Danh mục
Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp


Trong các bài ngữ pháp tiếng anh trước về câu điều kiện, các bạn đã biết có 4 loại câu điều kiện cơ bản. Hôm nay aroma sẽ giới thiệu với các bạn câu điều kiện hỗn hợp – có nghĩa là thời gian trong mệnh đề IF không giống thời gian trong mệnh đề chính.

CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP LOẠI 1
Khái niệm:
– Trong tiếng Anh, ngoài 3 loại câu điều kiện chính, còn có nhiều cách khác nhau dùng để diễn tả điều kiện trong mệnh đề điều kiện với “If”.
– Đây là câu điều kiện hỗn hợp loại 1, nó là sự kết hợp của câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện loại 2.
– Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện tại.

Cấu trúc:
If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If he had worked harder at school, he would be a student now.

(Nếu anh ra học hành chăm chỉ hơn, thì giời đây anh ta đã là một sinh viên rồi.)

If I had taken his advice, I would be rich now.

(Nếu tôi làm theo lời khuyên của anh ấy thì giờ đây tôi đã giàu rồi)

CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP LOẠI 2
Khái niệm:

– Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 là sự kết hợp của câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3

– Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với thực tại, còn kết quả thì trái ngược với quá khứ.

Cấu trúc:

If + S + V (quá khứ) , S + would + have + P.P

Ví dụ:

If  I were you, I would have learned  English earlier.

(Nếu tôi là bạn thì tôi đã học tiếng Anh sớm hơn.)

If he didn’t love her, he wouldn’t have  married her.

(Nếu anh ấy không yêu chị ấy thì  anh ấy đã không lấy cô ấy làm vợ.)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


ĐĂNG KÝ HỌC
 • Nội dung và nhu cầu gửi tới aroma ...*
  0
 • * Họ và tên*
  1
 • * Số điện thoại*sdt
  2
 • * Email*
  3
 • Năm sinh*
  4
 • Địa điểm học*
  5
 • 6