Danh mục
Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho sinh viên mới tốt nghiệp

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho sinh viên mới tốt nghiệp


Phỏng vấn xin việc luôn là một thách thức đối với hầu hết cả mọi người, phỏng vấn bằng tiếng Anh mà với những bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm lại càng khó khăn hơn. Do đó, Aroma – tiếng Anh cho người đi làm sẽ giúp đỡ bạn giảm đi gánh nắng đó khi tổng hợp những công thức trả lời hiệu quả và ấn tượng nhất cho câu hỏi giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho sinh viên mới tốt nghiệp chinh phục được hầu hết nhà tuyển dụng nhé.

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho sinh viên mới tốt nghiệp

Một số câu hỏi để bạn tư duy

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn thông tin nào để giới thiệu về bản thân thì hãy lựa chọn một trong các câu hỏi sau đây và xoáy sâu vào nó trong phần giới thiệu bản thân.

Do you have a special name which has meaning behind it? Explain.

Bạn có một cái tên đặc biệt có ý nghĩa đằng sau nó? Giải thích.

At age 7, What did you want to be when you grow up? How about now?

Lúc 7 tuổi, bạn muốn trở thành ai khi lớn lên? Bây giờ thì sao?

What are your passions, talents and interests?

Niềm đam mê, tài năng và sở thích của bạn là gì?

What choices have you made (majors, interns, activities etc)?

Bạn đã lựa chọn những gì (chuyên ngành, thực tập sinh, hoạt động, vv)?

Why did you make those choices? i.e. what drives and motivates you?

Tại sao bạn thực hiện những lựa chọn đó? tức là những gì thúc đẩy bạn và thúc đẩy bạn?

How these experiences affect how you see the world?

Những trải nghiệm này ảnh hưởng như thế nào đến thế giới của bạn?

What make you most proud of yourself (e.g. accomplishments)?

Điều gì khiến bạn tự hào nhất về bản thân (ví dụ: thành tích)?

What are your aspirations now, and why?

Nguyện vọng hiện tại của bạn là gì, và tại sao?

Are there any life mottoes that you live by?

Có bất kỳ phương châmc sống nào mà bạn theo không?

How would people who know you best describe you?

Những người quen bạn mô tả chuẩn nhất về bạn ra sao?

What makes you different than other candidates for this position?

Điều gì khiến bạn khác biệt so với các ứng cử viên khác cho vị trí này?

Why should they hire you? What can you offer them?

Tại sao họ nên thuê bạn? Những gì bạn có thể cung cấp gì cho họ?

Hãy nghĩ đến một cách mở đầu không chê vào đâu được

Sau đây là một số cách mở đâu cho phần giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho sinh viên mới tốt nghiệp gây ấn tượng cực mạnh cho nhà tuyển dụng

I can summarise who I am in three words. Tôi có thể gọi gọn mình là ai trong ba từ.

People who know me best say that I’m… Những người hiểu tôi nhất nói rằng tôi là…

The quotation I live my life by is…  Câu danh ngôn tôi sống theo là ….

When I was seven years old, I always wanted to be… Khi tôi bảy tuổi, tôi đã luôn muốn là…

Instead of talking about it, Can I show you instead? Thay vì nói về nó, tôi cỏ thể cho bạn thấy được không?

Và rồi bạn lấy ra tập tài liệu hoặc những sản phẩm bạn đã làm ra. Cách giời thiệu này phù hợp với các công việc trong ngành thiết kế, marketing hoặc truyền thông.

Kịch bản mẫu cho phần giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho sinh viên mới tốt nghiệp

Sau đây là một ví dụ về cách bạn cấu trúc bài giới thiệu bản thân của mình. Hãy đảm bảo là bạn chỉnh sửa nó theo thông tin cá nhân và phong cách thể hiện đúng con người bạn.

Sure and I’m glad to be here today. You can call me ………. and it means …….. (nếu tên hoặc biệt danh của bạn có ý nghĩa đặc biệt). I discovered my passion and talent in ……..(lĩnh vực bạn quan tâm) since age ……… so I chose ……. as my major.

[Thánh tích/Thực tập] Throughout my college years I have been actively involving in business as well as international exposures – Like I had internships with ……….. (employers) where I learnt ……………. and gained valuable industry knowledge. And in year 3 I went to ………… for academic exchange/ overseas service trip where I gained valuable life experiences and enriched myself culturally.

[Các hoạt động/ Sự lãnh đạo] I also took responsibilities of several social organizations, such as ………..to polish my people skills and problem solving. As a team we have successfully achieved ……….

[Tính cách] I consider myself/ My friends would describe me as a ….. (kể tên top 3 thế mạnh/nét tính cách của bạn) person. That’s why I am attracted to this position which requires someone who is/has ……. (top 3 tố chất căn bản của công việc mà bạn đang ứng tuyển) and with a vision to ………..(một vài từ khóa về tầm nhìn của công ty), which sounds really exciting to me to start me career in.”


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content