Danh mục
Các giới từ trong tiếng anh và cách sử dụng của chúng

Các giới từ trong tiếng anh và cách sử dụng của chúng


Để giúp toàn thể đọc giả có một cái nhìn toàn diện hơn về các giới từ trong tiếng anh và cách sử dụng chúng để tránh nhầm lẫn, chúng tôi xn gửi tới toàn thể đọc giả bài viết về danh sách các loại giới từ một cách vô cùng chi tiết. Mời đọc giả theo dõ cụ thể trong bài viết dưới đây!

gioi-tu-trong-tieng-anh-va-cach-su-dung

Các giới từ và cách sử dụng của chúng

  1. At : ở , tại

– Với thời gian, “at” chỉ mốc thời gian cụ thể, khoảnh khắc, thời điểm. : at 9:00 PM, at dinner, at lunch, at the start of the party, at the start of the movie, at sunrise, at the moment.

– Về địa điểm, “at” thường chỉ các địa chỉ, địa điểm nhỏ, cụ thể. : at the store, at 345 broadway street, at my house.

  1. In : bên trong, ở trong

– Với thời gian, “in” thường đứng trước những từ chỉ thời gian khá khái quát như “century”, “week” (tuần). : in the future, in the 20th century, in March, in the 1980’s, in the third week of April.

– Với địa điểm, “in” thường đứng trước những địa điểm lớn : country (quốc gia), village, neighborhoods (làng, vùng). : in Miami, in the United States, in my neighborhood.

  1. On : Trên, ở trên

– Với thời gian, “on” sử dụng với ngày cụ thể, một dịp đặc biệt nào đó : on Saturday,  on my birthday, on the weekend, on June 8th

– Với địa điểm, “on” đứng trước một vùng tương đối dài, rộng như bãi biển, đường phố … : on the beach, on Broadway Street, on my street .

Các giới từ quan trọng khác

  1. Các giới từ chỉ dành chỉ nơi chốn

– Behind: đằng sau

– in frond of : đằng trước,

– next to, beside : bện cạnh

– above : trên

– under: dưới

  1. các giới từ chỉ mục đích

– To : để

– So as to: để

– In order to : để

– For : dùm, dùm cho

  1. Giới từ chỉ sự di chuyển

– To, into, onto : dến

– into: tiếp cận và vào bên trong vật,địa điểm đó

– to: chỉ hướng tiếp cận tới người,vật,địa điểm.

– Round,around,about

– onto: tiếp cận và tiếp xúc bề mặt,ở phía ngoài cùng của vật,địa điểm

– Across : ngang qua

– From: chỉ nguồn gốc xuất xứ

– Along : dọc theo

  1. Giới từ chỉ thể cách

– With : với

– According to: theo

– Without : không, không có

– Instead of : thay vì

– In spite of : mặc dù

Tôi tin rằng với bài viết về cac gioi tu trong tieng anh va cach su dung chúng này, các bạn sẽ có cái nhìn tổng thể nhất về chủ đề này, và sử dụng chúng ngày một thành thạo hơn!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: