Danh mục
Học từ vựng tiếng anh qua video The Economics Report tập 1

Học từ vựng tiếng anh qua video The Economics Report tập 1


VOA Learning English là một kênh quá quen thuộc đối với các bạn học tiếng anh. Trong chủ đề học từ vựng tiếng anh qua video, Aroma đã lựa chọn các video bản tin kinh tế (The Economics Report) để chia sẻ những từ vựng hay và phổ biến trong đời sống kinh tế.

Hôm nay Aroma sẽ cập nhật một bản tin kinh tế có chủ đề: New Clothing Manufacturing Jobs Could Increase in South Asia (tạm dịch: Việc làm ngành kinh tế sản xuất quần áo gia tăng tại Nam Á). Mời các bạn cùng lắng nghe giọng đọc của người bản xứ và bổ sung các từ vựng hữu ích:

Link video:   https://www.youtube.com/watch?v=7TJplyAMjRU&list=PL6FA614EF0CB2AD82

I.Nội dung bản tin

A new World Bank study says South Asian countries can improve economic conditions for women. The study says the clothing manufacturing industry could provide millions of jobs for women in the area. That is because the cost of making clothing in China is rising. The study finds that Southeast Asian countries like Vietnam and Cambodia are increasing clothing manufacturing jobs faster than South Asian countries. These include India, Bangladesh and Pakistan. But the study says lower costs and an increasing number of young workers give South Asian countries the chance to complete. Clothing manufacturing is a labor – intensive industry needing many workers. The World Bank study found that in countries where more girls and women work, marriages take place later in life. Women have fewer children. They eat better food and their children are more likely to go to school.  All these help an economy grow. The World Bank study says clothing manufacturing can be a valuable industry for development. But, it also says there is a need for industry supervision, better wages and higher – value products.

II.Từ vựng trong video học tiếng anh

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa
Study (n) /ˈstʌd.i/  Sự nghiên cứu
Economic (adj) /iː.kəˈnɒm.ɪk/  Kinh tế
Improve (v) /ɪmˈpruːv/ Cải thiện
Industry (n) /ˈɪn.də.stri/  Công nghiệp, ngành kinh doanh
Clothing (n) /ˈkləʊ.ðɪŋ/ Quần áo
Cost (n)  /kɒst/  Chi phí
Worker (n) /ˈwɜː.kər/  Công nhân
Grow (v) /ɡrəʊ/  Phát triển
Increase (v) /ɪnˈkriːs/ Tăng lên
Development (n) /dɪˈvel.əp.mənt/ Sự phát triển
Valuable (adj) /ˈvæl.jə.bəl/  Có giá trị
Supervision (n) /ˌsuː.pəˈvɪʒ.ən/  Sự giám sát
Wage (n) /weɪdʒ/  Tiền lương
Product (n) /ˈprɒd.ʌkt/  Sản phẩm

III.Bài dịch

Một nghiên cứu mới của Ngân hàng thế giới cho biết các quốc gia Nam Á có thể cải thiện các điều kiện kinh tế dành cho phụ nữ. Nghiên cứu chỉ ra rằng, ngành sản xuất quần áo có thể cung cấp hàng triệu việc làm cho phụ nữ trong khu vực này. Đó là vì chi phí làm quần áo ở Trung Quốc đang tăng lên. Nghiên cứu cho biết rằng các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam và Campuchia đang gia tăng việc làm của ngành sản xuất quần áo nhanh hơn các nước Nam Á. Các nước này bao gồm gồm Ấn độ, Bangladesh và Pakistan. Tuy nhiên, nghiên cứu cho biết chi phí thấp hơn và ngày càng có nhiều công nhân trẻ tuổi cho phép các quốc gia Nam Á cơ hội cạnh tranh. Ngành sản xuất quần áo là một ngành kinh tế cần nhiều lao động. Nghiên cứu của ngân hàng thế giới cho thấy rằng ở những quốc gia có nhiều phụ nữ làm việc hơn thì việc kết hôn diễn ra muộn hơn trong cuộc sống. Phụ nữ có ít con hơn.  Thực phẩm mà họ dùng tốt hơn và con cái của họ có tỷ lệ đi học cao hơn. Tất cả những điều này giúp nền kinh tế tăng trưởng. Nghiên cứu của Ngân hàng thế giới cũng cho biết việc sản xuất quần áo có thể trở thành một ngành kinh tế có giá trị để phát triển. Nhưng ngoài ra nghiên cứu cũng cho biết cần thiết có sự giám sát ngành kinh tế này, để mức tiền lương tốt hơn và tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao hơn.

Các bản tin kinh tế được sản xuất bởi VOA Learing English với độ dài hợp lý cùng với giọng đọc chuẩn, chậm rãi sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng nghe, nói như người bản xứ và cập nhật thêm nhiều từ vựng bổ ích. Đặc biệt, đối với những bạn học chuyên ngành kinh tế thì những bản tin như thế này càng có vai trò quan trọng để tích lũy và thực hành các từ vựng chuyên ngành.

Còn rất nhiều bản tin kinh tế hấp dẫn với nhiều từ vựng bổ ích mà Aroma sẽ cập nhật trong các bài viết học từ vựng tiếng anh qua video The Economics Report tiếp theo. Các bạn nhớ cập nhật, theo dõi để học tốt tiếng anh mỗi ngày nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: