi có một vẻ đẹp khác nhau, những sinh vật, văn hóa, đặc trưng, ngôn ngữ, lịch sử và thời tiết khác nhau.

Travelling may be an expensive hobby but there are some way to make the money worth. You can take the details about the place to be visited. A wisely chosen spot, or a package will help you reduce your expense.

Đi du lịch có thể là một sở thích tốn kém nhưng cò vài cách để khiến số tiền đó xứng đáng. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về nơi mà bạn sẽ đến. Một sự lựa chọn vị trí hoặc một gói du lịch khôn ngoan phần mềm sẽ giúp giảm chi phí cho bạn.

Travelling is a perfect educational hobby as it helps you learn a lot of new things in life. Travelling gives you a great break from your routine and an opportunity to learn a new culture and make friends. The people you come across and interact with may give you some new chances in life, or they may open up your mind.

Đi du lịch là một sở thích giáo dục hoàn hảo vì nó giúp bạn học hỏi được rất nhiều điều mới trong cuộc sống. Đi du lịch mang lại cho bạn một sự đột phá lớn từ công việc hằng ngày và một cơ hội để học hỏi một nền văn hóa mới và kết bạn. Những người bạn tình cờ gặp và tương tác với biết đâu sẽ mang lại cho bạn những cơ hội mới trong cuộc sống, hay họ có thể giúp bạn mở mang đầu óc.

Bài viết tiếng anh du lịch trên đã đưa ra rất nhiều luận điểm khác nhau về sở thích đi du lịch. Đây hoàn toàn là một sở thích đầy cảm hứng để viết nếu bạn biết cách sắp xếp các ý hợp lí phải không nào?


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content