Danh mục
Cách dùng cấu trúc so sánh hơn

Cách dùng cấu trúc so sánh hơn


Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi có những lúc chúng ta phải cân đo, đong đếm, lựa chọn giữa vật này với vật kia, thậm chí, có lúc chúng ta cũng cần lựa chọn giữa người này với người kia. Vậy lúc đó chúng ta phải làm gì? Một biện pháp được AROMA đưa ra đó là so sánh, các bạn cùng theo dõi các cấu trúc ngữ pháp so sánh nhé.


Để so sánh giữa người này người kia tức là danh từ, ta dùng adjectives (tính từ). Trong bài này chúng ta sẽ làm quen với khái niệm của 2 tính từ:

– Những tính từ có one syllable (một âm tiết) được gọi là short adjectives (tính từ ngắn):

Ví dụ: warm (ấm áp)-> warmer (ấm hơn)

– Những tính từ có two syllables & more (hai âm tiết hay hơn) được gọi là long adjectives (tính từ dài), trong tiếng Anh chúng ta có thể coi syllable = sound

Ví dụ: attractive (hấp dẫn) -> more attractive (hấp dẫn hơn)

Công thức chung của cách so sánh hơn:

  • Short adjectives + er

warm -> warmer (ấm hơn)

nice -> nicer (đẹp hơn)

big -> bigger (to hơn)

  • More + Long adjectives

attractive -> more attractive ( hấp dẫn hơn)

beautiful -> more beautiful (đẹp hơn)

Tuy nhiên, có một số tính từ dài không theo quy luật trên, tính từ có 2 âm tiết mà đuôi _y ở cuối thì được biến đổi như sau:

pretty -> prettier

happy -> happier

Ngoài ra còn có những tính từ có thể biến đổi thành 2 dạng như trên:

clever -> cleverer/ more clever

quiet -> quieter/ more quiet

simple -> simpler/ more simple

Và có một số tính từ theo dạng bất quy tắc, cần phải ghi nhớ khi sử dụng:

good -> better

bad -> worse

Để diễn tả cấu trúc câu so sánh giữa hai chủ thể được ví là 2 đối tượng A và B, ta có cấu trúc như sau:

A + am/is/are, look, become, sound, feel… + comparative adjective + than + B

Ví dụ: The woolen one looks warmer than the leather one. (Cái áo len này trông ấm hơn cái áo da kia.)

Trên thực tế nếu cả người nói và người nghe đều biết hai vật này, ta có thể rút gọn câu thành:

  • The woolen one looks warmer. (Cái áo len này trông ấm hơn.)
  • I feel better today. (Hôm nay, tôi cảm thấy tốt hơn.)

 

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


1 lời nhắn tới nội dung “Cách dùng cấu trúc so sánh hơn”

  • Trần hữu tuấn

    cám ơn AROMA rất nhiều,nếu có thể hãy gởi kèm theo các dạng bài tập.

sticky content